Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Har du et sterkt ønske om å bidra til å utvikle faget paramedic?

Ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, er det ledig inntil 100 % fast stilling. Stillingen kan ved behov deles opp i to 50% stillinger.

Stillingen(e) er ledig fra d.d. Stillingen(e) er pr d.d. knyttet til bachelor paramedic, men det det må også påregnes undervisning på tvers av programmer og nivåer.

Studieområdet søker en engasjert anestesilege/akuttmedisiner med sterk tilknytning til det akuttmedisinske miljøet og som ønsker å bidra til utviklingen av en ny og spennende utdanning.

Vi ønsker deg som er ambisiøs på fagets og studenters vegne, som trives med undervisning, veiledning og forskning og som er innstilt på å ta i bruk ulike digitale læringsressurser.

Det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet med 7 forskningsgrupper og vi ansetter jevnlig stipendiater. Som førsteamanuensis/førstelektor hos oss, vil du få forskningstid.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

 • medisinskfaglig ansvarlig for tildelte emner/fagområder
 • videreutvikle og evaluere emner i studiet/studiene
 • undervise og veilede studenter ved simulerings- og ferdighetsenheten (SF-enheten)
 • FoU-aktivitet, publisere og formidle forskningsresultater relevant for prehospitalt arbeid/akutt kritisk sykdom
 • undervisning innen prehospital medisin og det akutte og kritiske
 • vurderingsordninger

Instituttet er i en omstillingsprosess og organisasjonsendringer og endring av arbeidsoppgaver kan forekomme.

Kvalifikasjonskrav:

For førsteamanuensis kreves doktorgrad i relevant fagområde.

For førstelektor kreves embetseksamen, hovedfag eller mastergrad og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.

 • norsk autorisasjon som lege med spesialisering relatert til akuttmedisin
 • dokumentert klinisk erfaring fra prehospitale tjenester, luftambulanse og/eller ambulansetjenesten
 • god IT-kompetanse
 • Søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.
 • Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2

Generelle kriterier for tilsetting i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Vi vil legge vekt på:

 • erfaring med undervisning/veiledning på høgskole/universitet
 • erfaring med digitale læringsplattformer og metoder
 • erfaring med FoU og publiseringsaktivitet innen utdanningens fagområde


Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen:

 • tydelig, strukturert og løsningsorientert
 • har evne til å motivere og inspirere
 • har evne til å arbeide selvstendig og i team
 • har gjennomføringsevne og endringsvilje


OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandlingen din

 Du må laste opp alle disse dokumentene. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.


Vi tilbyr:

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling innen en ny utdanning
 • gode lån- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger 

Andre opplysninger:

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Studieleder Anders Kildal, telefon 67235393, e-post: andkil@oslomet.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1011 førsteamanuensis / 1198 førstelektor. Ltr. 60-74, kroner 532 300-691 400 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

 

Søknadsfrist: 15.12.19

Ref:    19/10528

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Snarest mulig
Lønn 532 300-691 400
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/10528
Kontakt
 • Anders Kildal, 67235393
Publisert 13.11.2019
Søknadsfrist 15.12.2019

Terug naar vacatures