Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Vil du lede et dynamisk og ambisiøst utdannings- og FoU-miljø innen sykepleie?

Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (SHA) er det ledig fire stillinger som studieledere til bachelorprogrammet i sykepleie.

Ansettelse skjer på åremål for en periode på fire år med mulighet til å kunne søke samme stilling for ytterligere to perioder. Stillingene er ledig fra 1.8.2020.

Instituttet har et av landets største utdannings- og forskningsmiljøer innen sykepleie. Det har 250 ansatte og ca. 3000 studenter på bachelor og masternivå. Ca. 1600 er bachelorstudenter i sykepleie, fordelt på Campus Pilestredet og Kjeller. Instituttet er i ferd med å innføre ny programplan og har en klar målsetting om at bachelorutdanningen i sykepleie skal prioriteres og styrkes i årene som kommer. Instituttet har også en klar satsing på forskning. Flere forskningsgrupper er etablert og andre er under etablering. Fakultet for helsevitenskap har to ph.d.-programmer.

Instituttet er nå fordelt på ni studielederområder, men er inne i en omorganiseringsprosess, der målet er å gå over til en sterkere fagorganisering.En fagorganisering har som mål å gi større helhet og progresjon i fag og læringsutbytter, optimal og systematisk bruk av kompetanse på tvers av nivå og geografi, og dermed også optimal bruk av instituttets ressurser. Dette kan på sikt medføre endringer for de fire studielederområdene vi nå søker ledere til, men gir også mulighet til å påvirke endringene som skal gjøres.

Ansvarsområde

Som studieleder har du faglig og administrativt ansvar for studielederområdet. Dette innebærer resultatansvar for forskning, utdanning og formidling samt ansvar for HMS, personal - og økonomistyring. Du vil samarbeide med lederne for de øvrige studieområdene med hensyn til disponering av personalressurser, og videre sørge for et godt og mangfoldig arbeidsmiljø.

Lederstillingene vil bli en del av instituttets ledergruppe som ledes av instituttleder.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver for stillingene er nærmere beskrevet i egen stillingsbeskrivelse.

Stillingene vil kunne berøres av omorganiseringen som pågår.

Fra høsten 2020 implementeres en ny, felles programplan for bachelorprogrammet i sykepleie.
Den nye programplanen er felles og skal iverksettes på begge studiesteder (Kjeller og Pilestredet) og gjennomføres i tett samarbeid mellom de to studiestedene. Videre skal den oppfylle kravene i Forskrift for felles rammeplan for helse- og sosialutdanningene og Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning, kunngjort 1.april 2019. OsloMet vil også utvikle en egen profil og egne satsingsområder.

En viktig endring i ny programplan er at teori og praksis blir tydeligere integrert. Det skal undervises og trenes i temaer relatert til kliniske situasjoner gjennom bruk av refleksjon, case, simulering og digitale læringsformer. Det legges opp til praksis i kommunehelsetjenesten både i første og tredje studieår på begge studiestedene (Pilestredet og Kjeller), samt at praksis i spesialisthelsetjenesten flyttes fra 3. til 2. studieår.

Vi søker deg som møter følgende krav:

 • sterk faglig engasjement for utdanning og forskning i sykepleie
 • relevant høyere utdanning innen helse, fortrinnsvis på førstestillingsnivå
 • bachelorgrad i sykepleie
 • kompetanse fra- og god forståelse av helsetjenesten
 • ledererfaring, fortrinnsvis fra undervisnings- og forskningsvirksomhet i UH-sektoren med dokumenterbare resultater
 • erfaring med- og god forståelse for økonomistyring og personalledelse
 • gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk el. et annet skandinavisk språk samt engelsk

Erfaring med internasjonalt arbeid vektlegges.

Vi ønsker at du har

 • formell lederkompetanse
 • nyere klinisk erfaring
 • forskerkompetanse
 • interesse for utvikling av digitale læringsressurser
 • interesse for- og ønske om å bidra til et mangfoldig, trygt og utviklende arbeidsmiljø

Vi vil vektlegge følgende egenskaper:

 • evne til å utøve strategisk ledelse
 • motiverende og tydelig lederstil
 • løsnings- og resultatorientert, og med evne til å ta beslutninger
 • evne til å samarbeide og bygge relasjoner internt, nasjonalt og internasjonalt

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • interessante og utfordrende lederoppgaver i et aktivt, dynamisk og mangfoldig fagmiljø
 • gode utviklingsmuligheter for ledere
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et rikt tilbud av aktiviteter innen sport og kultur
 • fleksibel arbeidstid

Andre opplysninger

Stillingene lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1473 som studieleder, lønnstrinn 73 – 78, kr. 679 000 – 765 500 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Instituttleder Marit Kirkevold, tlf.: 67 23 60 15/95 76 68 30, epost: maritkir@oslomet.no
 • Dekan Gro Jamtvedt, tlf.: 67 23 60 09, epost: groj@oslomet.no

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk, og oversettelser må være autorisert. Vi vil be om at du fremviser originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Søknadsfrist: 14.4.2020

Ref: 20/02480

Ansettelsestype Åremålsstilling (4 år)
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 1.8.20
Lønn kr. 679 000 – 765 500 per år
Antall ledige stillinger 4
Arbeidsomfang 100 %
Sted Pilestredet, Oslo og Kjeller, Viken
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 20/02408
Kontakt
 • Marit Kirkevold, 67 23 60 15/95 76 68 30
 • Gro Jamtvedt, 67 23 60 09/97 51 81 44
Publisert 26.03.2020
Søknadsfrist 14.04.2020

Tilbake til ledige stillinger