Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for maskin, elektronikk og kjemi

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utgjør et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig internasjonalt preg. Arbeidet gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og er langt fremme på tverrfaglig og eksternt samarbeid. Fakultet for teknologi, kunst og design er i sterk vekst og vi rekrutterer høyt kvalifiserte medarbeidere fra hele verden.
Fakultet TKD har om lag 4 000 studenter og 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Fakultetet utfører forskning og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen teknologi, kunst og design.

Stipendiat innen undervannsrobotikk

Vil du jobbe med undervannsglidere og hvordan disse kan brukes i sverm for forsvarsanvendelser? 

På institutt for Maskin, Elektronikk og Kjemi (MEK) er det ledig en stipendiatstilling innen undervannsrobotikk med fokus på undervannsglidere for forsvarsanvendeler.

Stillingen er knyttet til OASYS-prosjektet som har som mål å utvikle avanserte undervannsglidere som kan operere autonomt ved hjelp av droner og overvannsfarkoster. Forsvarets Forskningsinstitutt er partner i prosjektet, og vi skal nå se på potensielle anvendelser av denne teknologien i forsvarssammenheng.

Stipendiatstillingen tilbys for tre år, eller alternativt fire år med 25% pliktarbeid (undervisning, veiledning eller forskningsadministrativt arbeid). Om stillingen vil være tre eller fire år vil bli diskutert som del av intervjuprosessen. Det er et mål at stipendiaten skal fullføre PhD-programmet innenfor den besluttede tidsrammen.  

Forskningsområde

En av barrierene mot bedre forståelse og bærekraftig utvikling av marin aktivitet er den høye prisen forbundet med havobservasjonssystemer. Autonome robotsystemer revolusjonerer stadig måten vi interagerer med havet og samler inn data på. Den største utfordringen med eksisterende autonome systemer er at de fortsatt krever bruk av bemannede oppdrag i utplasserings- / gjenopprettingsfasene, og dette utgjør en meget høy prosentandel av de totale driftskostnadene. Dette gjør systemer for havobservasjon utilgjengelig for mange.

På OsloMet har vi utviklet og demonstrert en innovativ type fullautomatisert lavkost mikro-undervannsglidere som kan operere autonomt med støtte fra droner og overflatefartøy for utsetting, innhenting, lading og kommunikasjon. Systemet reduserer behovet for menneskelig innblanding til et minimum, og den lave kostnaden gjør teknologien tilgjengelig for nye aktører og anvendelser innen overvåkning og datainnsamling. Stipendiaten vil jobbe med å utvikle undervannsgliderne videre så de kan operere på grunt vann, og som del av en liten sverm av fartøy. Dette vil bli testet for forsvarsanvendelser i samarbeid med Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI). Et nytt system for hybridfremdrift må utvikles så gliderne skal fungere i den norske skjærgården og havnenære områder. Tidligere prosjekter på OsloMet har kun brukt én glider om gangen, men stipendiaten skal nå også arbeide med metoder og teknologi for at tre fartøyer kan være utsendt samtidig og samarbeide aktivt under et oppdrag. Dette inkluderer infrastruktur for utplassering og kontroll, i tillegg til kommunikasjon og oppførsel for autonomt samarbeid.

Arbeidsområde

Stipendiatens hovedoppgave er å gjøre forskning innenfor rammene i prosjektet ved å utforske de vitenskapelige og tekniske utfordringene som må til for å få undervannsglidere til å fungere i en sverm på grunt vann. Forskningen vil bli gjort i tett samarbeid med veiledere, i tillegg til andre ansatte på instituttet.

Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) er en partner i prosjektet, og stipendiaten vil samarbeide med forskere derfra, i tillegg til personell fra ulike grener av forsvaret. Det er også forventet at stipendiaten bidrar til andre aktiviteter ved OceanLab, som koordinerer forsking, innovasjon og formidling relatert til havteknologi og bærekraft på OsloMet. Forskningsresultater skal formidles på både internasjonale konferanser, i tillegg til ulike nasjonale arenaer. 

Kvalifikasjonskrav og vilkår:

 • mastergrad i elektronikk, mekanikk, kybernetikk, informatikk eller lignende felt (120 studiepoeng), fortrinnsvis med spesialisering relater til maritim robotikk
 • erfaring med utvikling og testing av fysiske prototyper
 • beherskelse av både muntlig og skriftlig engelsk

Kandidater som allerede har en doktorgrad i nærliggende fagfelt, kan ikke søke. Generelle kriterier for tilsetting i akademiske stillinger dekkes av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Opptak til doktorgradsprogrammet ved fakultetet, innen tre måneder etter ansettelsen, er et vilkår for å tiltre stillingen.  Opptakskravet innebærer minimum karakteren B på mastergraden og minimum karakteren C på bachelorgraden.

Stillingen er underlagt sikkerhetsloven. Den som ansettes må sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • beherske norsk både muntlig og skriftlig
 • erfaring med undervannsrobotikk
 • CAD-design og rapid prototyping
 • programmering in C++ and Python
 • erfaring med ROS (rammeverket Robot Operating System)
 • embedded-programmering
 • PCB-design og feilsøking av elektronikk
 • erfaring med systemer for undervannskommunikasjon
 • tidligere erfaring i forsvaret

Vi ser etter en søker som:

 • ønsker en forskerkarriere
 • liker å jobbe med praktiske utfordringer og fysiske roboter
 • er opptatt av hav, miljø og bærekraft-problematikk
 • er komfortabel med å jobbe med forsvarsanvendelser

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å legge arbeidsplassen til rette dersom du trenger det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring, er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknaden

For å bli vurdert for stillingen må du laste opp følgende dokumenter sammen med søknaden din før tidsfristen:

 • søknadsbrev, hvor motivasjon for søknaden og en kort oversikt over kvalifikasjonene, teknisk kompetanse, erfaring og personlige egenskaper som gjør deg til en attraktiv kandidat for en vellykket og produktiv utførelse av dette arbeidet
 • CV og kopier av vitnemål/attester inkludert alle karakterer
 • kopi av masteroppgave
 • et motivasjonsbrev der du begrunner hvorfor du søker på prosjektet og hva som gjør at du er spesielt egnet for å kunne gjennomføre dette doktorgradsarbeidet (500-1000 ord)
 • navn og kontaktinformasjon til 2-3 referanser (navn, forhold til kandidaten og telefonnummer)
 • kandidater fra universiteter utenfor Norge bes om å inkludere Diploma Supplement eller liknende, som detaljert beskriver studiet og karaktersystemet hvilke videre studier graden kvalifiserer til: https://ec.europa.eu/education/diploma-supplement_en
 • søkere fra land der engelsk ikke er førstespråk må kunne vise frem resultatet av en offisiell språktest

Følgende søkere er unntatt fra dette språkkravet:

 • søkere fra EU/EØS-land
 • søkere som har fullført minst et års studier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA
 • søkere som har et “International Baccalaureate (IB)”-vitnemål

Følgende språkprøver er godkjent dokumentasjon: TOEFL, IELTS, Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) eller Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE). På disse prøvene skal man minst ha oppnådd disse poengsummene:

 • TOEFL: 600 (papir-basert prøve), 92 (Internet-basert prøve)
 • IELTS: 6.5, der ingen av seksjonene skal ha lavere poengsum enn 5.5 (bare Academic IELTS-prøven er godkjent)

Alle disse dokumentene må lastes opp. Originale dokumenter og gyldig pass må presenteres hvis du blir innkalt til intervju. OsloMet utfører dokumentkontroll for å evaluere kandidatene og sikre rettferdig behandling. Alle søknadsdokumenter må være på engelsk eller et skandinavisk språk (norsk, dansk eller svensk).

Ufullstendige søknader blir ikke vurdert

Vi kan tilby deg

 • en spennende mulighet til å jobbe på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • bli en viktig del av havforskningslaboratoriet OceanLab hvor vi sammen jobber med ulike utfordringer knyttet til hav og bærekraft
 • muligheten til å jobbe med anvendt undervannsrobotikk i et veldig praktisk prosjekt
 • gode låne- og pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger
 • en arbeidsplass plassert i Oslo sentrum – med mange kulturtilbud

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med: 

 • Professor, Alex Alcocer (Prosjektleder), +47 90648012 / alepen@oslomet.no
 • Førsteamanuensis, Tønnes Nygaard (Hovedveileder), +47 95969964 / tonnesfr@oslomet.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017 stipendiat, lønnstrinn 54, NOK 501 200,- per år. Det blir trukket 2 % i pensjonstrekk til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

I samsvar med Offentlighetsloven kan navnet ditt bli publisert i søkerlisten selv om du har bedt om å bli unntatt fra å bli offentliggjort. Om dette skjer, vil du bli kontakt før navnet ditt blir gjort offentlig.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”.

 

Deadline for applications:      31.01.2023

Ref.:                                        22/08802

Ansettelsestype FELLOW
Arbeidstid Heltid
Lønn Stillingen lønnes i henhold til Statens lønnsregulativ
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 22/08802
Kontakt
 • Alex Alcocer , +4790648012
 • Tønnes Nygaard , +4795969964
Publisert 23.12.2022
Søknadsfrist 31.01.2023

Tilbake til ledige stillinger