Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for fysioterapi

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov.  OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet.

Ved Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for Fysioterapi er det ledig en åremålsstilling som stipendiat innen fagområdet fysioterapi.

Stipendiatperioden er på tre år i 100 % stilling uten undervisningsplikt/pliktarbeid. En periode på fire år i 75 % stilling kan også være aktuelt. Dette vil bli avgjort ved ansettelse.

Det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet og flere forskningsgrupper er etablert. Fakultet for HV har to ph.d.- programmer, og den aktuelle stipendiatstillingen er knyttet til ph.d. -programmet i helsevitenskap.

Opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen. Nærmere informasjon om søknad om opptak til doktorgradsprogrammet vil bli gitt underveis i ansettelsesprosessen.

Arbeidsområde

Stillingen vil bli tilknyttet forskningsgruppen (Re)habilitering – individ, tjenester og samfunn på prosjektet «Overvektsbehandling og hverdagsliv – barns erfaringer».

Prosjektbeskrivelse kan fås ved å kontakte førsteamanuensis Karen Synne Groven (karensy@oslomet.no)

Ph.d.-prosjektet har et kvalitativ design der både intervju og deltakende observasjon vil benyttes. Problemstillingene fokuserer på betydningen av fysisk aktivitet og mat før, underveis og etter deltakelse i et tverrfaglig, familiebasert behandlingsopplegg.

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har

 • mastergrad i helsevitenskap, fysioterapi (120 stp./ECTS) eller tilsvarende utdanning
 • bachelorgrad i fysioterapi
 • erfaring med bruk av kvalitativ forskningsmetode på masternivå (gjerne i forbindelse med masteroppgave)
 • kjennskap til/erfaring med bruk av fenomenologi (kroppsfenomenologi)
 • erfaring fra/interesse for arbeidsfeltet barn og unge, samt interesse for tematikken overvekt og livsstilsendringer
 • erfaring med skriving av lengre oppgaver og eventuelt artikler
 • erfaring med å samhandle/kommunisere med barn og unge, gjerne klinisk erfaring eller annen relevant erfaring
 • Søker må forstå og kunne anvende et skandinavisk språk og engelsk muntlig og skriftlig

Vi ønsker deg som har

 • interesse og motivasjon for tematikken i ph.d.-prosjektet
 • stor interesse og motivasjon for forskning og utvikling av ny kunnskap
 • gode samarbeidsevner
 • evne til å jobbe selvstendig og konsentrert over tid med arbeid som innebærer analytisk kompetanse og skrivearbeid
 • interesse og kompetanse når det gjelder å snakke med barn og unge

Det er viktig for OsloMet - Storbyuniversitet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

 • muligheter for faglig utvikling i et inspirerende/kreativt fag- og forskningsmiljø
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, kr 449 400 per år som startlønn første året. Lønn stiger til kr. 480 600 i løpet av perioden.

Søknad

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «logg inn og søk stillingen».

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV, vitnemål, karakterutskrifter og attester.
 • motivasjonsbrev (max 3 sider) der du forteller hvorfor du ønsker nettopp denne ph.d. -stillingen. Motivasjonsbrevet må skrives på norsk eller annet skandinavisk språk.
 • utenlandsk utdanning skal fortrinnsvis være godkjent på forhånd, og bekreftet kopi av godkjenningsbrev bør vedlegges
 • liste over egne publikasjoner
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. Høgskolen i Oslo og Akershus gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ufullstendig søknad vil ikke bli vurdert.

Andre opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • førsteamanuensis Karen Synne Groven, e-post: Karensy@oslomet.no
 • telefon: 93028883

 

Søknadsfrist:        31.01.19

Ref:                     18/12620

HiOA har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

Ansettelsestype Tijdelijk dienstverband
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Pilestredet 50, Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/12620
Kontakt
 • Førsteamanuensis Karen Synne Groven, +47 93028883
Publisert 14.12.2018
Søknadsfrist 31.01.2019

Terug naar vacatures