Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU)

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 650 ansatte og 7400 studenter, og holder til i Oslo og Viken. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU) har sterke fagmiljøer som bidrar til forskningsbasert kunnskap av relevans for samfunnets utfordringer på barnehagefeltet. Instituttet utvikler sine utdanninger i nært samarbeid med praksisfeltet gjennom studentenes praksisopplæring og gjennom forsknings- og innovasjonsprosjekter. Instituttet tilbyr bachelorstudier i barnehagelærerutdanning, masterstudium i barnehagekunnskap og etter- og videreutdanninger.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier har ledig en åremålsstilling som postdoktor tilknyttet institutt for barnehagelærerutdanning. Les mer om instituttet her: https://www.oslomet.no/om/lui/blu. Åremålsstillingen er knyttet til forskningsgruppen BLEST – bærekraft, lek, estetikk og teknologi og prosjektet Vibrant Connection.

Les mer om forskningsgruppen:

BLEST: https://www.oslomet.no/forskning/forskningsgrupper/berekraft-lek-estetikk-teknologi.

 

Arbeidsområde

Postdoktorstillingen finansieres som 100 % midlertidig stilling i to år. Stillingen er ledig fra 01.01.2024.

Vibrant Connection ligger innenfor fagområdene musikk, pedagogikk og teknologi. Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse på 3-5 sider som skal legges ved søknaden. Prosjektbeskrivelsen må inneholde formål med studien, inkludert forskningsspørsmål, teoretisk rammeverk, metodologisk inngang og tenkt framdriftsplan. Tema for prosjektet må utarbeides innenfor rammene til prosjektet Vibrant Connection, finansiert av Forskningsrådet i perioden august 2023-juli 2027. Postdoc-en skal knytte seg til en eller flere av Vibrant Connection sine arbeidspakker, og vil få en sentral rolle i empiriske undersøkelser og feltarbeid.

Sang og musikk er en viktig del av alle nasjoners kulturarv, og av barnehagens estetiske og pedagogiske praksis. Vi søker en postdoktor som vil ta del i den større studien som metodisk består av en kvantitativ og en aksjonsforskningsinspirert studie. Sammen med barnehager i Østlandsområdet, og (deltids)studenter ved OsloMet sin barnehagelærerutdanning, utforsker Vibrant Connection hvordan sang – og musikkopplevelsesappen Trall virker inn i barnehagenes musikkarbeid, med særlig fokus på studenter og profesjonsutøveres musikkfaglige praksis og hvilken plass deltagernes kulturarv kan ha i arbeidet. Vi ønsker oss prosketskisser som utforsker ulike sider ved sangappen Trall og som inkluderer:

 • immateriell kulturarvs betydning for barn som vokser opp i dagens mangfoldige samfunn,
 • musikkarvs betydning for profesjonsutøvere og/eller studenters engasjement i barnehagens sang- og musikkpraksis,
 • teknologi som verktøy i arbeid med immateriell kulturarv i barnehagen, i profesjonsutvikling og/eller i studentlæring, med særlig vekt på sang og musikk
 • andre tilstøtende områder som ligger innenfor prosjektets rammer

Prosjektbeskrivelsen må være skrevet på et skandinavisk språk eller engelsk. Interesserte søkere bes henvende seg til prosjektleder Tove Lafton, tola@oslomet.no, for mer informasjon om forskningsgruppen og forskningsprosjektet Vibrant Connection

 

Kvalifikasjoner og vilkår

 • Det er krav om fullført phd med faglig bakgrunn innen musikk, utdanningsvitenskap, lærerutdanning, annen pedagogisk utdanning, utviklingsstudier eller annen relevant utdanning på tilsvarende nivå.
 • Det er krav om godkjent avhandling på søknadstidspunktet.
 • Søkere må dokumentere kjennskap til det norske/nordiske barnehagesystemet.
 • Den som ansettes må ha gode muntlige og skriftlige kunnskaper på et skandinavisk språk og engelsk.

 

 Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • prosjektbeskrivelsens vitenskapelige kvalitet, herunder originalitet og potensiale
 • prosjektets gjennomførbarhet innen normert tid
 • prosjektbeskrivelsens relevans for det overordnede prosjektet som prosjektbeskrivelsen er knyttet til (jf. oversikten ovenfor)
 • vedlagte vitenskapelige arbeider
 • andre relevante publikasjoner eller produksjoner
 • erfaring fra tidligere forskningsaktiviteter og prosjektdeltakelse 
 • erfaring fra musikkarbeid på ulike områder
 • erfaring fra undervisning på høyskole- eller universitetsnivå vil kunne telle positivt
 • personlige egenskaper

 

Ønskede egenskaper:

 • motivasjon og potensial for forskning innen fag- og profesjonsfeltet med særlig vekt på musikk, teknologi og barnehagepedagogikk
 • personlige kvaliteter som blant annet viser fullføringsevne, evne til å komme i kontakt med samarbeidspartnere og vilje til å forske i tett dialog med samarbeidspartnerne våre i praksisfeltet
 • evne til å arbeide både selvstendig og i fellesskap med andre forskere og partnere, samt være nytenkende og kreativ
 • evne til å jobbe strukturert og holde tidsfrister
 • stor arbeidskapasitet

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere ønskes velkommen, også søkere som har opplevd perioder i livet uten arbeid, utdanning eller opplæring.

 

Vi tilbyr:

 • en spennende jobbmulighet på Norges tredje største universitet
 • tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • deltakelse i etablert doktorgradsprogram og forskergruppe der prosjektet tilhører en arbeidsplass i utvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

 

Nærmere opplysninger:

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Professor Tove Lafton, tola@oslomet.no, telefon +4797013199 (UF-ansatt som leder prosjektet/forskergruppa)
 • Instituttleder Inger Marie Lindboe, ingerlin@oslomet.no, telefon +4795475435

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1352, lønnstrinn NOK 584 500- 745 000.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”.

 

Sakkyndig komite

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Følgende dokumenter må lastes opp i søknaden:

 • Søknad
 • CV
 • kopier av vitnemål.
 • kopi av avhandling for phd på et skandinavisk språk eller engelsk. Er oppgaven på et annet språk må du laste opp et sammendrag av oppgaven på engelsk.
 • Utdanning som er tatt utenfor Norge må være godkjent av NOKUT (the Norwegian Agency for Quality Assurance in Education). Kopi av søknad til NOKUT eller svarbrev fra NOKUT må vedlegges stillingssøknaden. Mer info om søknadsprosessen: https://www.nokut.no/utdanning-fra-utlandet/soknader--utdanning-fra-utlandet/
 • kopi av attester
 • prosjektbeskrivelse på maksimum 10 sider (Prosjektbeskrivelsen må være skrevet på engelsk eller et skandinavisk språk.)
 • 5 andre vitenskapelige arbeid som skal vurderes av sakkyndig utvalg, samt en liste over egne publikasjoner

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og originaler må fremvises ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at alle kandidater skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Søkere kan også bli vurdert av en intern silekomité ved OsloMet i tillegg til sakkyndig komité. Dersom en intern silekomité blir brukt blir søkerne informert om dette etter at søknadsfristen er utløpt.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt krima@oslomet.no.

 

 Ansettelsestype Åremålsstilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.01.2024
Lønn NOK 584 500- 745 000
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/01912
Kontakt
 • Tove Lafton, 97013199
 • Inger Marie Lindboe, 95475435
Publisert 02.05.2023
Søknadsfrist 02.06.2023

Tilbake til ledige stillinger