Fakultet for helsevitenskap (HV), Fakultetsadministrasjonen HV, Seksjon for FoU

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Vil du være en del av teamet som leverer forskningsstøtte på Fakultet for helsevitenskap?

Seksjon for forskning og utvikling (FoU) ved Fakultet for helsevitenskap (HV) har ledig en 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver innen forskningsadministrasjon, med spesiell vekt på ekstern forskningsfinansiering og personvern. Seksjonen innehar et bredt spekter av forskningsstrategiske og administrative oppgaver. Vi søker nå etter en kunnskapsrik og entusiastisk medarbeider med stor arbeidskapasitet som kan bidra til vår satsning på å levere solid forskningsstøtte innen et område i stor utvikling.

Fakultet for HV har som målsetning å øke sin portefølje av eksternt finansierte forskningsprosjekter fra både nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Ved fakultetet har vi stor og omfattende forskningsaktivitet innen helsevitenskap og atferdsvitenskap, og fakultetet tilbyr doktorgradsutdanning innen begge fagområdene. Helseforskningsloven regulerer store deler av vår forskningsaktivitet. Derfor bør du ha god kjennskap til lovverket og sørge for at fakultetet har systemer og rutiner som hjelper oss å ivareta vårt forskningsansvar.

Arbeidet vil innebære tett samarbeid med fakultetets forskere/forskningsgrupper i tillegg til prodekan for FoU, institutt- og studieledere samt andre administrative enheter ved universitetet. Stillingens nærmeste overordnede vil være seksjonssjef for FoU.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

 • bidra til å øke kompetansen hos forskere og ledere på området eksternfinansiering
 • være en pådriver, rådgiver og administrativ støtte i langsiktig planlegging, utarbeidelse og kvalitetssikring av prosjektsøknader
 • bistå instituttene og prosjektlederne i kontraktsforhandlinger og oppstartsfasen for nye eksternfinansierte forskningsprosjekter, samt ved drift av pågående prosjekter
 • gi råd og ivareta internkontroll av forskningsprosjekter som faller inn under helseforskningsloven og /eller behandler personvernopplysninger
 • være fakultetets personvernkontakt og delta i OsloMets nettverk for personvernkontakter
 • gi råd vedrørende databehandling i forskningsprosjekter

Vi søker deg som har

 • utdanning på minimum masternivå. Det vil være en fordel med doktorgrad.
 • erfaring med prosjektutvikling og søknadsprosesser til EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer og /eller Norges forskningsråd
 • god kjennskap til forskningssystemet i Norge
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk samt et skandinavisk språk

Det er en fordel om du har

 • erfaring med helseforskningsloven og personopplysningsloven
 • erfaring fra arbeid i kunnskapsorganisasjoner samt kjennskap til fakultetets fagfelt
 • kjennskap til administrative systemer som for eksempel P360

Vi vektlegger følgende egenskaper:

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • stor arbeidskapasitet, evne til å ta initiativ og jobbe selvstendig
 • interesse for å videreutvikle egen kompetanse og bidra til andres kompetanseutvikling
 • strukturert, effektiv og resultatorientert

Som en del av vårt team, er det viktig at du bidrar til å gjøre andre gode samtidig som du har evnen til å arbeide selvstendig.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. 

Vi kan tilby

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • en selvstendig og utfordrende stilling i et inspirerende arbeidsmiljø
 • en arbeidsplass i utvikling
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1434 rådgiver, lønnstrinn 55-66, som tilsvarer kr 449 300 – kr. 594 400/ stillingskode 1364 seniorrådgiver, lønnstrinn 60-74, som tilsvarer kr. 532 300 – 691 400. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger
For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • seksjonssjef Mona Kolstø Otnæss, tlf. 67236167/ 40861846,
  Mona-Kolsto.Otnass@oslomet.no 
 • fakultetsdirektør Kristin Nordseth, tlf. 95228721

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen «logg inn og søk stillingen».

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk, og oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Søknadsfrist: 16.10.19

Ref.nr.: 19/08870

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Snarest mulig
Lønn kr 449 300 – kr. 594 400/kr. 532 300 – 691 400
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Pilestredet 32, Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/08870
Kontakt
 • Mona Kolstø Otnæss, tlf. 67236167/ 40861846
 • Kristin Nordseth, tlf. 95228721
Publisert 25.09.2019
Søknadsfrist 16.10.2019

Tilbake til ledige stillinger