Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for bygg og energiteknikk

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for bygg- og energiteknikk tilbyr bachelorprogrammer og masterprogrammer i teknologifag, og har tillegg et doktorgradsprogram, samt forsknings- og utviklingsaktiviteter. Instituttet har om lag 60 ansatte og 850 studenter.

Ved Institutt for bygg- og energiteknikk er det en stilling ledig som avdelingsingeniør til studieprogrammet Energi og miljø i bygg, for Bachelor- og Masterstudenter.

Den som ansettes skal bidra med god og relevant laboratorieundervisning innen fagområder relatert til inneklima og energi i bygg, og sørge for at laboratoriene driftes på en god og forsvarlig måte. Arbeidsoppgavene er varierte og inkluderer tett samarbeid med forskere og undervisere i et internasjonalt miljø. Vi ønsker en nysgjerrig person som kan engasjere studenter og formidle kunnskapene sine på en spennende måte.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 • teknisk-faglig støtte i forskning og undervisning innen fagområder relater til inneklima og energi i bygg
 • veilede studenter og samarbeide med faglærere i laboratoriene
 • drifte, vedlikeholde og betjene laboratorieutstyr og foreslå investeringer i nytt utstyr

Vi søker deg som har:

 • Relevant utdanning i ingeniørfag på minimum bachelornivå innen mekatronikk- elektro-, VVS eller maskinfag. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet.
 • Relevant praktisk arbeidserfaring innen et eller flere av følgende områder: strømningsteknikk, måleteknikk, ventilasjonsteknikk, inneklimakartlegging, elektroteknikk, lys- og lyd.
 • erfaring med bruk av relevante IT-verktøy
 • Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk og på norsk, eller et skandinavisk språk. 

Vi ønsker deg som:

 • trives med å jobbe med studenter og forskere og som liker å lære bort dine kunnskaper
 • har evne til å engasjere og motivere
 • er entusiastisk, positiv og har gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • raskt kan sette seg inn i nye fagområder og arbeidsoppgaver
 • Det er en fordel om du har erfaring fra undervisning/veiledning av studenter.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. 

Vi kan tilby deg: 

 • spennende jobb ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • mulighet til faglig utvikling i et kreativt og inspirerende fag- og forskingsmiljø
 • kontakt med en mangfoldig studentgruppe
 • en arbeidsplass med ambisiøse mål og med krav om vekst
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger 

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger:

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1085 eller 1411 avdelingsingeniør, lønnstrinn 40-52, dvs kroner 386 200-464 000 pr. år.  For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

 

Søknadsfrist:              08.04.2020

Ref:                             20/03102

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Lønn NOK 386 200-464 000 pr. år
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 20/03102
Kontakt
 • Hallgrim Hjelmbrekke , 67 23 87 53
 • Ernst Erik Hempel, 926 08 527
Publisert 11.03.2020
Søknadsfrist 22.04.2020

Tilbake til ledige stillinger