Divisjon for organisasjon og infrastruktur, Avdeling for IKT, Seksjon for dokumentasjon- og informasjonsforvaltning

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Ønsker du å jobbe i grensesnittet mellom komplekse fagsystemer, lovverk og mennesker?

Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning (SDI) har nå to ledige faste stillinger som rådgiver/seniorrådgiver.

Seksjonens oppgave er å ivareta og utvikle OsloMets dokumentasjons- og informasjonsforvaltning. Dette gjør vi i tett dialog med øvrige ansatte slik at de opplever SDI som en ressurs som understøtter OsloMets arbeidsprosesser og tjenester. Som medarbeider i SDI vil du ha en sentral rolle i å sikre at dokumentasjonskravene ivaretas i henhold til de krav og muligheter som ligger i lovverket. OsloMet vil i løpet av de neste årene innføre en ny sektorløsning for saksbehandling og arkiv.

SDI er organisert i Divisjon for organisasjon og infrastruktur. Seksjonen er for tiden bemannet med en seksjonssjef i tillegg til 7 dedikerte og dyktige medarbeidere.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • å delta i løpende driftsoppgaver knyttet til registrering og kvalitetssikring
 • å drive opplæring og holde kurs i saksbehandlings- og arkivsystemet Public 360
 • å gi brukerstøtte og rådgivning til saksbehandlere og ledere
 • å delta i å videreutvikle, kvalitetssikre og implementere tjenester, rutiner og prosesser
 • å følge opp krav om innsyn og bistå ledere og saksbehandlere ved innsynsbegjæringer
 • å kvalitetssikre offentlig journal
 • å forvalte universitetets historiske arkiver 

Du må ha

 • relevant arkivfaglig bakgrunn innen informasjons- og dokumentasjonsforvaltning i offentlig forvaltning
 • erfaring fra arbeid med digitale arkiver og komplekse fagsystemer
 • kjennskap til relevant lovverk herunder arkivloven med forskrifter, offentlighetsloven, forvaltningsloven, og bestemmelser om taushetsplikt og sensitive personopplysninger
 • utdanning fra høyskole eller universitet, relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet. 
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

For ansettelse som seniorrådgiver er det krav om fortrinnsvis mastergrad og lang relevant praksis.

Det er en fordel om du har

 • erfaring i bruk av sak- og arkivsystemet Public360
 • erfaring med formidling, opplæring, kurs og brukerstøtte
 • erfaring med administrative oppgaver innenfor seksjonens ansvarsområde

For enkelte arbeidsoppgaver/tilganger kan det bli aktuelt at du sikkerhetsklareres.

Vi ønsker deg som

 • er pliktoppfyllende og har høy integritet i din arbeidsutførelse
 • har gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • kan jobbe selvstendig, har god gjennomføringsevne og er strukturert
 • har gode samarbeidsevner og er opptatt av å dele kompetanse og erfaringer med dine kollegaer
 • har gode evner til å samarbeide og kommunisere på tvers av ulike fagmiljøer

Vi vektlegger personlig egnethet.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • en lærende organisasjon med fokus på digital tjenesteutvikling
 • et fagmiljø med spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

·         Seksjonssjef, Grace Lundblad Johansson, 995 62 927 

Stillingen lønnes etter Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver, lønnstrinn 50 – 74, tilsvarende kroner 502 300 – 745 000 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 prosent i lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse. 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i vårt rekrutteringssystem.

Søknadsfrist:          12. mai

Ref:                        24/10605

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Etter avtale
Lønn 502 300 - 745 000
Antall ledige stillinger 2
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 24/10605
Kontakt
 • Grace Lundblad Johansson, 99562927
Publisert 19.04.2024
Søknadsfrist 12.05.2024

Tilbake til ledige stillinger