OsloMet - storbyuniversitetet

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Sikkerhetsleder

Er du opptatt av utviklingstrekk som berører sikkerhet i forskning og utdanning?

Ved OsloMet er sikkerhet og beredskap av strategisk betydning. God helhetlig sikkerhetsstyring skal understøtte vår kvalitet og kjernevirksomhet, vårt samfunnsoppdrag, og vårt omdømme. Behovet for sikkerhet skal balanseres med åpenhet og internasjonalt samarbeid. Våre campuser skal være trygge arbeids- og studiesteder.

For å koordinere et samlet sikkerhetsarbeid, søker OsloMet sikkerhetsleder (CSO) til nyopprettet stilling. Vi søker deg som både kan legge langsiktige planer, som har evne og kompetanse til å bidra i utviklingsarbeid, og som kan gå inn enkeltsaker ved behov. Du har gode samarbeidsevner, og skaper engasjement og driv. Du ser sammenhenger og helhet, og er interessert og oppdatert på utviklingstrekk som berører sikkerhet.

Sikkerhetsleder rapporterer til Direktør for organisasjon og infrastruktur.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • å ha overordnet fagansvar for sikkerhet, koordinere de fagansvarlige for de ulike sikkerhetsområdene, samt ha særlig tett samarbeid med CISO
 • strategisk rådgiver for rektor og øverste ledelse i sikkerhetsfaglige spørsmål
 • å holde et oppdatert bilde av verdi, trussel og sårbarhet for OsloMet
 • å forvalte og følge opp det helhetlige styringssystemet for sikkerhet og beredskap, slik at det er relevant og kommunisert
 • å delta i sentral krisestab ved hendelser
 • utarbeide og legge frem ledelsens årlige gjennomgang for den helhetlige sikkerhetsstyringen
 • OsloMet sitt sentrale kontaktpunkt for Kunnskapsdepartementet, PST og andre myndigheter i spørsmål som omhandler sikkerhet og beredskap
 • å delta i relevante nasjonale nettverk og fora

Vi søker deg som har

 • mastergrad med emner eller fagkrets som har relevans for sikkerhet og beredskap. Relevant faglig erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • dokumentert relevant arbeidserfaring, og erfaring med å koordinere og lede prosjekter eller utviklingsarbeid
 • en bakgrunn for å kunne sikkerhetsklareres
 • gode digitale ferdigheter
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Det er en fordel at du har

 • erfaring fra universitets- og høgskolesektoren, eller store kunnskapsorganisasjoner
 • ledererfaring, enten på team eller mellom-ledernivå

Vi ønsker deg som

 • tenker helhetlig og strategisk, og samtidig sikrer operativ gjennomføring
 • ser ulike perspektiver, har erfarne analytiske evner og utøver god dømmekraft
 • er sterk på samarbeid, kommunikasjon og har god organisasjonsforståelse
 • verdsetter og ivaretar gode relasjoner og kontakter
 • kan stå i krevende avveininger, gi velbegrunnede kloke råd, og ta vanskelige beslutninger

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling
 • å ta del i et engasjert og tverrfaglig sikkerhetsmiljø, i en sektor med et viktig samfunnsoppdrag
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse (spk.no)
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Direktør Vigdis by Kampenes, mobil 971 38 029
 • Seniorrådgiver Randi Utstrand, mobil 952 46 025

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1364 seniorrådgiver i lønnstrinn 62–80, tilsvarende 604 900–870 900 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søkere for denne stillingen må kunne bestå sikkerhetsklarering.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i vårt rekrutteringssystem.

 

Søknadsfrist: 23 mai, 2024

Ref: 24/16357

 Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Etter avtale
Lønn 604 900–870 900
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 24/16357
Kontakt
 • Vigdis by Kampenes, 97138029
 • Randi Utstrand, 95246025
Publisert 07.05.2024
Søknadsfrist 23.05.2024

Tilbake til ledige stillinger