Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Fakultetsadministrasjonen TKD, Seksjon for studieadm. TKD

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) søker rådgiver til seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, studiested Kjeller. Arbeidsoppgavene er i hovedsak knyttet til administrasjon av bachelorprogrammet i produktdesign. Den som blir ansatt vil jobbe tett og aktivt med fakultetets studie- og eksamens- team.

Arbeidsstedet vil i hovedsak være på Kjeller, men det vil også være en del møte- og kontortid i Oslo.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

 • følge opp studenter i bachelorprogrammet gjennom studieløpet.
 • behandle permisjonssøknader fra studenter, tilrettelegging, godskriving og utstede vitnemål
 • planlegge og gjennomføre eksamen og etterarbeid som for eksempel behandle klager
 • bidra til utvikling og kvalitetssikring av studieprogrammene i produktdesign gjennom tett samarbeid med de vitenskapelig ansatte
 • koordinere instituttets internasjonaliseringsarbeid
 • veilede og bistå inn- og utreisende studenter

 Vi søker deg som har

 • utdanning på minimum bachelornivå.
 • relevant arbeidserfaring
 • dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid.
 • god digital kompetanse, og kjennskap til de viktigste verktøy som brukes i arbeidet, særlig P360, FS, Canvas, Inspera
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er en fordel om du har kjennskap til relevant lovverk og utdanningskvalitetssystemet.

Meget god og relevant erfaring kan erstatte kravet om formell utdanning

 Vi ønsker deg som

 • ser verdien i å ta del i et godt samarbeid og er bevisst hvordan ditt bidrag inngår som del av en større helhet og samtidig er selvstendig og strukturert når det trengs.
 • har gode kommunikasjonsevner og evner å fange opp studenters ulike behov på en profesjonell måte,
 • er vennlig, kollegial, og tydelig i møte med vitenskapelig ansatte og faglig ledelse
 • bidrar aktivt med informasjonsdeling og involverer deg i arbeidsmiljøet
 • er utviklingsorientert og initiativrik, og leter aktivt etter forbedringer og nye løsninger

 Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • varierte arbeidsoppgaver med muligheter for faglig utvikling
 • et godt arbeidsmiljø som er preget av samarbeid og engasjement
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte Seksjonssjef Jørund Støre Bergrem, tlf. 67 23 85 06 / 971 82 105

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1434 Rådgiver. Lønn kroner 442.400 – 586.500,-pr. år For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen” logg inn og søk stillingen”.

OsloMet - storbyuniversitetet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Så snart som mulig
Lønn Etter statenslønnsregulativ
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Kjeller
Fylke Viken
Land Norge
Referansenummer 19/05679
Kontakt
 • Jørund Støre Bergrem, 67 23 85 06 / 971 82 105
Publisert 12.06.2019
Søknadsfrist 31.08.2019

Tilbake til ledige stillinger