Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Fakultetsadministrasjonen, Seksjon for økonomi og drift

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov.  OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.


Fakultetsadministrasjonen med ca. 100 medarbeidere utgjør litt under 20% av fakultetets ansatte. Virksomheten omfatter administrasjon av studier, praksis, forskning og utvikling, oppdrag, kommunikasjon, økonomi og HR. Administrasjonen jobber tverrfaglig og i nært samarbeid med fakultetets enheter.

Økonomimedarbeider

Førstekonsulent

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier søker ny medarbeider i midlertidig stilling til Seksjon for økonomi og drift. Vi er 12 dedikerte medarbeidere som har ansvaret for fakultetets regnskap og budsjett, samt oppgaver innen økonomi og drift.

Seksjonen jobber i fagrelaterte team og du vil tilhøre teamet for bilagsbehandling. Vår seksjon yter service til fakultetets fire institutter, administrasjonen og fakultetsledelsen. Vi er også en del av universitetets faglige nettverk innen økonomi og virksomhetsstyring. Stillingen vil ha arbeidssted på Campus Pilestredet.

Arbeidsoppgaver 

Hovedoppgavene er behandling av:

 • inngående fakturaer
 • reiseregninger
 • lønnsbilag
 • refusjonsbilag
 • rapportering
 • omposteringer
 • utfakturering

Du kan også bli tildelt andre oppgaver innenfor seksjonens ansvarsområde.
 

Kvalifikasjoner

 • utdanning på minimum bachelornivå innen økonomi og regnskap, lang erfaring fra relevante oppgaver kan erstatte kravet om utdanning
 • 2-3 års erfaring fra regnskapsarbeid i offentlig sektor
 • erfaring fra universitets- og høgskolesektoren
 • erfaring med UBW (tidligere Agresso), Basware og SAP
 • gode IKT kunnskaper
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk
   

Ønskede egenskaper

 • evne til å jobbe systematisk, nøyaktig og effektivt
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • god evne til å takle en hektisk arbeidshverdag

 
Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

 • muligheter for å være en del av et fagområde som er i utvikling ved universitetet
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger


Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger
Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • seksjonssjef Line C. Zachariassen, 928 22 704

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som førstekonsulent stillingskode 1408.

Lønn kroner 397 200-472 300 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

 
Søknadsfrist:          13. februar

Ref.                        18/13051

Ansettelsestype Midlertidig ansettelse
Arbeidstid Heltid
Lønn 397 200-472 300 pr. år.
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Pilestredet 42
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/13051
Kontakt
 • Line C. Zachariassen, seksjonssjef, 928 22 704
Publisert 30.01.2019
Søknadsfrist 13.02.2019

Tilbake til ledige stillinger