Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

OsloMet søker deg som brenner for å sikre god kvalitet i det prehospitale akuttmedisinske feltet og som ønsker å være med på å utdanne fremtidige paramedisinere. Du vil kunne få muligheten til å være med å ta imot vårt 10ende jubileumskull høsten 2024.

Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, avdeling for prehospitalt arbeid, er det ledig to 100% midlertidige stillinger som universitetslektor/øvingslærer innen paramedisinfeltet. Det kan være aktuelt å dele opp stillingene i 50% stillinger, skriv i søknaden om dette er aktuelt for deg. Varighet på stillingene er seks måneder fra tiltredelse, med mulighet for forlengelse. Oppstart er 1. august 2024.

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å 

 • videreutvikle, planlegge, gjennomføre og evaluere emner i studiet 
 • undervise og veilede studenter på tvers av ulike fagemner 
 • oppfølging av studenter i klinisk veiledet praksis
 • sensur og utvikling av vurderingsformer 
 • bidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet 
 • utføre faglig-administrative oppgaver 

Kvalifikasjonskrav 

I stilling som universitetslektor kreves bachelorgrad i paramedisin eller sykepleie og relevant mastergrad; eller 6-årig profesjonsstudium i medisin. 

I stillingen som øvingslærer kreves bachelorgrad i paramedisin eller sykepleie. 

For begge stillingskategorier kreves det i tillegg: 

 • relevant erfaring fra klinisk arbeid de siste tre år (ambulansetjeneste, AMK, akuttmottak, legevakt, akuttpsykiatrisk avdeling eller lignende)
 • god digital kompetanse og erfaring med fagutvikling/undervisning/veiledning 
 • gode skriftlige og muntlige formidlingsevner i et skandinavisk språk og i engelsk

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. 

Ønskede kvalifikasjoner 

 • erfaring med fagutvikling/undervisning/veiledning på høgskole/universitet 
 • relevant klinisk erfaring fra prehospitalt akuttmedisin 
 • erfaring med digitale læringsplattformer og metoder 

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen 

 • har evne til å bygge gode relasjoner, motivere og inspirere 
 • er tydelig, strukturert og fleksibel 
 • har evne til å arbeide selvstendig og i team 
 • har gjennomføringsevne og evne til å håndtere flere parallelle arbeidsprosesser 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju. 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. 

Vi tilbyr 

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet 
 • mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskningsmiljø ved Norges første og største paramedisinutdanning 
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport 
 • pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i universitetslektor i kode 1009, lønnstrinn 57-68, kroner 557 100 – 667 700 per år. Alternativt som
1007 øvingslærer, lønnstrinn 47-60, kroner 480 900 – 584 500 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess 

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt rekrutteringssystem.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev 
 • CV, attester og alle sider av vitnemål 
 • gjerne kontaktinformasjon til 2 referanser 

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering. Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt seksjon HR v/ emma.simensen@oslomet.no.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som
regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.


Det kan bli foretatt bakgrunnssjekk for å verifisere opplysninger som framgår av CV og tilgjengelige dokumenter. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søker og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge
anbefalingene i denne.

Andre opplysninger 

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • studieleder Trine Møgster Jørgensen, telefon: +47 91 75 88 44, e-post: tstaff@oslomet.no
 • for administrative spørsmål: rådgiver HR Emma Simensen, e-post:
  emma.simensen@oslomet.no 

 

Søknadsfrist: 21. Mai 2024

Ref: 24/10709

Ansettelsestype Midlertidig ansettelse
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 1. august 2024
Lønn Kr. 480 900 - 667 700 per år.
Antall ledige stillinger 2
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 24/10709
Kontakt
 • Trine Møgster Jørgensen, 91758844
 • Emma Sofie Simensen, +4767235199
Publisert 07.05.2024
Søknadsfrist 21.05.2024

Tilbake til ledige stillinger