Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for ergoterapi og ortopediingeniør

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Fakultet for helsevitenskap, Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag har to ledige faste stillinger som professor/førsteamanuensis/førstelektor. Stillingene er ledige fra våren 2019. Vi søker etter medarbeidere som kan bidra til å styrke undervisning og forskning innen ergoterapi på alle tre nivåer; bachelor, master og ph.d.

Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag er ett av fakultetets fem institutter. Instituttet har to bachelorutdanninger, en masterutdanning i ergoterapi, en videreutdanning i ergoterapi innen allmennhelse, og en tverrfaglig videreutdanning i velferdsteknologi. Instituttet har også koordineringsansvaret for Bevegelsesanalyselaboratoriet som er et tverrfakultært laboratorie.


Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • FoU-aktivitet: forske, publisere og formidle forskningsresultater
 • bidra til å søke midler til eksternfinansiert forskning
 • bidra til utvikling av eksisterende og nye studieprogram ved instituttet
 • delta i, og bidra til, utvikling av instituttets oppdragsvirksomhet
 • undervise og veilede på ulike nivå, både i teori, ferdighetstrening og praksis
 • ha ansvar for veiledning og sensur av oppgaver på ulike nivå
 • planlegge, gjennomføre og evaluere emner innen bachelorutdanningen, masterutdanningen og videreutdanningene


Vi søker deg som har

 • professorkompetanse/førstestillingskompetanse innenfor relevant fagområde. Stipendiater som er i sluttfasen av sin ph.d. oppfordres til å søke
 • utdanning og erfaring som ergoterapeut
 • gode fremstillingsevner i engelsk, muntlig og skriftlig
 • gode IT kunnskaper

Ved manglende norsk/skandinavisk språkkompetanse gis tilbud om opplæring for å kunne utføre arbeidsoppgavene tillagt stillingen og/eller arbeidsområdet. Du må kunne vise til norskferdigheter minimum tilsvarende nivå B2 innen 3 år fra ansettelsestidspunktet.


Det er en fordel at du har

 • erfaring med forskningsnettverk og ledelse av prosjekter med ekstern finansiering
 • innsikt i forskning innen aktivitetsvitenskap
 • erfaring med undervisning og veiledning på alle nivåer
 • erfaring med digitale læringsformer
 • kompetanse innen tverrprofesjonell samarbeidslæring
 • gode fremstillingsevner på et skandinavisk språk, skriftlig og muntlig

Dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges. Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre universitetets program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for ansettelse i stilling som professor/førsteamanuensis/førstelektor fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger .


Vi ønsker deg som

 • har evne til å samarbeide og bygge relasjoner internt, nasjonalt og internasjonalt
 • er initiativrik og fleksibel
 • er faglig engasjert, har evne til å motivere og inspirere studenter og kollegaer
 • har evne til å arbeide selvstendig

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.


Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandlingen din.

Du må laste opp alle disse dokumentene. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt seniorrådgiver Malin Larsen, malin.larsen@oslomet.no


Vi kan tilby deg

 • et inspirerende forsknings- og utdanningsmiljø med muligheter for faglig utvikling og deltagelse i forskningsgrupper med tverrprofesjonelt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 • mulighet for å påvirke og være med på å utvikle ergoterapifaglig kompetanse på bachelor-, videreutdanning-, master- og ph.d.-nivå ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger


Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Instituttleder Mona Dahl, (+47) 472 87 141


Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1013 Professor / 1011 førsteamanuensis / 1198 førstelektor. Lønn kroner 695 500-893 900 / 524 200-682 200 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.


Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

 

Søknadsfrist:    20.01.2019

Ref:                 18/12281

 

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess

 

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Våren 2019
Lønn 695 500-893 900 / 524 200-682 200
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Pilestredet
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/12281
Kontakt
 • Mona Dahl, 472 87 141
Publisert 18.12.2018
Søknadsfrist 20.01.2019

Tilbake til ledige stillinger