Fakultet for helsevitenskap (HV)

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.OsloMet - storbyuniversitetet (OsloMet), Fakultet for helsevitenskap i samarbeid med Oslo universitetssykehus, Prehospital klinikk (OUS) søker doktorgradsstipendiat. Stipendiaten vil få delt ansettelse mellom OsloMet (50%) og OUS (50%).

Arbeidssted vil være delt mellom OsloMet og OUS. Stillingen er finansiert for tre år med tiltredelse så raskt som mulig.

Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har et aktivt helsevitenskaplig forskningsmiljø med 18 forskningsgrupper og 2 ph.d.-programmer. Fakultetet tilbyr bachelorgrad i prehospitalt arbeid (Paramedic) og vil øke sitt samarbeid med de kliniske miljøene i nærområdet for å styrke forskning som gir studentene det best mulige utgangspunktet for å løse morgendagens utfordringer.

Prehospital klinikk, OUS har ansvar for akuttmedisinsk nødmeldetjeneste i Oslo, Akershus og Østfold, bilambulansetjenesten i Oslo og Akershus, koordinering av pasienttransport i samme område, samt den medisinsk faglige bemanningen i luftambulansetjenesten (Lørenskogbasen, Ryggebasen, legebilen i Oslo, intensivambulanse og ambulansefly). Klinikken har også tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) som bidrar til klinikkens store fokus på systematisk kvalitetsarbeid. Klinikken jobber strategisk for å bli ledende på forskning innenfor det akuttmedisinske området.

Beskrivelse

Prosjektet er et samarbeid mellom forskere ved Prehospital klinikk; NAKOS, avdeling for medisinsk nødmeldetjeneste og ambulanseavdelingen, OsloMet, Fakultet for helsevitenskap, Stiftelsen Norsk luftambulanse (SNLA), Høgskolen i Østfold og OUS Nevrologisk klinikk. I sitt daglige arbeid vil stipendiaten ha sitt arbeidssted i Oslo, men i prosjektet vil også samarbeid med andre prehospitale tjenester inngå og innebære noe reisevirksomhet.

Prosjektet omhandler akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK).

Prosjektets formål er å utforske faktorer som påvirker AMK-operatørers håndtering av henvendelser om mistenkt hjerneslag. Både kvalitative og kvantitative metoder vil tas i bruk under gjennomføringen av prosjektet. Prosjektet er behandlet av regional etisk komite og datahåndteringen gjennomføres etter tilrådning fra personvernombudet ved OUS. Prosjektet gjennomføres samtidig med et prosjekt i ambulansetjenesten og nevrologisk avdeling ved OUS som inkluderer innovativ bruk av elektroniske hjelpemidler for undersøkelse og kommunikasjon mellom ambulansepersonell og nevrolog. I samarbeidsprosjektet er det allerede ansatt to ph.d.-stipendiater og stipendiaten vil bli del av et tverrfaglig og tverrprofesjonelt forskningsmiljø med høy aktivitet.

Veiledere i prosjektet vil være førsteamanuensis Camilla Hardeland (ph.d., Høgskolen i Østfold og NAKOS), Maren Ranhoff Hov (seniorforsker og lege, ph.d., SNLA og OUS), Trine Staff (førsteamanuensis, sykepleier ph.d., OsloMet) og professor Jo Kramer-Johansen (anestesilege, ph.d., OUS og Universitet i Oslo).

Kvalifikasjoner og vilkår

 • hovedfag/mastergrad i helserelatert fag (120sp /ECTS). Se utfyllende informasjon for opptak og karakterkrav her: https://ansatt.oslomet.no/opptak-phd-program-hv
 • erfaring fra prehospitalt arbeid, fortrinnsvis AMK
 • relevant klinisk erfaring
 • interesse for systematisk kvalitetsarbeid
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk
 • beherske engelsk muntlig og skriftlig
 • det er en fordel med kvalitativ og kvantitativ metodekompetanse
 • opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat. Stipendiaten forplikter seg til å følge opplæringsdelen for ph.d.-studenter som en del av dette programmet.
 • endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse

Vi forventer at kandidaten deltar aktivt i forskningsmiljøet i Prehospital klinikk og ved OsloMet, samt i relevante nasjonale og internasjonale samarbeidsfora.

Ønskede egenskaper

 • evne til å jobbe selvstendig og i team
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • strukturert og god arbeidskapasitet

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • gode arbeidsforhold i et stimulerende akademisk og akuttmedisinsk miljø
 • mulighet til å delta på internasjonale kurs og kongresser
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • førsteamanuensis og prosjektleder Camilla Hardeland, Høgskolen i Østfold og NAKOS: camilla.hardeland@hiof.no/ 92453900
 • seniorforsker og lege Maren Ranhoff Hov, SNLA og OUS: maren.ranhoff.hov@norskluftambulanse.no/ 93458492
 • førsteamanuensis Trine Staff, OsloMet: tstaff@oslomet.no, 67236095

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017 stipendiat, startlønn er ltr. 54, kr. 479 600 per år med en gradvis økning i løpet av stipendiatperioden i henhold til Statens hovedtariffavtale.

Søknad

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen «logg inn og søk stillingen».

Du må legge ved følgende dokumenter:

 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • hovedoppgave/masteroppgave

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt malinla@oslomet.no.

Søknadsfrist: 6.11.19

Ref:                19/10469

 

Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Snarest mulig
Lønn ltr. 54, kr. 479 600 per år
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/10469
Kontakt
 • Camilla Hardeland, 92453900
 • Maren Ranhoff Hov, 93458492
 • Trine Staff, 67236095
Publisert 16.10.2019
Søknadsfrist 06.11.2019

Tilbake til ledige stillinger