Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), Institutt for sosialfag

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4400 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Institutt for sosialfag har rundt 90 medarbeidere og ca. 1250 studenter og er lokalisert sentralt i Oslo. Det representerer det største fagmiljøet i Norge innen det sosialfaglige feltet.

Ved Institutt for sosialfag er det ledig et vikariat som førsteamanuensis/universitetslektor i rettsvitenskap for perioden 01.08.2024-31.07.2025. 

Instituttet har 90 medarbeidere, ca. 1500 studenter og representerer det største fagmiljøet i Norge innenfor det sosialfaglige feltet. Studiene og forskningen ved instituttet har storbyen som arena for læring og utvikling. Fokuset er på blant annet etnisk tilhørighet, menneskelig og kulturelt mangfold, mangeartede familie- og bomønstre, rus- og voldsproblematikk og betydningen av utfoldelse og delaktighet for psykisk og fysisk helse.

Arbeidsoppgaver:

 • undervisning på alle nivå innenfor instituttets rettsområder, som forvaltningsrett, barnerett/familierett, menneskerettigheter og velferdsrett.
 • forskning innenfor instituttets rettsområder og andre relevante arbeidsområder
 • veiledning og oppfølging av studenter i barnevern og sosialt arbeid
 • pedagogisk utviklingsarbeid
 • faglig-administrative oppgaver knyttet til undervisning og forskning

Kvalifikasjoner: 

Du må ha:

 • doktorgrad i rettsvitenskap, alternativt tverrvitenskapelig doktorgrad som inkluderer rettsvitenskap for stillingen som førsteamanuensis.
 • norsk master eller cand. jur i rettsvitenskap for stillingen som universitetslektor
 • gode formuleringsevner, muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk
 • gode samarbeidsevner
 • gode pedagogiske ferdigheter

Du bør ha:

 • erfaring fra offentlig forvaltning eller erfaring fra samarbeid med offentlig forvaltning, fortrinnsvis innenfor ett eller flere av instituttets fagområder
 • ha evne til å motivere og inspirere studenter
 • ha erfaring med å koordinere både faglige og administrative oppgaver
 • kunne arbeide selvstendig
 • ha evne til og interesse for tverrfaglig samarbeid
 • ha et faglig engasjement med genuin interesse for instituttets fagområder.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Universitetet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju. 

Vi tilbyr deg:

 • mulighet til faglig utvikling i et spennende undervisnings- og forskningsmiljø
 • et kreativt og inspirerende arbeidsmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid, stor faglig frihet og gode velferdsordninger 

Andre opplysninger

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMet’s lønnspolitikk. Førsteamanuensis i kode 1011 tilsvarende kroner 615 700-745 000 pr. år.

Universitetslektor i kode 1009 tilsvarende 509 300-646 000 pr. år. 

Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse (SPK). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt rekrutteringssystem.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter: 

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste 

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Instituttleder Anne-Britt Djuve, telefon: 959 67 244
 • Faggruppeleder Alejandro Miranda Nieto, telefon: 672 37 340

 

Ansettelsestype Vikar
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 1. august 2024
Lønn 509 300-745 000
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 24/10382
Kontakt
 • Anne-Britt Djuve, 67237339
 • Alejandro Miranda Nieto, 67237340
Publisert 25.04.2024
Søknadsfrist 20.05.2024

Tilbake til ledige stillinger