Divisjon for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Vil du jobbe som jurist innen forsknings- og utviklingsfeltet ved Norges tredje største universitet?

Avdeling for forskning og utvikling søker en dyktig og erfaren jurist til en variert, interessant og fast stilling. Du har kompetanse på og erfaring med personvern/informasjonssikkerhet og kontraktsrett. Det er et stort spenn i arbeidsoppgavene, og gode muligheter for faglig utvikling. Du vil inngå i avdelingens juridiske enhet, og vil bistå store deler av institusjonen.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • juridisk bistand til fagmiljøer og OsloMets ledelse innen avdelingens ansvarsområder, med hovedvekt på personvern i forskningsprosjekter, problemstillinger knyttet til avtaler med overføring av personopplysninger, kontraktsrett og forskningsetikk
 • kontaktpunkt mot Norsk Senter for forskningsdata (NSD) som er personvernrådgiver på vegne av OsloMet i forskningsprosjekter
 • koordinator for et personvernnettverk bestående av FoU-rådgivere fra de ulike fakultetene og sentrene
 • sekretær for Forskningsetisk utvalg
 • bistand til utvikling av interne retningslinjer og regelverk
 • opplæringsvirksomhet innenfor avdelingens ansvarsområder

Vi søker deg som har

 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • erfaring med utarbeidelse av kontrakter og databehandleravtaler på norsk og engelsk
 • erfaring med personopplysningsloven og personvernforordningen
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • god digital forståelse

Det er en fordel at du har

 • erfaring fra universitets- og høyskolesektoren
 • erfaring med prosjekter som har søkt ekstern finansiering
 • erfaring med forskningsetiske problemstillinger

Vi ønsker deg som

 • er løsningsorientert
 • har god gjennomføringsevne, er ryddig, fleksibel og initiativrik
 • har gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig
 • liker å jobbe med varierte oppgaver
 • har interesse og forståelse for forskning-, utviklings- og innovasjonsfeltet

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling på spennende og viktige områder for OsloMet
 • dyktige og kunnskapsrike kollegaer i et godt arbeidsmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte

 • Gruppeleder (eksternfinansiering og forskerstøtte): Kjersti Sjaatil, telefon 67 23 54 22 / 93671079
 • FoU-direktør: Anne Ullmann, telefon 67 23 54 40 / 977 85 799

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1364 seniorrådgiver. Lønn fra kroner kr 627 700 til 789 200 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 21.august 2019
Ref: 19/07671

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Lønn Fra kroner kr 627 700 til 789 200 pr. år
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/07671
Kontakt
 • Anne Ullmann, 67 23 54 40 / 977 85 799
 • Kjersti Sjaatil, 67 23 54 22 / 93671079
Publisert 31.07.2019
Søknadsfrist 21.08.2019

Tilbake til ledige stillinger