Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.Stipendiat i fysioterapi/muskelskjeletthelse

Er du en fysioterapeut med god mastergrad som vil ta steget til doktorgrad? Hos oss har du mulighet til å bli med i en studie av korsryggsmerter. Du vil møte et aktivt fagmiljø og få god veiledning. Undervisningsoppgaver vil også være en del av det utvidede doktorgradsløpet vi tilbyr.

Ved Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi er det ledig en åremålsstilling som stipendiat innen fagområdet fysioterapi/muskelskjeletthelse. Arbeidssted vil være Campus Pilestredet ved Bislet i Oslo.
Stipendiatperioden er på fire år i 100% stilling, med 25% undervisningsplikt.
Det er utstrakt forskningsvirksomhet på instituttet. Fakultet for helsevitenskap har to ph.d.-programmer, og den aktuelle kandidaten vil bli tilknyttet doktorgradsstudiet i helsevitenskap.
Opptak til doktorgradsstudiet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen. 
Ønsket tiltredelse er senest 1. desember 2024.

Les mer om fakultetet og instituttet og våre forskergrupper

Arbeidsområde 

Stillingen er opprettet for å gjennomføre prosjektet «Towards personalised health care for low back pain. A qualitative study of physiotherapy follow-up for patients not eligible for spine surgery». Formålet med studien er å forbedre kunnskapen om hvordan fysioterapeuter, i dialog med pasientene, kan ta evidensbaserte beslutninger for behandling og oppfølging av pasienter med ryggplager som er vurdert som ikke aktuelle for kirurgisk behandling. Studien vil også forbedre kunnskapen om den biopsykososiale situasjonen til denne pasientgruppen. Tre kvalitative metoder vil bli anvendt: observasjon av kliniske møter, pasientintervjuer og fokusgruppeintervjuer med fysioterapeuter. Prosjektet er finansiert av Fond for etter- og videreutdanning for fysioterapeuter.
Den som ansettes vil bli tilknyttet Senter for intelligent muskelskjeletthelse (CIM), prosjekt AID-Spine og forskergruppen (Re)habilitering – individ, tjenester og samfunn.
Ved Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi er det omtrent 30 doktorgradsstipendiater som utgjør et ungt og vitalt fagfellesskap.
Undervisningsoppgaver vil være tilknyttet masterspesialiseringene i muskelskjeletthelse og i rehabilitering og habilitering, men det kan og bli aktuelt å bidra inn på instituttets bachelorutdanninger.

Kvalifikasjonskrav

 • mastergrad i fysioterapi/helsefag eller lignende (120 studiepoeng)
 • bachelor i fysioterapi (bachelor (180 SP/ECTS)
 • norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • god forståelse av og evne til bruk av norsk (eventuelt svensk eller dansk) i samtaler med pasienter og fysioterapeuter i primærhelsetjenesten

Ønsket kompetanse

 • interesse for feltet muskelskjeletthelse og ryggplager
 • erfaring med bruk av kvalitative metoder på masternivå (gjerne i forbindelse med masteroppgaven)
 • evne til å jobbe selvstendig og konsentrert over tid med arbeid som krever analytisk kompetanse og akademisk skriving
 • gode ferdigheter i skriving av vitenskapelige arbeider på engelsk

Vilkår

 • opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen. For å få opptak på ph.d.-programmene på Fakultetet for helsevitenskap må søkere ha B eller bedre på masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden. Se informasjon om kriterier https://www.oslomet.no/studier/hv/phd-hv/helsevitenskap-phd
 • endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi tilbyr deg

 • spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling i et inspirerende og kreativt fag- og forskningsmiljø
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse (SPK)

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017 Stipendiat i lønnstrinn 54, kr. 532.200,-.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «logg inn og søk stillingen».

 • Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:
  søknad, CV, vitnemål, karakterutskrifter og attester.
 • motivasjonsbrev (maks 3 sider) der du forteller hvorfor du ønsker nettopp denne ph.d. -stillingen. Motivasjonsbrevet må skrives på norsk eller annet skandinavisk språk.
 • utenlandsk utdanning skal fortrinnsvis være godkjent på forhånd, og bekreftet kopi av godkjenningsbrev bør vedlegges
 • liste over egne publikasjoner
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Det kan bli foretatt bakgrunnssjekk for å verifisere opplysninger som framgår av CV og tilgjengelige dokumenter. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søker og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt: 

 • Hovedveileder professor Per Koren Solvang, mobil: 97083117 persol@oslomet.no
 • Leder av CIM professor Margreth Grotle, mobil: 90111172 mgrotle@oslomet.no
 • Avdelingsleder RHT, Ingrid Eitzen, mobil: 90709965 ineit0408@oslomet.no

 

 

 

 

Ansettelsestype FELLOW
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.10.2024
Lønn 532.200,-
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 24/10678
Kontakt
 • Ingrid Eitzen, 90709965
Publisert 26.06.2024
Søknadsfrist 07.08.2024
Logg inn og søk stillingen

Del lenker - Tips en venn

Tilbake til ledige stillinger