Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Fakultetsadministrasjonen TKD, Seksjon for studieadm. TKD

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering har ansvaret for administrasjon og utvikling av fakultetets fag- og studietilbud i samarbeid med instituttene. Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering (STU)) består i dag av 21 medarbeidere ledet av seksjonssjef.

Vi ønsker å styrke ledelsen og koordineringen av denne seksjonen gjennom innføring av et nytt studieadministrativt kontor. Vi søker i den anledning etter en dyktig og motivert kontorsjef til å lede den nye enheten. Enheten vil bestå av 6-8 årsverk. Kontorsjefen vil, i samarbeid med seksjonssjef, ha ansvar for den daglige driften av seksjonens arbeid. Enheten vil beså av medarbeidere knyttet til områdene teknisk team (systemdrift), i tillegg til programplanarbeid og kvalitetssystem. Utvikling av etter- og videreutdannings tilbud og støtte til prodekan utdanning vil også ligge til denne enheten. Da enheten er nyetablert, kan justeringer av ansvarsområdene og antall ansatte forekomme.

 Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • operativ ledelse av løpende studieadministrativt arbeid innen ditt ansvarsområde
 • oppfølging, utvikling og støtte til medarbeiderne i din enhet
 • koordinering og prioritering av løpende oppgaver
 • bemanningsplanlegging, rekruttering og sykefraværsoppfølging
 • sikre etterlevelse av kvalitetskravene i det studieadministrative arbeidet
 • sikre godt samarbeid og god kommunikasjon med alle interessenter og samarbeidspartnere

 Vi søker deg som har

 • relevant universitets- eller høgskoleutdanning, fortrinnsvis på masternivå. Lang og relevant arbeidserfaring kan erstatte utdanningskravet
 • lang erfaring med studieadministrativt arbeid, gjerne med programplan, kvalitetsarbeid, systemforvaltning og/eller etter- og videreutdanning
 • forståelse for sektorens oppbygging og administrasjonens rolle i relasjon til universitets kjerneoppgaver
 • utøvet operativ ledelse i form av utvikling av team, en-til-en ledelse og ressursplanlegging mot frister og resultatkrav
 • gode kommunikative ferdigheter, både muntlig og skriftlig

 Vi ønsker deg som er en tydelig og pedagogisk leder, som lytter aktivt til dine medarbeidere og tar deres kompetanse på alvor. Du har gjennomføringskraft, er initiativrik, og du har leder- eller i det minste teamledererfaring med dokumenterte resultater/referanser.

Du må forstå prosesser som fungerer på tvers av enheter, og kunne benytte organisatoriske mekanismer for å utvikle og forbedre disse. Dette innebærer å se strukturer og løsninger i et komplekst landskap.

Vi ønsker også at du kan styre etter gjeldende lover og regelverk, og lede innenfor handlingsrommet dette gir oss. Stillingen innebærer tett kontakt med lederkolleger, institutter og andre samarbeidspartnere på universitetet, og det er derfor avgjørende at du har gode samarbeidsevner. Det vil bli lagt stor vekt på personlige egenskaper.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 Vi kan tilby deg 

 • en unik mulighet til å bygge og utvikle ditt eget team
 • motiverte kolleger på et fakultet som er i sterk utvikling
 • et raust og trivelig arbeidsmiljø med kompetente og faglig engasjerte medarbeidere
 • et mangfoldig kulturtilbud
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte seksjonssjef Jørund Støre Bergrem tlf. 971 82 105 / 67 23 85 06

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1054 kontorsjef. Lønn fra kr. 594 400 - 655 400,- ( ltr.66 - ltr.71) pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 I samsvar med Offentleglova kan du som søker offentliggjøres på søkerliste selv om du har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Du vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

 Vil du søke stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Etter avtale
Lønn Etter statens regulativ
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Pilestredet 35
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/06208
Kontakt
 • Jørund Støre Bergrem, 67 23 85 06 / 971 82 105
Publisert 05.07.2019
Søknadsfrist 01.09.2019

Tilbake til ledige stillinger