Avdeling for utdanning

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Prosjektleder for livslang læring

OsloMet følger opp regjeringens initiativ Lære hele livet og ønsker å styrke dette arbeidet. Vi søker en engasjert prosjektleder for vår satsning på etter- og videreutdanningstilbud (EVU) med oppstart januar 2020.

Vi søker deg som evner å bygge et effektivt og godt støtteapparat for EVU på OsloMet. Vi forventer også at du utvikler OsloMets nettverk for etter- og videreutdanning og markedsfører kurstilbudene nasjonalt og internasjonalt.

OsloMet har i dag en EVU-virksomhet med samlet omsetning på omlag 100 millioner og 20 administrative årsverk. Hittil har all aktivitet foregått ved fakultetene. Vi skal nå bygge opp et kompetansemiljø som skal gi støtte til etter- og videreutdanning til hele universitetet og netteverket i studiesenteret.no. Kompetansemiljøet er et 5-årig strategisk prosjekt som vil bli støttet av flere ressurser i tillegg til et eksisterende nettverket på 20 årsverk. Prosjektet er organisatorisk plassert i Avdeling for utdanning. Du vil som prosjektleder arbeide i tett samspill med fakultetene, kompetansemiljøer som DIGIN og Universitetsbiblioteket.

 

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • markedsføre, kommunisere og profilere utdanningene
 • særlig ansvar for å utvikle tilbud som benytter potensialet som ligger i Studiesenteret.no som distribusjonskanal
 • bidra i fagmiljøenes strategiarbeid på EVU-området, og bistå fagmiljøene med å få i gang utvikling av nye og skreddersydde utdanningstilbud
 • utvikle og drifte EVU-nettverket
 • bidra til gode læringsopplevelser blant annet ved hjelp av teknologi

Vi søker deg som har 

 • dokumentert evne til utvikling og til å drive egne prosesser, være initiativrik og selvgående
 • universitets- eller høgskoleutdanning, fortrinnsvis mastergrad og relevant praksis og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid. Meget god og relevant praksis kan kompensere for kravet om formell utdanning.
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Du bør ha

 • interesse for potensialet i teknologi og digitalisering som virkemiddel for endring
 • erfaring med å lede mennesker og prosesser i nettverk
 • erfaring fra etter- og videreutdanning som arbeidsfelt
 • godt nettverk i arbeidslivet, både i privat og offentlig sektor
 • kunne vise til gode resultater i utviklingsprosjekter
 • ha evne til å arbeide på tvers i en sterk kunnskapsorganisasjon med autonom kultur
 • ha god forretningsforståelse og gründeregenskaper
 • ha stor arbeidskapasitet og arbeidsglede
 • ha muligheten til noe reisevirksomhet

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • gode muligheter for faglig utvikling
 • stimulerende arbeidsmiljø med fokus på mangfold
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Prorektor Nina Waaler, tel. 452 55 055
 • Direktør utdanning Marianne Brattland, tel. 908 70 357

Ta gjerne også uformell og uforpliktende kontakt med seniorkonsulent Gisle Roll Ludvigsen mobil +47 934 68 168 eller researchleder Maria Loftheim mobil +47 482 57 231 i Experis Executive.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, prosjektleder stillingskode 1113, lønnstrinn 76-82 avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

 

Søknadsfrist:         22 november, 2019

Ref:                      19/11031

 

 

 

 Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Etter avtale
Lønn 723 200 - 860 300
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Campus Pilestredet
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/11031
Kontakt
 • Nina Waaler, 452 55 055
 • Marianne Brattland, 908 70 357
 • Gisle Roll Ludvigsen , 934 68 168
 • Maria Loftheim , 482 57 231
Publisert 22.10.2019
Søknadsfrist 26.11.2019

Tilbake til ledige stillinger