Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Fakultetsadministrasjonen, Seksjon for oppdragsadministrasjon

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Fakultetsadministrasjonen med ca. 100 medarbeidere utgjør litt under 20% av fakultetets ansatte. Virksomheten omfatter administrasjon av studier, praksis, forskning og utvikling, oppdrag, kommunikasjon, økonomi og HR. Administrasjonen jobber tverrfaglig og i nært samarbeid med fakultetets enheter.

Er du interessert i kvalitet- og kompetanseutvikling av lærere?

Fast seniorrådgiver/rådgiverstilling ledig i

oppdragsadministrasjonen

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Fakultetsadministrasjonen, Seksjon for oppdragsadministrasjon søker etter en seniorrådgiver/rådgiver til en fast stilling med oppstart så snart som mulig. Arbeidsted vil være både i Pilestredet og Kjeller. 

Departementene og direktoratene utformer strategier for kvalitet- og kompetanseutvikling gjennom ulike etter- og videreutdanningstiltak basert på regjeringens politiske beslutninger (f.eks. Kompetanse for fremtidens barnehage, Kompetanse for kvalitet, Yrkesfaglærerløftet, Lærerutdanning 2025). Strategiene utløser statlige bevilgninger som finansierer utdanningstiltak, kurs og forskningsbasert støtte som fakultetets kompetanse og vitenskapelige ressurser kan bistå med. 

Arbeid med satsingene synliggjør fakultetets samfunnsoppdrag. Stillingen gir dermed også et innblikk i hvordan politiske beslutninger blir gjennomført i praksis, innen utdanningssektoren.

Seksjon for oppdragsadministrasjon er en administrativ seksjon ved LUI, og bistår instituttene i å initiere og administrere eksternfinansierte etter- og videreutdanningstiltak gjennom å bistå i anbudsarbeid, koordinering av tildelinger til etter- og videreutdanninger for hele utdanningssektoren. LUI har en koordinerende rolle i regionsamarbeidet Region Oslo Nord, og spiller en aktiv rolle i samarbeid med Fylkesmann i Oslo og Akershus om ny modell for etterutdanning av lærere i grunnskolen, videregående opplæring og regional ordning for kompetanseutvikling for barnehager. 

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil være å inngå i seksjonens arbeid med

 • bistand i å initiere, koordinere og administrere etter- og videreutdanningsprosjekter og kurs i samarbeid med vitenskapelige prosjektledere.
 • brukerrettet kundebehandling for potensielle oppdragsgivere og andre samarbeidspartnere

Stillingen innebærer også et nært samarbeid med studieadministrasjonen, økonomiseksjonen og andre (interne og eksterne) samarbeidspartnere. Dette betyr varierte arbeidsdager med oppgaver som:

 • anbudsarbeid
 • budsjettering og økonomioppfølging
 • saksbehandling og rapportering
 • dialog og møtevirksomhet med interne og eksterne fagmiljøer
 • praktisk tilrettelegging ved kurs og konferanser
 • markedsføring og informasjonsarbeid
 • oppfølging av nettsider og andre digitale verktøy, samt sosiale medier
 • studieadministrativ oppfølging av deltagere og studenter, i samarbeid med studieadministrasjonen 

Alle i seksjonen vil, i tillegg til de spesifikke oppgavene i sine stillinger, måtte ta del i andre administrative oppgaver etter behov. Det kan være aktuelt med justeringer av arbeidsoppgavene og arbeidsfordeling i seksjonsteamet ut fra omfang og type oppdrag vi til enhver tid får ansvar for.

Vi søker deg som har

 • høyere utdanning
 • administrativ arbeidserfaring fra utdanningssektoren, gjerne fra prosjektarbeid
 • kjennskap til og interesse for kompetanseutvikling i utdanningssektoren
 • erfaring med plan- og budsjettarbeid
 • gode digitale ferdigheter
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig. 

Det vil være en fordel med erfaring fra eller kjennskap til organisering og koordinering av kompetanseutviklingstiltak for utdanningssektoren.

Vi ønsker deg som

Vi ser etter deg som ser muligheter, er fleksibel og kreativ. Arbeidsoppgavene innebærer tett kontakt med samarbeidspartnere internt og eksternt, dialog og oppfølging av kunder: Du må være kvalitetsbevisst og ha evnen til å jobbe både selvstendig og i team. Det er viktig at du arbeider målrettet og strukturert, og takler høyt arbeidspress i perioder. Det vil bli lagt stor vekt på personlige egenskaper.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. 

Vi kan tilby deg

 • et godt arbeidsmiljø med høy grad av trivsel
 • et miljø med kompetente og engasjerte medarbeidere
 • varierte arbeidsoppgaver med handlingsrom til selvstendig arbeid og initiativ
 • mulighet til å påvirke kvalitet- og kompetanseutvikling i utdanningssektoren
 • arbeid ved et av landets største lærerutdanninger med høy kompetanse og viktig samfunnsoppdrag
 • et mangfoldig kulturtilbud
 • trening i arbeidstiden og rimelig treningstilbud gjennom vårt bedriftsidrettslag
 • et variert kurstilbud gjennom det interne kompetanseutviklingstilbudet OsloMet-akademiet
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Seksjonssjef, Bruna Bruce, 67 23 74 89/ 901 75 587 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1364 seniorrådgiver, lønnstrinn 60-74 (kroner 532 300-691 400,- per år) eller 1434 rådgiver, lønnstrinn 50-66 (kroner 449 300-594 400,- per år). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Så snart som mulig
Lønn 449 300-691 400,- per år
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/03874
Publisert 01.08.2019
Søknadsfrist 18.08.2019

Tilbake til ledige stillinger