Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) er en del av Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Senteret skal bidra til at flerspråklige og flerkulturelle perspektiver ivaretas i hele utdanningssystemet fra barnehage til og med høgskole-/universitetsnivå i Norge. Senteret utvikler og tilbyr en rekke flerspråklige nettressurser, arrangerer kurs og konferanser og gir veiledning til barnehagemyndigheter, skoleeiere og ansatte i barnehage, skole og PPT.

NAFO søker tospråklig nettlærer i somali/norsk (100%)

Har du fagkompetanse i matematikk og naturfag?

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) arbeider med utvikling av læringsressurser, kompetanseutvikling og utviklingsprosjekter for å fremme inkludering og likeverdig opplæring i barnehager og skoler. NAFO søker nettlærer til å undervise i matematikk og naturfag i prosjektet Fleksibel opplæring.

Har du erfaring med tospråklig fagopplæring av minoritetsspråklige elever eller erfaring som lærer i norsk skole? Har du fagkompetanse i matematikk og naturfag? Er du vant til å bruke digitale verktøy og kan lett lære deg nye? Har du i tillegg stor grad av gjennomføringsevne, vil vi gjerne snakke med deg.

Stillingen er midlertidig f.o.m. 01. august 2019 t.o.m. 31.07.2020.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • nettundervisning i matematikk og naturfag på 8. og 9. trinn
 • ukentlige planleggingsmøter med de andre nettlærerne
 • forberedelse, gjennomføring av nettundervisning
 • samarbeid med stedlige lærere (de som har elevene til daglig)
 • utviklingsarbeid i forbindelse med prosjektet Fleksibel opplæring 


Vi søker deg som har

 • høyere utdanning
 • undervisningserfaring
 • kompetanse i matematikk og naturfag
 • gode digitale ferdigheter
 • motivasjon til å jobbe med ungdom og voksne som trenger tospråklig fagopplæring
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk
 • morsmålskompetanse i somali


Det er ønskelig at du har

 • erfaring med flerspråklige elevgrupper
 • erfaring fra arbeid med flerspråklige læringsressurser
 • endringsvilje og gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evne til selvstendig og resultatorientert arbeid 


Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

 

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig videreutvikling
 • et kreativt og utviklende arbeidsmiljø
 • pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger 


Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.


Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • senterleder Sigrun Aamodt, telefon 67235338, sigrun.aamodt@oslomet.no
 • prosjektleder Marit Lunde, telefon 67235324, marit.lunde@oslomet.no 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1007 høgskolelærer/øvingslærer fra kroner 386 100 til 464 800,- pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

Ansettelsestype Tijdelijk dienstverband
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/03399
Publisert 26.03.2019
Søknadsfrist 24.04.2019

Terug naar vacatures