Faculty of Technology, Art and Design

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utgjør et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig internasjonalt preg. Arbeidet gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og er langt fremme på tverrfaglig og eksternt samarbeid. Fakultet for teknologi, kunst og design er i sterk vekst og vi rekrutterer høyt kvalifiserte medarbeidere fra hele verden.
Fakultet TKD har om lag 4 000 studenter og 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Fakultetet utfører forskning og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen teknologi, kunst og design.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har en ledig en åremålsstilling som stipendiat innen designdrevet innovasjon og bruk av disruptiv teknologi i transdisiplinære team. Stillingen vil være tilknyttet Institutt for estetiske fag, Institutt for produktdesign og Institutt for informasjonsteknologi. Det er en åremålsstilling for en periode på tre år. Det akademiske arbeidet skal resultere i en doktorgradsavhandling som forsvares ved OsloMet.

Arbeidsområde

Målsetningen med PhD-prosjektet er å utvikle kunnskap om faktorer som bidrar til godt transdisiplinært samarbeid mellom ingeniører, designere og brukere innen rammen designtenkning. Eksempler på slikt samarbeid kan være samskapning av konsepter og prototyper, co-design av oppsirkulerte teknologiske artefakter eller innovative transdisiplinære praksiser for evaluering og implementering. Målet med prosjektet er å utvikle nye metoder for design i transdisiplinære team gjennom utvikling og ny bruk av disruptiv teknologi som er en del av folks hverdagsliv. Dette kan være teknologi som støtter og hjelper til i menneskers daglige aktiviteter, teknologi i hjemmet (matlaging og ernæring, helse, hygiene og fritid), teknologi i det offentlige rom på folks vei til og fra jobb (transport, informasjon, kunst, sikkerhet), teknologi på arbeidsplassen eller teknologi i fritiden (reise, trening, sosialt samvær, underholdning).

Stillingen lyses ut som 3 år med 100% forskning, eller 4 år med 75% forskning og 25% andre arbeidsoppgaver (undervisning, veiledning og/eller administrativt arbeid). Det er et mål at kandidaten skal fullføre PhD-programmet/-graden innenfor den besluttede tidsrammen. Beslutningen om 3- eller 4- årig stilling vil bli diskutert som en del av intervjuene i ansettelsesprosessen.

Kvalifikasjonskrav og vilkår

Du må ha: 

 • Høyere utdanning som kvalifiserer for opptak til PhD programmet Innovasjon for bærekraft
 • Masteroppgave/hovedfagsoppgave innen et område som er relevant for PhD-prosjektet med bokstavkarakter B eller bedre
 • En akademisk interesse for design og transdisiplinær forskning. Ytterligere formelle kvalifikasjoner innen design er svært fordelaktige
 • Dokumentert opplæring i forskningsmetoder
 • Gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig

I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på innsendt prosjektbeskrivelse.

En forutsetning for å tiltre i stillingen er opptak til PhD programmet Innovasjon for bærekraft innen 3 måneder etter ansettelse. Kandidater som allerede har en doktorgrad innen samme eller lignende felt kan ikke søke. Generelle kriterier for tilsetting i akademiske stillinger dekkes av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Ønskede egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner og evne til samarbeid i transdisiplinære team
 • Evne til å jobbe selvstendig, ta initiativ, planlegge, dimensjonere og styre eget arbeid
 • Evne og vilje til å utforske muligheter for innovasjon og kreativitet
 • Tidligere arbeidserfaring med problemstillinger knyttet til bærekraft
 • Kapasitet til å jobbe under press og fullføre oppgaver

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

 • Søknadsbrev som beskriver din motivasjon for å søke på denne stipendiatstillingen, samt en kort oversikt over kvalifikasjoner, tekniske ferdigheter, erfaring og personlige egenskaper som gjør deg til en egnet kandidat for å fullføre doktorgradsprosjektet.
 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 10 sider. Prosjektbeskrivelsen skal være skrevet på engelsk eller et skandinavisk språk.
 • CV og kopier av attester/vitnemål. Vitnemålene/vitnemålene skal inneholde ECTS-karakterer (A–F). Utenlandske vitnemål må oversettes til engelsk av den gradsgivende institusjonen. Utdanning tatt i utlandet bør fortrinnsvis godkjennes på forhånd av NOKUT, og bekreftet kopi av godkjenningsbrevet skal vedlegges.
 • Navn og kontaktinformasjon til 2-3 referanser (navn, relasjon til kandidat, e-post og telefonnummer).
 • Hovedoppgave/masteroppgave og eventuelle andre vitenskapelige arbeid som du ønsker skal bli vurdert av sakkyndig komité
 • Søkere fra land der engelsk ikke er førstespråk må kunne vise frem resultatet av en offisiell språktest. Følgende språkprøver er godkjent dokumentasjon: TOEFL, IELTS, Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) eller Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE). På disse prøvene skal man minst ha oppnådd disse poengsummene:
  • TOEFL: 600 (papir-basert prøve), 92 (Internet-basert prøve)
  • IELTS: 6.5, der ingen av seksjonene skal ha lavere poengsum enn 5.5 (bare Academic IELTS-prøven er godkjent).
  • Følgende søkere er unntatt fra dette språkkravet:
   • Søkere fra EU/EØS-land.
   • Søkere som har fullført minst et års studier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA.  Søkere som har et “International Baccalaureate (IB)”-vitnemål.

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. 

Vi tilbyr deg

 • Spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • Mulighet for faglig utvikling i AI Lab, OsloMet Makerspace og innen et av OsloMets fremragende forskningsmiljø, NordSTAR
 • Fordelaktige pensjonsordninger med Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger
 • Gratis norskkurs til ansatte
 • Arbeidssted i Oslo sentrum med flere kulturtilbud

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017 stipendiat, NOK 501 200,- per år. Det blir trukket 2 % i pensjonstrekk til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • instituttleder (Institutt for estetiske fag), Liv Klakegg Dahlin, tlf: +47 99 71 71 99, livkd@oslomet.no 
 • Instituttleder (Institutt for produktdesign), Einar Stoltenberg, +47 67 23 85 89, estolten@oslomet.no

Planlagt mentorteam:

 • Professor Eva Lutnæs, Institutt for estetiske fag
 • Professor Arild Berg, Institutt for produktdesign
 • Professor Frode Eika Sandnes, Institutt for informasjonsteknologi

Søk på stillingen elektronisk via vårt rekrutteringssystem.

Søknadsfrist: 2. mars 2023
Ref: 23/00198

Ansettelsestype Åremålsstilling
Arbeidstid Heltid
Lønn I henhold til Statens lønnsregulativ
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/00198
Kontakt
 • Liv Klakegg Dahlin, +4799717199
Publisert 19.01.2023
Søknadsfrist 02.03.2023

Tilbake til ledige stillinger