Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA), By- og regionforskningsinstituttet (NIBR)

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

NIBR er en del av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet. Senteret er Norges største anvendte samfunnsvitenskapelige forskningsmiljø og består av By- og regionforskningsinstituttet (NIBR), Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Forbruksforskningsinstituttet (SIFO) og Velferdsforskningsinstituttet (NOVA). 

NIBR er et av landets ledende fagmiljøer innen by- og regionforskning. Instituttet er inndelt i tre forskningsavdelinger med vekt på steds- og styringsanalyser innen utvalgte politikkfelt, nasjonalt og internasjonalt. NIBR ønsker å bidra til å utvikle OsloMet til landets viktigste kompetansemiljø på nasjonale og internasjonale bystudier. NIBR har en tverrfaglig forskerstab med omfattende prosjektsamarbeid og nettverk i inn- og utland. Instituttets forskning skal være nyttig og uavhengig og ha høy kvalitet. NIBR er et oppdragsinstitutt og det forventes at instituttets forskere selv skaffer forskningsprosjekter gjennom konkurranse, nasjonalt og internasjonalt.

NIBR søker forskere til bolig- og byfeltet

OsloMet satser stort på byforskning, og NIBR er en viktig brikke i dette. Boligmarked og boligpolitikk står sentralt i by-satsingen, det samme gjør byens økonomiske dynamikk og forholdet mellom byen og regionen. Vi søker forskere med kompetanse og engasjement innenfor feltene by, bolig og regionalutvikling. Kunnskapsfeltet er i rask utvikling og OsloMet vil være i fronten. Vi vil forsterke fagmiljøet og søker engasjerte forskere med sterk metodisk kompetanse, med erfaring fra og interesse for å utvikle bolig og by-feltet videre.

NIBR samarbeider med det nyetablerte nasjonale senter for boligmarkedsforskning ved OsloMet, med god tilgang til kvantitative data og internasjonalt rettet perspektiv. Samtidig gjør NIBR mange oppdrag for forvaltningen. NIBR søker derfor forskere som både liker å initiere ny forskning og som liker å respondere på forvaltningens utfordringer og utlysninger.

Finner vi de rette, er det aktuelt med flere ansettelser. Ved flere ansettelser vil sammensetning av fagfelt som sammen vil styrke satsingen på byforskning ved OsloMet og NIBR vektlegges. Dette vil være en vurdering som gjøres i tillegg til sakkyndig utvalg sin vurdering av kvalifikasjoner.

 

Det kreves dokumentert erfaring fra (minst) ett av de tre relevante feltene:

1. Bolig og byutvikling (eksempelvis):

 • Analyser av boligmarkeders virkemåte og utfordringer inkludert interesse for tilbudssiden i boligmarkedet
 • Forholdet mellom boligpolitikk og velferdssamfunnet
 • Boligfinansiering og boligøkonomiske virkemidler

2. By og regional utvikling (eksempelvis):

 • Økonomisk vekst og utvikling
 • Næringsutvikling og innovasjon
 • Demografi og endringsprosesser:

3. Sosiale prosesser i byer (eksempelvis):

 • Byvekst og planlegging
 • Samspill i byutvikling - mellom myndigheter, marked og sivilsamfunn

 

I tillegg kreves det:

 • Doktorgrad fra relevant fagfelt (økonomi, samfunnsvitenskap, humaniora)
 • Dokumenterte resultater innen publisering
 • Interesse for å kombinere forskjellige metoder og jobbe i team på prosjekter
 • Gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig, norsk og engelsk
 • Sterk metodisk kompetanse (kvantitativ og/eller kvalitativ)
 • For kandidater med kvantitativ kompetanse er det ønskelig med god kunnskap om registerdata og eventuelt erfaring med økonomisk modellarbeid

 

Vi ønsker oss initiativrike og analytiske personer med tverrfaglige og gode planleggings- og samarbeidsevner, gjerne med erfaring fra ledelse og gjennomføring av eksternfinansierte forskningsprosjekter. Vi ser etter oppdragsforskere med stor arbeidskapasitet, som evner å sette prosjektene inn i en større sammenheng, har sterk ansvarsfølelse i henhold til frister, god gjennomføringsevne, klarer å håndtere flere prosjekter i ulike faser samtidig og har engasjement for å utvikle fagfelt. Erfaring fra oppdragsforskning og prosjektakkvirering er ønskelig, men nyutdannede med doktorgrad innenfor et av fagfeltene er også velkomne til å søke.

Aktuelle kandidater må raskt kunne ta ansvar i søknadsprosesser, ta prosjektlederansvar og bidra vitenskapelig inn i og publisere fra instituttets prosjekter. Aktuelle kandidater må også kunne samarbeide på tvers av NIBRs forskningsavdelinger og andre fagavdelinger innen SVA og OsloMet.

 

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeid i et inspirerende forskningsmiljø
 • Mulighet til å utvikle egen prosjektportefølje innenfor oppdragsforskningens og programforskningens betingelser
 • Gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Fast ansettelse

Andre opplysninger:

 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ: forsker 2, stillingskode 1109: NOK 565 500-673 800, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan det vurderes høyere lønn
 • Søkere som er kvalifisert til en stilling som forsker 1, stillingskode 1183, har mulighet til å søke opprykk til forsker 1 etter ansettelse. Søkere som er kvalifisert som forsker 1 oppfordres også til å søke 

Søknad:

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter og informasjon:

 • CV, inkludert liste over publikasjoner og prosjekter
 • Relevante vitnemål, karakterutskrifter og attester
 • 4-5 publikasjoner fra de siste 5 år (evt. inkludert ditt doktorgradsarbeid)

Søknader vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Ufullstendige søknader eller søknader der søker ikke oppfyller alle kravene til stillingen vil ikke bli vurdert.

 

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Berit Irene Nordahl, forskningssjef tel: 990 31 793
 • Hilde Lorentzen, instituttdirektør tel: 932 82 080

 

OsloMet ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn eller redusert funksjonsevne til å søke stillingen. OsloMet er en IA-bedrift, og forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktpersonen(e) i denne annonsen.

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 3
Arbeidsomfang 100%
Sted Holbergsgate 1
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/13069
Publisert 19.12.2018
Søknadsfrist 27.01.2019

Terug naar vacatures