Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), Institutt for journalistikk og mediefag

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4400 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Institutt for journalistikk og mediefag har om lag 530 studenter og 30 faglig tilsatte. Vi holder til i Pilestredet 48, Eva Balkes Hus. Instituttet tilbyr bachelorstudier i fotojournalistikk, journalistikk samt medier og kommunikasjon, I tillegg tilbyr vi et fagforfatterstudium (årsstudium) og et masterstudium i journalistikk.

 

Ved Fakultet for samfunnsvitenskap, institutt for journalistikk og mediefag er det ledig en stilling som stipendiat tilknyttet fagområdet visuell kommunikasjon. Stipendiatstillingen finansieres som 100 % stilling i tre år, og har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Doktorgradsprosjektets overordnede siktemål er å bidra til å styrke det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for visuelle studier innen medievitenskap og fotojournalistikk. Doktorgradsprogrammet kvalifiserer for forskningsvirksomhet på et høyt vitenskapelig nivå, og for annet arbeid hvor det stilles krav til vitenskapelig innsikt og kunnskap om anvendelse av vitenskapelige metoder.

 

Arbeidsområde

Visuelle uttrykk, visuell identitet og visuell meningsdannelse er stadig viktigere for mediebruk og -forståelse. I en tid preget av globale kriser (klimakrise, krig og konflikt, tvungen migrasjon mm) spiller visuell kommunikasjon en framtredende politisk og kulturell rolle. Samtidig er medievisualitet dypt forbundet med og avhengig av teknologi, noe som aktualiseres i en tid der alle former for medieproduksjon gjennomlever dyptgripende teknologiske omveltninger. 

Visuell kommunikasjon er et bredt felt som omfatter billedlig informasjonsformidling i vid forstand, altså det som er skapt for synsinntrykk, og meningsdannelse basert på det vi kan se. Begrepet er relevant både for trykte og digitale medier og kan omfatte utforming av innhold (illustrasjoner, typografi og grafisk design) og selve produksjonen (grafisk industri, fotografi og liknende). Studier i visuell kommunikasjon kan omfatte interaktivitet, ikonografi, illustrasjon, tekst, grafikk, sjangerkonvensjoner, persepsjon, datavisualisering, animasjon, identitet og meningsdannelse. Det kan også omfatte skapende prosjekter med sosial og kulturell endring som mål, der det visuelle er et omdreiningspunkt. 

 

PhD-prosjektet kan derfor omhandle, men er ikke begrenset til, følgende temaer: 

 • visual literacy i endring: hvordan visuelle medieuttrykk er del av samfunnets sosiale og kulturelle endringer
 • visuelle politiske ytringer, for eksempel i tilknytning til krig og konflikt, klimaendringer, migrasjon m.m.  
 • kunstig intelligens (AI) og andre former for manipulasjonsteknologi og billedbehandling som utfordrer kjente krav til visuell dokumentasjon 
 • sjangerkonvensjoner som blir viktigere å (re)definere og forholde seg til i en stadig mer visuellinformasjonsstrøm 
 • visuell analyse som metodisk innovasjon i medievitenskap

 

Kvalifikasjoner og vilkår

Du må ha

 • hovedfag/mastergrad (tilsvarende 120 studiepoeng) med faglig bakgrunn innen journalistikk, medievitenskap eller andre relevante fagområder innenfor humaniora eller samfunnsvitenskap. I spesielle tilfeller kan også mastergrader på 90 studiepoeng godtas. Søker må ha B eller bedre på masteroppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden
 • gode analytiske ferdigheter
 • evne til å arbeide selvstendig, planmessig og målrettet
 • gode samarbeidsevner
 • faglig engasjement og motivasjon for forskning innen fag- og profesjonsfeltet
 • gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 •  

Se  programplan for nærmere informasjon om når 90 studiepoeng/ECTS kan godtas.

Opptak til doktorgradsprogram innen samfunnsvitenskap er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat.

Endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse

 

Ønskede egenskaper

 • Relevant erfaring med forskning og utvikling
 • Relevant erfaring med visuell kommunikasjon
 • Evne til å være nytenkende og kreativ

 

Prosjektbeskrivelsen skal være på maks 10 sider og skrives på engelsk, og skal inneholde

 • problemstilling(er), teoretisk forankring og metodisk tilnærming
 • beskrivelse av kunnskapsbehov og avhandlingens bidrag til forskningen i feltet
 • plan for gjennomføring av doktorgradsstudiet, inkludert tidsplan og hvilke artikler som er planlagt eventuelt planlagt opphold ved et relevant utenlandsk universitet referanseliste

Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse etter malen som finnes her.

I vurderingen av søkere vil det bli lagt særlig vekt på grunnleggende kvalifikasjoner (karakterer, faglige kvalifikasjoner og tidligere erfaring) og innsendt prosjektbeskrivelse. Beskrivelsen må være på et faglig nivå som gjør det sannsynlig at prosjektet vil føre frem til doktorgrad innen en treårsperiode.

 

Vi tilbyr deg

 • spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • deltakelse i etablert doktorgradsprogram og forskergruppe
 • en arbeidsplass i utvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og vitnemål
 • prosjektbeskrivelse skrevet på skandinavisk språk eller engelsk (maks 10 sider inkl. referanseliste)
 • hovedoppgave eller masteroppgave
 • eventuelle andre vitenskapelige arbeider
 • liste over eventuelle publikasjoner og presentasjoner ved internasjonale seminarer/konferanser

 

Merk: Søknader som sendes inn uten vedleggene som er nevnt ovenfor vil ikke bli vurdert.

Vitnemål, attester og publikasjoner må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Dersom vi får mer enn 20 kvalifiserte søkere til stillingen, vil det bli etablert en presilingskomite for å sile ut de mest kvalifiserte søkerne før sakkyndig utvalg vurderer søkerne.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 

Nærmere opplysninger

 For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Instituttleder Anne Hege Simonsen, +47 67 23 83 22/+47 911 45 937
 • Professor Dagny Stuedahl, +47 67 23 84 37/+47 997 28 156

 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017 stipendiat. Årslønn kr. 501 200 (lønnstrinn 54).

 Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt hanne.landen@oslomet.no

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

 

Søknadsfrist: 27.02.2023

Ref: 23/00153

 

Ansettelsestype FELLOW
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Etter avtale
Lønn 501 200 pr år
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/00153
Kontakt
 • Anne Hege Simonsen, 67238322/91145937
 • Dagny Stuedahl, 67238437/99728156
Publisert 16.01.2023
Søknadsfrist 27.02.2023

Tilbake til ledige stillinger