Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 650 ansatte og 7400 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) er en del av Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Senteret skal bidra til at flerspråklige og flerkulturelle perspektiver ivaretas i hele utdanningssystemet fra barnehage til og med høgskole-/universitetsnivå i Norge. Senteret utvikler og tilbyr en rekke flerspråklige nettressurser, arrangerer kurs og konferanser og gir veiledning til barnehagemyndigheter, skoleeiere og ansatte i barnehage, skole og PPT.

NAFO søker en ny medarbeider som vil ha sine hovedoppgaver knyttet til voksenopplæringsfeltet. Vi søker deg som har bred erfaring fra arbeid med flerspråklige deltakere i voksenopplæring og/eller videregående opplæring, pedagogisk utviklingsarbeid og skolebasert kompetanseheving innenfor det flerspråklige og flerkulturelle feltet.

Som rådgiver /seniorrådgiver vil du arbeide med kompetansehevingsprosjekter og digitalt veiledningsmateriell.

Stillingen er finansiert med eksterne midler. Den er midlertidig i ett år med mulighet for forlengelse, avhengig av tildeling av midler. Vi ønsker tiltredelse snarest mulig.


Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • Arbeid med kompetanseutvikling og veiledning nasjonalt
 • Utvikling av veiledningsmateriell knyttet til opplæring av voksne
 • Deltakelse i interne arbeidsgrupper

Vi søker deg som har

 • Høgskole-/ universitetsutdanning på masternivå, fortrinnsvis med flerkulturell pedagogikk, migrasjonspedagogikk, norsk som andrespråk eller tilsvarende i fagkretsen
 • Erfaring fra arbeid med flerspråklige deltakere/elever
 • Bred erfaring fra arbeid i voksenopplæring og/eller videregående skole
 • God kunnskap om det norske utdanningssystemet, læreplaner og opplæringsloven
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk
 • Erfaring fra arbeid med kompetanseutvikling innenfor det flerkulturelle og flerspråklige feltet

Det er en fordel at du har

 • Erfaring med å lede og drive pedagogisk utviklingsarbeid
 • Erfaring med å holde forelesninger og formidle faglig innhold til lærere og skoleledere
 • Gode digitale ferdigheter


Vi ønsker deg som

I denne jobben skal du samarbeide med andre og det er viktig at du har evne til å lytte, være fleksibel og søke gode løsninger. Du må også kunne kommunisere godt skriftlig og muntlig. Videre er det viktig at du har evne til omstilling og til å påta deg nye arbeidsoppgaver i et faglig miljø i stadig utvikling. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Reisevirksomhet må påregnes.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling det flerkulturelle og flerspråklige feltet
 • et inkluderende og positivt arbeidsmiljø på et nasjonalt senter i stadig utvikling
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger


Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.


Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Seksjonssjef Sigridur Vilhjalmsdottir, telefon 922 55 715
Seksjonssjef Dag Fjæstad, telefon 980 51 890

 
Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1434 /1364 rådgiver/seniorrådgiver, lønnstrinn 50-74, dvs kroner 502 300-745 000 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i vårt rekrutteringssystem.Ansettelsestype POSSIBLE_FOR_EXTENSION_1_YEAR
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Snarest
Lønn ltr. 50-74, kr. 502 300-745 000 per år
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/03205
Kontakt
 • Anne Brændshøi, +4767237328
Publisert 16.05.2023
Søknadsfrist 04.06.2023

Tilbake til ledige stillinger