Faculty of Social Sciences, Department of Social Work, Child Welfare and Social Policy

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov.  OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4200 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Institutt for sosialfag har rundt 90 medarbeidere og ca. 1250 studenter og er lokalisert sentralt i Oslo. Det representerer det største fagmiljøet i Norge innen det sosialfaglige feltet.

Ved Institutt for sosialfag er det ledig en stilling som førsteamanuensis i sosialt arbeid og sosialpolitikk.

Arbeidsoppgaver: 

 • undervisning innen samfunnsvitenskapelige emner
 • undervisning i kvantitativ forskningsmetode
 • veiledning av studenter
 • pedagogisk utviklingsarbeid
 • faglig administrative oppgaver
 • sosialfaglig forskning innenfor instituttets områder

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Doktorgrad i sosialt arbeid og sosialpolitikk
 • Undervisningserfaring i kvantitativ forskningsmetode, både på bachelor- og masternivå.
 • Undervisningserfaring innen sosialfaglige emner
 • Erfaring i bruk av kvantitative analyseteknikker, gjerne i bruk av longitudinelle og kvasieksperimentelle metoder.
 • Erfaring i bruk av registerdata.
 • Gode formidlingsevner, skriftlig og muntlig, både på norsk og engelsk. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk språk ved tiltredelse, må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå b2.
 • Gode pedagogiske ferdigheter. Har du ikke praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre universitetets program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen 2 år.

Du bør ha evne til

 • å motivere og inspirere våre studenter
 • å koordinere både faglige og administrative oppgaver
 • å arbeide selvstendig
 • å styrke instituttets kompetanse på sosialt arbeid og sosialpolitikk
 • faglig engasjement, med genuin interesse for fagområdet

Generelle kriterier for tilsetting i stilling som Førsteamanuensis fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Universitetet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Vi tilbyr deg

 • deltakelse i forskningsgruppe
 • mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskningsmiljø
 • et kreativt og inspirerende arbeidsmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Andre opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ: 1011 førsteamanuensis (kr. 524 200-682 200). Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Når du søker på stillingen må du laste ned: 

 • CV
 • attester
 • vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • vitenskapelige arbeider fra de siste 6 år (inklusive ph.d.-avhandlingen)

 Søknaden din vil ikke bli vurdert dersom ikke disse vedlegg er lastet ned. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

 Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og last ned ovenfornevnte vedlegg ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”. Ved behov for teknisk assistanse kontakt: Tore Vogt, 67 23 80 28 eller e-post: torevo@oslomet.no .

 For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Instituttleder, Nicole Hennum, tlf: +47 67238151 eller +47 938 91 096

 Universitetet ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn eller redusert funksjonsevne til å søke stillingen. OsloMet er en IA-bedrift, og forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktperson i denne annonsen.

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse snarest
Lønn 524 200-682 200)
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/00622
Kontakt
 • Head of Department Nicole M.J. Hennum, 93891096
Publisert 31.01.2019
Søknadsfrist 03.03.2019

Tilbake til ledige stillinger