Divisjon for organisasjon og infrastruktur, Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon, Seksjon for samfunnskontakt og forskningsformidling

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Er du en nettverksbygger med solid samfunnsforståelse? 

OsloMet - storbyuniversitetet søker etter en strukturert og gjennomføringssterk seniorrådgiver i fast stilling. Du vil ha en sentral rolle i vårt arbeid med samfunnskontakt, og jobbe tett opp mot universitetets ledelse. Vi søker deg som har solid samfunnsforståelse, gode analytiske evner og erfaring fra operativt kontaktarbeid. Du har evne til å vedlikeholde gode og etablerte nettverk og samtidig bygge nye. Stillingen er plassert i avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

 • legge til rette for universitetets kontakt med politiske beslutningstakere og andre samfunnsaktører, i samarbeid med toppledelse og stab
 • følge med på og analysere politiske prosesser med betydning for OsloMet og gi strategiske kommunikasjonsfaglige råd
 • ta initiativ til, planlegge og gjennomføre aktiviteter og arrangement i kontaktarbeidet, og pleie nettverk med relevante samfunnsaktører
 • forberede og utforme budskap i ulike kanaler mot prioriterte målgrupper

Vi søker deg som har

 • solid samfunnsforståelse
 • erfaring med politiske prosesser og kontaktarbeid på nasjonalt nivå
 • erfaring med planlegging og gjennomføring av tiltak innenfor samfunnskontakt
 • god formuleringsevne muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • relevant høyere utdanning

Vi ser etter en initiativrik person som evner å tenke analytisk og strategisk, og er i stand til å finne gode løsninger på kompliserte utfordringer. Det kreves god system- og prosessforståelse, og operativ gjennomføringsevne. Du må være strukturert, og kunne arbeide godt både selvstendig og sammen i team. Videre være handlekraftig og ansvarsbevisst, og ha evne til å gi klare råd. I utvelgelsen vil det også bli lagt vekt på samarbeidsegenskaper og kontaktskapende evner både internt og eksternt.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • gode vilkår for faglig utvikling i et spennende miljø
 • et godt arbeidsmiljø preget av samhandling, kunnskapsdeling og stort engasjement
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • fungerende kommunikasjonsdirektør Ingvild Straume, tlf. 951 85 075
 • fungerende seksjonssjef Stig Nøra, tlf. 402 47 206

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1364 seniorrådgiver, lønnstrinn 70 – 79 som tilsvarer kroner 692 000 – 845 900. Fra lønnen trekkes 2 prosent i lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som etter vurdering av søknad er i konflikt med lovverket vil ikke kunne ansettes på OsloMet.

Du kan som søker med hjemmel i Offentleglova blir publisert på søkerlisten selv om du har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Hvis det skjer, vil du bli varslet om det før publiseringen.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i vårt rekrutteringssystem.

Søknadsfrist:           30. november 2023

Ref:                         23/08017

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Etter avtale
Lønn 692 000 - 845 900
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/08017
Kontakt
 • Ingvild Straume, 95185075
 • Stig Nøra, 40247206
Publisert 17.11.2023
Søknadsfrist 30.11.2023

Tilbake til ledige stillinger