Fakultet for helsevitenskap (HV), Seksjon for studieadministrasjon HV

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.Beskrivelse 

Fakultet for helsevitenskap, seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering har ledig en fast 100% stilling som praksiskoordinator ved studiested Pilestredet. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.  

Seksjonen har ansvaret for administrasjon og utvikling av fakultetets fag- og studietilbud i samarbeid med instituttene. Vi ivaretar utvikling og vedlikehold av studieadministrative regelverk og rutiner, studentforvaltning, eksamensarbeid, internasjonalisering og praksisadministrasjon.   

Du vil ha ansvar for å koordinere samarbeidet mellom emneansvarlige ved institutt for Rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi (RHT) og praksisstedene (helseforetak, kommune og privat) for å skape gode læringsarenaer og fordele plassene etter studentenes behov.  

Stillingen inngår i et praksisteam, men du vil også jobbe tett sammen med andre saksbehandlere som er tilknyttet instituttet og fakultetet. Oppgavene vil kunne variere over tid, og du må være innstilt på å videreutvikle deg i tråd med fakultetets behov og ev. få andre oppgaver innenfor seksjonenes ansvarsområde. 

 Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være 

 • følge opp og koordinere avtaler med instituttets samarbeidspartnere i praksisfeltet 
 • planlegge, koordinere og følge opp studenters gjennomføring av praksis 
 • ivareta og utvikle gode systemer for praksiskoordinering og kommunikasjon 
 • pleie relasjonene med praksiskoordinatorene og andre kontaktpersoner som tar imot studenter i praksis 
 • behandle søknader om permisjon, tilrettelegging og andre studieadministrative oppgaver
 • saksbehandling av klager om praksis eller stryk i praksis 

Kvalifikasjonskrav  

For stilling som førstekonsulent kreves universitets- eller høgskoleutdanning, fortrinnsvis bachelorgrad. Lang relevant praksis kan kompensere for kravet om formell utdanning.  

For stilling som seniorkonsulent kreves bachelorgrad. Det er videre nødvendig med relevant praksis og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid. Meget god og relevant praksis kan kompensere for kravet om formell utdanning.  

For begge stillingskategorier kreves det i tillegg:  

 • meget god kompetanse på tekniske/digitale verktøy  
 • god kompetanse i Excel  
 • kjennskap til gjennomføring av praksis/organisering av helsetjenester og/eller relevant erfaring fra helsesektoren 
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 

Ønskede kvalifikasjoner  

 • erfaring med Felles Studentsystem (FS) 
 • erfaring som saksbehandler eller administrator/koordinator 
 • erfaring med studieadministrasjon 
 • utdanning som ergo- eller fysioterapeut 
 • forståelse for databaser
 • kjennskap til GDPR/personvernregelverk 

Personlige egenskaper som er nødvendig for stillingen  

 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • har god vurderingsevne, samt evne til å stå på og beholde roen i hektiske perioder 
 • har evne til å fange opp og løse løpende problemstillinger 
 • er nøyaktig, effektiv og serviceinnstilt 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Stillingen lønnes iht. hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1408 førstekonsulent, lønnstrinn 45-54, dvs. kroner 466 600 - 532 200 per år eller stillingskode 1363 seniorkonsulent, lønnstrinn 49-59, dvs. kroner 495 200 - 575 400 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. 

Vi kan tilby deg 

 • en spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet 
 • varierte arbeidsoppgaver med muligheter for faglig utvikling 
 • et åpent, hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø  
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse  
 • fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor etter avtale 
 • gode velferdsordninger 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.  

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.  

Det kan bli foretatt bakgrunnssjekk for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelige dokumenter. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søker og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.  

Andre opplysninger 

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte: 

 • seksjonssjef Claudia Steidl Talgo (clastei@oslomet.no, 67236197) eller kontorsjef Hallvard Johanssen (haljo@oslomet.no, 67236010). 
 • for spørsmål av administrativ karakter kontakt Emma Simensen på emma.simensen@oslomet.no  

 

Søknadsfrist: 05. Juni 2024 
Ref: 24/10842 

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Snarest
Lønn 1408 førstekonsulent: kroner 466 600 - 532 200 per år. 1363 seniorkonsulent: kroner 495 200 - 575 400 per år
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 24/10842
Kontakt
 • Claudia Steidl Talgo, 67236197
 • Hallvard Johanssen, 67236010
 • Emma Sofie Simensen, +4767235199
Publisert 15.05.2024
Søknadsfrist 05.06.2024

Tilbake til ledige stillinger