Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Vi søker inspirerende og utviklingsorientert leder med bred kompetanse og god innsikt i utdannings- og forskningssektoren.

Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (SHA) søker studieleder for fagområdet Akutt, kritisk syke og skadde. Fagområdet skal drive undervisning og forskning av høy kvalitet og har for tiden ansvar for bachelor i Paramedic, videreutdanning og master i anestesi, barnesykepleie, intensivsykepleie og videreutdanning i operasjonssykepleie (ABIO). Fagområdet er prioritert ved instituttet og vi har som mål å bli nasjonalt ledende innen forskning og undervisning på dette feltet.

Ansettelse skjer på åremål for en periode på fire år med mulighet til å kunne søke samme stilling for ytterligere to perioder. Stillingen er ledig fra 1.8.2020.

Instituttet har ca. 3000 studenter og 250 ansatte, som nå er fordelt på ni studielederområder. Instituttet er imidlertid inne i en omorganiseringsprosess, der målet er å gå over til en sterkere fagorganisering der Akutt, kritisk syke og skadde blir ett av de nye fagområdene. Instituttet har studenter tilknyttet to studiesteder og noe reising må derfor påregnes, men fagområdet er plassert i Pilestredet. Instituttets bachelorutdanninger er i gang med å utvikle nye programplaner og masterporteføljen ved instituttet revideres i løpet av 2019. Det utarbeidet også nye nasjonale retningslinjer for videreutdanningen innen ABIO.

Stillingen vil kunne berøres av omorganiseringen som pågår.

Universitetet har en klar satsing på forskning. Instituttet har et av landets største utdannings- og forskningsmiljøer innen sykepleie, og flere forskningsgrupper er etablert. Det arbeides med å etablere en forskningsgruppe innen fagområdet Akutt, kritisk syke og skadde.

Fakultet for helsevitenskap har to ph.d.-programmer.

Ansvarsområde

Som studieleder har du faglig og administrativt ansvar for fagområdet. Dette innebærer resultatansvar for forskning, utdanning og formidling samt ansvar for HMS, personal - og økonomistyring. Du vil samarbeide med fagområdeledere/studieledere for de øvrige fag- og studieområdene med hensyn til disponering av personalressurser, og videre sørge for et godt og mangfoldig arbeidsmiljø.

Lederstillingen vil bli en del av instituttets ledergruppe som ledes av instituttleder.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver for stillingen er nærmere beskrevet i stillingsbeskrivelsen.

Vi søker deg som møter følgende krav

 • relevant høyere utdanning på professor eller førstestillingsnivå
 • kompetanse fra- og god forståelse av helsetjenesten
 • ledererfaring, fortrinnsvis fra undervisnings- og forskningsvirksomhet med dokumenterbare resultater
 • erfaring med- og god forståelse for økonomistyring og personalledelse
 • gode muntlige og skriftlige ferdigheter i et skandinavisk språk samt engelsk

Erfaring med internasjonalt arbeid vektlegges.

Vi ønsker at du har

 • formell lederkompetanse
 • interesse for utvikling av digitale læringsressurser
 • interesse for- og ønske om å bidra til et mangfoldig arbeidsmiljø

Vi vil vektlegge følgende egenskaper

 • evne til å utøve strategisk ledelse
 • motiverende og tydelig lederstil
 • løsnings- og resultatorientert, og med evne til å ta beslutninger
 • evne til å samarbeide og bygge relasjoner internt, nasjonalt og internasjonalt

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • interessante og utfordrende lederoppgaver i et aktivt, dynamisk og mangfoldig fagmiljø
 • gode utviklingsmuligheter for ledere
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et rikt tilbud av aktiviteter innen sport og kultur
 • fleksibel arbeidstid

Andre opplysninger

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1473 som studieleder, lønnstrinn 73 – 78, kr. 679 000 – 765 500 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Instituttleder Marit Kirkevold, tlf.: 67 23 60 15, epost: maritkir@oslomet.no
 • Dekan Gro Jamtvedt, tlf.: 67 23 60 09, epost: groj@oslomet.no

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen «logg inn og søk stillingen».

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk, og oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Søknadsfrist: 27. mai 2020

Ref:  20/02407

 

 

Ansettelsestype Åremålsstilling (4 år)
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 1.8.2020
Lønn kr. 679 000 – 765 500 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 20/02407
Kontakt
 • Marit Kirkevold, 67 23 60 15/ 95 76 68 30
 • Gro Jamtvedt , 67 23 60 09
Publisert 13.05.2020
Søknadsfrist 27.05.2020

Tilbake til ledige stillinger