Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for informasjonsteknologi

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utgjør et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig internasjonalt preg. Arbeidet gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og er langt fremme på tverrfaglig og eksternt samarbeid. Fakultet for teknologi, kunst og design er i sterk vekst og vi rekrutterer høyt kvalifiserte medarbeidere fra hele verden.
Fakultet TKD har om lag 4 000 studenter og 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Fakultetet utfører forskning og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen teknologi, kunst og design.

Institutt for informasjonsteknologi tilbyr fire bachelorstudier, et årsstudium, et masterstudium og bidrar til to tverrfaglige doktorgradsprogrammer ved fakultetet. Instituttet har stor forsknings- og utviklingsaktivitet innen et bredt spekter av fagområder, inkludert informatikk, naturvitenskap, innovasjon og ledelse. Studenter og forskere er i stor grad involvert i tverrfaglige aktiviteter ved universitetet. Instituttet har om lag 100 ansatte og 1250 fulltidsstudenter.

Førsteamanuensis i anvendt datavitenskap

OsloMet AI Lab organiserer trening og utvikler grunnleggende og anvendt forskning innen maskinlæring, kunstig intelligens og utradisjonell databehandling («unconventional computing»). Sentrale forskningsområder inkludere for tiden helse, sikkerhet, datajournalistikk, energi, idrett, mobilitet, marin robotikk, kunst, bærekraft og pålitelighet. Innen grunnforskning vektlegger laben kunstig liv, kvanteberegninger, forsterkende læring, stokastiske prosesser og genetiske algoritmer. Mer informasjon om laben kan finnes på https://www.oslomet.no/om/tkd/it/ai-lab

Ved Institutt for informasjonsteknologi er det ledig en fast stilling som førsteamanuensis i anvendt datavitenskap med oppstart i 2023. Vi søker etter en kandidat med erfaring med høyere utdanning, forskning, innovasjon, og populærvitenskapelig formidling. Den ideelle kandidaten vil være en erfaren ekspert innenfor feltet datavitenskap, med et fokus på data-analyse innenfor journalistikk, media, helse, og tekstanalyse. Kandidaten burde videre ha vist solid erfaring med forskning innenfor felt som anvendt statistikk, maskinlæring eller kunstig intelligens.

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å

 • undervise emner på bachelor-, master-, og doktorgradsnivå, innenfor temaer relevant for Institutt for informasjonsteknologi. Dette inkluderer å forelese, vurdering, samt utvikling av eksisterende og nye emner.
 • veilede og gi mentoring på bachelor-, master-, og doktorgradsnivå
 • planlegge, utvikle, og gjennomføre emner innenfor etter- og videreutdanning (EVU)
 • utføre forskning og søknadsskriving for å sikre forskningsfinansiering fra eksterne finansieringskilde
 • formidle forskningsresultater både i akademiske fora og til allmennheten
 • aktivt delta i utvikling av høy-kvalitets forskning og utvikling ved Institutt for informasjonsteknologi og OsloMet
 • utføre administrative oppgaver knyttet til undervisning, forskning, innovasjon, og vitenskapelig formidlingsaktiviteter  

Kvalifikasjonskrav

 • doktorgrad innen realfag (Engelsk STEM, science, technology, engineering and mathematics)
 • dokumentert forskning og publisering innenfor anvendt statistikk, maskinlæring, eller kunstig intelligens
 • dokumentert ekspertise med Python på master eller doktorgradsnivå
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk og engelsk

Personer som på ansettelsestidspunktet ikke har tilstrekkelige ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk, skal gis tilbud om opplæring i norsk, og skal innen tre år fra ansettelsestidspunktet kunne vise til norskferdigheter minimum tilsvarende nivå B2.

Som søker må du dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse i samsvar med OsloMet sine Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Det vil bli lagt vekt på

 • lidenskap for undervisning og veiledning på alle nivåer
 • undervisningserfaring, gode pedagogiske evner, og evne til å motivere og inspirere studenter
 • fleksibilitet og evne til å tilpasse undervisning til behovene til OsloMet og fakultetet
 • dokumentert erfaring med datavitenskap innenfor journalistikk, helse, og/eller tekstanalyse.
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk, eller et skandinavisk språk er en fordel
 • erfaring med formidling i ikke-akademiske fora
 • praktisk erfaring eller erfaring fra næringslivet med anvendt kunstig intelligens, datavitenskap eller relaterte områder
 • erfaring med og interesse i teknologioverføring, innovasjon og patenter
 • dokumentert erfaring med interdisiplinære prosjekter er en erfaring

Vi ønsker deg som har

 • evne til å motivere og inspirere studenter og kolleger
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • nysgjerrighet og et ønske om å utvikle deg som forsker og underviser
 • fleksibilitet og evne til å arbeide interdisiplinært og samarbeide med personer med forskjellige bakgrunner
 • evne til å bygge grupper og nettverk, etablere forskningsprosjekter, og vise nytenkning og innovasjon

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Din søknad bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV (med undervisning og veiledningserfaring)
 • navn og kontaktinformasjon til minst to referanser
 • fullstendig publikasjonsliste
 • kopier av vitnemål/diplom (inkludert utdanning i pedagogikk, hvis relevant)
 • inntil 10 vitenskapelige artikler i fulltekst, levert sammen med en innholdsfortegnelse og en kort introduksjon som belyser relevansen av hver artikkel for stillingen og en detaljert beskrivelse av bidraget til artikkelen fra søkeren.
 • dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse inkludert profileringsdokument. Søkere som ikke kan dokumentere universitetspedagogisk basiskompetanse må opparbeide dette innen to år fra tiltredelse. OsloMet tilbyr emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.
 • en tekst (inntil 2 sider) som skisserer din relevante pedagogiske erfaring og planer for pedagogisk aktivitet og utvikling i stillingen («refleksjonsnotat»), samt din pedagogiske grunnsyn. Hvis relevant burde denne også reflektere over nylige emneevalueringer.
 • en tekst (inntil 2 sider) som beskriver din relevante forskning og planer for forskningsaktivitet i stillingen. Denne oversikten skal inneholde en oversikt over eksisterende prosjekter og forskningssamarbeid.
 • annen relevant dokumentasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Før oversendelse av dokumenter til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt HRTKD@oslomet.no

Vi kan tilby deg

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe og et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • muligheter til faglig utvikling
 • tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur viklingsarbeid
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes i henhold til til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1011 førsteamanuensis, dvs kroner 553 500 – 714 000 pr. år. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse (SPK). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Annen informasjon

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Instituttleder Laurence Habib, +47 67 23 86 57, e-mail laurence@oslomet.no
 • Gruppeleder Gustavo Mello, +47 411 51 686, e-mail: gustavom@oslomet.no

 

Søknadsfrist:   23.04.2023
Ref:                 23/01533

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Lønn Stillingen lønnes i henhold til Statens lønnsregulativ
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/01533
Kontakt
 • Laurence Habib, +4767238657
 • Gustavo Borges Moreno e Mello, +4767237964
Publisert 13.03.2023
Søknadsfrist 23.04.2023

Tilbake til ledige stillinger