Stilling Organisasjon Søknadsfrist
Professor/dosent i matematikkdidaktikk Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning 13.12.2018
Professor/dosent i kunst og håndverk Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning 13.12.2018
1 til 2 kliniske stipendiater tilknyttet kirurgiske fagområder ved OUS Fakultet for helsevitenskap (HV) 15.12.2018
Professor/dosent i veiledning og relasjonsledelse Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for yrkesfaglærerutdanning 16.12.2018
Førsteamanuensis/førstelektor innen operasjonssykepleie Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 16.12.2018
Førsteamanuensis i journalistikk Institutt for journalistikk og mediefag 18.12.2018
Postdoktor til forskning på digitalisering og læring Fakultet for helsevitenskap (HV) 20.12.2018
Universitetslektor i journalistikk Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), Institutt for journalistikk og mediefag 20.12.2018
Førsteamanuensis/førstelektor innen (kreft) sykepleie og internasjonalt helsefremmende arbeid Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 28.12.2018
Postdoktor til Context-prosjektet ved NOVA Velferdsforskningsinstituttet NOVA 01.01.2019
Postdoktor i samfunnsvitenskap OsloMet - storbyuniversitetet, Senter for profesjonsstudier 02.01.2019
Førsteamanuensis/førstelektor i Norsk Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning 02.01.2019
Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor ved radiografutdanningen Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for naturvitenskapelige helsefag 03.01.2019
PhD Fellowship position in Digital Household Risk Management Faculty of Technology, Art and Design, Department of Computer Science 03.01.2019
Instituttleder - Institutt for barnehagelærerutdanning Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU) 04.01.2019
Instituttleder - Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST) 04.01.2019
Instituttleder - Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning 04.01.2019
Dekan for Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) 06.01.2019
Doktorgradsstipendiat på digital sårbarhet i private hushold - SIFO (4 års engasjement) Forbruksforskningsinstituttet SIFO 06.01.2019
Førsteamanuensis/førstelektor i yrkespedagogikk Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for yrkesfaglærerutdanning 06.01.2019
Stillinger som stipendiat på grunnskoleområdet i fagdidaktikk/didaktikk/pedagogikk Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning 06.01.2019
Førsteamanuensis/førstelektor i spesialpedagogikk Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for yrkesfaglærerutdanning 13.01.2019
Førsteamanuensis/førstelektor i spesialpedagogikk Høgskolen i Oslo og Akershus 13.01.2019
Førsteamanuensis/førstelektor i veiledning og relasjonsledelse Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for yrkesfaglærerutdanning 13.01.2019
Femårig klinisk stipendiatstilling tilknyttet sosialt arbeids fagområder i NAV rettet mot frontlinjearbeidet med arbeidsinkludering Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), Institutt for sosialfag 20.01.2019
Femårig klinisk stipendiatstilling knyttet til tverrprofesjonelt samarbeid om barn og unge Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), Institutt for sosialfag 20.01.2019
Femårig klinisk stipendiatstilling tilknyttet sosialfaglige fagområder ved sykehus Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), Institutt for sosialfag 20.01.2019
Åpen søknad
Open application
Åpen søknad
Logg inn Abonner på ledige stillinger