Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for maskin, elektronikk og kjemi

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) tilbyr høyere utdanning og forskning og utviklingsaktiviteter (FoU) innen tekniske fag, samt kunst og designfag. Fakultetet har om lag 3000 studenter og 280 ansatte og har campus både i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller i Akershus.

Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK) er et av fem institutter ved TKD. Instituttet tilbyr tre bachelorprogrammer og et masterprogram, i tillegg til forsknings- og utviklingsaktiviteter (FoU). Instituttet har om lag 35 ansatte, 10 ph.d.-studenter og 450 studenter.

MEK har en ledig stilling som førsteamanuensis i elektronikk. Stillingen innebærer undervisning og forskning innen analog elektronikk, digital elektronikk (digital logikk, mikrokontrollere, FPGA) og innebygde systemer, fortrinnsvis for medisinske applikasjoner.

Vi ser etter deg som har talent og lidenskap for undervisning, forskning og innovasjon. Det forventes at du har gjennomført forskning innen elektronikk. Forskningen bør gjenspeiles i en omfattende publikasjonsliste i tidsskrifter og konferanser med høy kvalitet. Erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid i eller i nært samarbeid med industrien er en fordel.

Det forventes at du aktivt bidrar til å styrke og forme det faglige miljøet og forskningsarbeidet ved instituttet og universitetet som helhet. Dette innebærer arbeid på tvers av institutter ved TKD, samt samarbeid med andre fakulteter ved OsloMet.

Det forventes videre at du initierer og sikrer ekstern finansiering til ny forskningsvirksomhet. Tidligere erfaringer med å søke og sikre ekstern finansiering (for eksempel fra Norges forskningsråd og/eller EU) vurderes positivt for denne stillingen.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • planlegge, utvikle og undervise emner på bachelor-, master- og ph.d.-nivå.
 • initiere og lede søknader om ekstern finansiering for forskning innen elektronikk og relaterte felt. 
 • initiere og drive forskning innen elektronikk, samt tilrettelegge for finansiering og rekruttering av ph.d.-kandidater. 
 • bidra aktivt til utvikling av høy kvalitet i utdanning ved MEK og OsloMet som helhet. 
 • formidle forskningsresultater for både et faglig og et bredere publikum. 
 • utføre administrative oppgaver knyttet til utdannings-, forsknings- og innovasjonsaktiviteter

Kvalifikasjonskrav

 • Ph.d.i elektronikk, medisinsk teknologi, medisinsk elektronikk eller et relaterte fagfelt.
 • akademisk fortreffelighet og dokumentert forskningsarbeid av høy kvalitet innenfor ett eller flere av følgende felt: innebygde systemer, analog og digital elektronisk systemdesign, fortrinnsvis for medisinske applikasjoner.  
 • erfaring med å initiere og administrere forskningsprosjekter. 
 • erfaring i tverrfaglig forskning på internasjonalt nivå.  
 • erfaring fra undervisning og veiledning i høyere utdanning. 
 • erfaring med å samarbeide med, eller direkte erfaring fra, bransjen.
 • meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • akademisk fortreffelighet og dokumentert forskningsarbeid av høy kvalitet innen ett eller flere av følgende felt:
  • nevroteknikk og rehabilitering, inkludert anvendt elektronikk og instrumentering
  • innebygde kretser (embedded) og digitale instrumentsystemer, og integrerte høyhastighetskretser.
 • erfaring med å søke og sikre ekstern finansiering (for eksempel fra Norges forskningsråd og/eller EU).
 • pedagogisk utdanning og motivasjon for å videreutvikle ferdigheter innen undervisning
 • erfaring med, og interesse for teknologioverføring, innovasjon og patenter.

Dersom du ikke har relevant pedagogisk utdanning på ansettelsestidspunktet må du forplikte deg til å fullføre OsloMets program for grunnleggende pedagogisk kompetanse (15 studiepoeng), eller tilsvarende, innen to år.

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen.

 • evne til å motivere og inspirere studenter og kollegaer
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter.
 • nysgjerrighet og en iver etter å utvikle seg som faglig leder
 • evne og fleksibilitet til å tilpasse undervisning og forskning til behovene til OsloMet og instituttet, herunder tverrfaglig samarbeid.
 • interesse for digitale og innovative pedagogiske verktøy og praksis.
 • evne til å bygge nettverk, forskningsprosjekter og å tenke nytt og innovativt.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Din søknad blir vurdert av en sakkyndig komité. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider med oversikt over disse samt en kort introduksjon som fremhever relevansen av hver artikkel til stillingens profil og en detaljert beskrivelse av ditt bidrag til artikkelen.
 • En tekst (opptil 2 sider) som beskriver din relevante pedagogiske erfaring og planer for pedagogisk aktivitet og utvikling i stillingen («undervisningserklæring»)
 • En tekst (opptil 3 sider) som beskriver din relevante forskning og planer for forskningsaktivitet i stillingen ("forskningsuttalelse"). Denne teksten bør inneholde en oversikt over eksisterende prosjekter og forskningssamarbeidspartnere.
 • En tekst (opptil 1 side) som beskriver din evne til å undervise følgende emne: digital og analog elektronikk og innebygde systemer.
 • 2 referanser med kontaktinformasjon

Du må laste opp alle disse dokumentene for at søknaden din skal behandles. Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må regne med å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komite. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komite, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Vi tilbyr

 • en spennende jobbmulighet ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • mulighet til å være en del av et dynamisk fagmiljø og unikt akademisk nettverk
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport
 • gratis norskkurs

OsloMets internasjonale karriereside gir informasjon om å bo og arbeide i Oslo.

Annen informasjon

Hvis du ønsker mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt:

 • Instituttleder Astrid Oust Janbu, e-post astridj@oslomet.no, tlf. +47 91 51 43 26.

Stillingen lønnes i henhold til hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i: stillingskode 1011 førsteamanuensis 535 200-694 400. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2% av lønnen til Statens pensjonskasse.

Som ansatt ved OsloMet må du alltid følge de endringene som utviklingen i faget krever og de organisatoriske endringene som er vedtatt.

Den valgte kandidaten, etter å ha godkjent stillingen, må bo på et sted slik at han /henne kan være fysisk til stede på og tilgjengelig for avdelingen.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen  ”logg inn og søk stillingen”.

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.08.21
Lønn NOK 535 200-694 400
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/09010
Publisert 09.09.2021
Søknadsfrist 07.10.2021

Terug naar vacatures