Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for bygg og energiteknikk

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utgjør et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig internasjonalt preg. Arbeidet gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og er langt fremme på tverrfaglig og eksternt samarbeid. Fakultet for teknologi, kunst og design er i sterk vekst og vi rekrutterer høyt kvalifiserte medarbeidere fra hele verden.
Fakultet TKD har om lag 4 000 studenter og 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Fakultetet utfører forskning og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen teknologi, kunst og design.

Institutt for bygg- og energiteknikk tilbyr bachelorprogrammer og masterprogrammer i teknologifag, og har tillegg et doktorgradsprogram, samt forsknings- og utviklingsaktiviteter. Instituttet har om lag 60 ansatte og 850 studenter.

Institutt for bygg- og energiteknikk har en ledig åremålsstilling som stipendiat innen transportrettferdighet. Stillingen er tilknyttet forskningsgruppen TransFrUrban. Les mer om forskningsgruppen her: https://www.oslomet.no/en/research/research-groups/transport-infrastructure-and-urban-development.  

Forskningsområde

Stillingen vil fokusere på forskningsoppgaver knyttet til multimodal transporttjeneste med tanke på tilgjengelighet og likhet. I 2020 bor over 50% av verdens befolkning i urbane områder. Innen 2050 vil 7 av 10 mennesker i verden bo i byer. Byene vil generere mer enn 80% av den globale BNP-en. Som noen andre megatrender har urbanisering potensiale til å bli en positiv kraft for enhver aspekt av bærekraftig utvikling, inkludert reduksjon av ulikhet. Med tanke på aldring og nye livsstiler (slik som hjemmearbeid og gåbare byer), er det viktig å riktig anvende nye teknologier for å forbedre de urbane leveforholdene. Urbanisering har tiltrukket seg mye oppmerksomhet fra hele verden. Å utvikle bærekraftig, inkluderende og lik urban transport kan betydelig forbedre subjektivt velvære i byene. Med hensyn til rask klimaendring er det presserende å utforske veier for miljømessig rettferdig og robust urban vekst. Imidlertid er det flere utfordringer og gap som må adresseres. Bærekraftige og inkluderende tjenester og byplanleggingsstrategier vil bli utviklet i dette doktorgradsprosjektet ved å vurdere de foreslåtte ytelsesindikatorene. Videre vil veiene til et bærekraftig, likt og inkluderende urbant system bli utforsket ved å vurdere nye teknologier og lokale behov. Doktorgradsprosjektet vil arbeide med relevante emner.

Prosjektet krysser følgende emner:

 • Transportplanlegging
 • Transportfattigdom
 • Mobilitet og tilgjengelighet
 • Transportmodellering

Stillingen lyses ut som 3 år med 100% forskning. Tiltredelsesdato er senest 01.10.2024. 

Kvalifikasjonskrav og vilkår

 • Mastergrad/hovedfag innen sivilingeniør, informatikk, datavitenskap, byplanlegging,  transportteknikk eller andre relaterte fagfelt. Graden må inneholde 120 studiepoeng (ECTS). Alle eksamener på mastergraden må være avlagt innen 30.06.2024
 • En faglig profil som passer instituttets behov
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på engelsk, muntlig og skriftlig

For ansettelse i stillingen stilles følgende karakterkrav:

 • Minimum gjennomsnittskarakter B på emner som inngår i mastergraden
 • Minimum karakter B på masteroppgave/hovedoppgave
 • Minimum gjennomsnittskarakter C på emnene som inngår i bachelorgraden. Dersom du har en integrert mastergradsutdanning regnes karakterene fra de tre første normerte studieårene

Godkjent opptak til doktorgradsprogrammet i ingeniørvitenskap ved Fakultet for teknologi, kunst og design innen tre måneder etter ansettelse er en forutsetning for stillingen. Dersom du allerede har en doktorgrad i nærliggende fagfelt, vil du ikke kvalifiseres for stillingen.

I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på instituttets helhetlige behov og søkerens potensiale for forskning innenfor fagfeltet. 

Generelle kriterier for ansettelse i akademiske stillinger dekkes av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat

Det er en fordel at du har

 • Kunnskap innen transportplanlegging, sosial rettferdighet, transportfattigdom og/eller dataanalyse
 • Evne til å bruke programmeringsspråk som Python/MATLAB/R
 • Erfaring med publisering av fagfellevurderte vitenskapelige artikler
 • Erfaring med transportaksjerelatert forskning

Vi ønsker deg som har

 • Gode evner i problemløsning
 • Motivasjon for bidrag innen forskningsfeltet
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Evne til å lære og forstå ny teori
 • Evne til å arbeide målrettet

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr deg

 • Spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • Tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • En arbeidsplass i utvikling
 • Gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknadsprosess

For å bli vurdert for stillingen, må du laste opp følgende dokumenter innen søknadsfristen:

 • Søknadsbrev som beskriver din motivasjon og hvordan din faglige profil er relevant for denne stillingen. 
 • Kopier av vitnemål og karakterutskrift for bachelor- og mastergrad (som lister emner og karakterer) og attester. Bemerk at en beskrivelse av karaktersystemet ved universitetet/ landet du tok din grad må legges ved. Dette må være et offisielt dokument med et stempel fra ditt universitet. Utenlandske vitnemål må oversettes til engelsk av universitetet som har utstedt vitnemålet. 
  • Dersom du ikke har fullført mastergrad på søknadstidspunktet, må du legge ved foreløpig karakterutskrift på engelsk eller et skandinavisk språk fra ditt universitet/vitnemålsportalen innen søknadsfristen. Det er ønskelig at du også legger ved en oversikt over emner/eksamener du skal avslutte våren 2024. 
  • Aktuelle søkere må også ettersende offisiell bekreftelse fra utdanningsinstitusjon innen 30.06.2024, på at alle eksamener til mastergraden, inkludert masteroppgave, er fullført.
 • Navn og kontaktinformasjon til to referanser (navn, relasjon, e-post og telefonnummer).
 • Kopi av masteroppgave/hovedoppgave og annet vitenskapelig arbeid som du ønsker skal bli vurdert. Aktuelle søkere som ikke har fullført mastergrad på søknadstidspunktet, må ettersende kopi av masteroppgave innen 30.06.2024
 • Søkere fra land der engelsk ikke er førstespråk må legge ved resultatet av en offisiell språktest. Følgende søkere er unntatt fra dette språkkravet:
  • Søkere fra EU/EØS-land.
  • Søkere som har fullført minst ett års studier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA.
  • Søkere som har et “International Baccalaureate (IB)”-vitnemål

   Følgende språkprøver er godkjent dokumentasjon: TOEFL, IELTS, Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) eller Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE). På disse prøvene skal man minst ha oppnådd disse poengsummene:

  • TOEFL: 600 (papir-basert prøve), 92 (Internet-basert prøve)
  • IELTS: 6.5, der ingen av seksjonene skal ha lavere poengsum enn 5.5 (bare Academic IELTS-prøven er godkjent).

Offisielt vitnemål og karakterutskrift må ettersendes innen tiltredelse i stillingen, senest 01.10.2023. Dersom din utdanningsinstitusjon ikke leverer offisielt vitnemål innen fristen, må du sende inn dokumentasjon på oppnådd mastergrad fra institusjonen til samme frist. 

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp innen de gitte fristene for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Førsteamanuensis, Chaoru Lu, +47 40187192, chaorulu@oslomet.no 
 • Professor, John Osth, +47 47 6728519, john.osth@oslomet.no
 • Instituttleder Yonas Zewdu Ayele, +47 672 36 085, yonas.ayele@oslomet.no 
 • Dersom du har administrative spørsmål til stillingen, ta kontakt med hrtkd@oslomet.no. 


Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017 stipendiat, kr. 532 200 per år. 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Det kan bli foretatt bakgrunnssjekk for å verifisere opplysninger som framgår av CV og tilgjengelige dokumenter. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søker og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

Søk på stillingen elektronisk via vårt rekrutteringssystem.

 

Søknadsfrist:  01.03.2024
Ref: 24/00021                

Ansettelsestype FELLOW
Arbeidstid Heltid
Lønn I henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 24/00021
Kontakt
 • Yonas Zewdu Ayele, +4767236085
Publisert 03.01.2024
Søknadsfrist 01.03.2024

Tilbake til ledige stillinger