Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Fakultetsadministrasjonen TKD, Seksjon for FoU TKD

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utgjør et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig internasjonalt preg. Arbeidet gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og er langt fremme på tverrfaglig og eksternt samarbeid. Fakultet for teknologi, kunst og design er i sterk vekst og vi rekrutterer høyt kvalifiserte medarbeidere fra hele verden.
Fakultet TKD har om lag 4 000 studenter og 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Fakultetet utfører forskning og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen teknologi, kunst og design.

Fakultetsadministrasjonen har omtrent 70 ansatte, og yter alle administrative tjenester til fakultetets institutter. De administrative tjenestene er organisert i stab, studieseksjonen, FoU-seksjonen, HR-seksjonen og økonomiseksjonen, samt et eget kontor for lederstøtte, som gir lederstøtte til fakultetsledelsen og instituttlederne.

Ved Seksjon for forskning og utvikling (FoU) søker vi en seniorrådgiver med erfaring fra administrasjon av ph.d.-program og som kan sørge for et godt og effektivt studieløp for våre ph.d.-kandidater i samarbeid med andre seksjoner i fakultetsadministrasjon.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • legge til rette for effektiv og kvalitetssikret opptak av ph.d. kandidater og å følge opp ph.d.-kandidatene gjennom hele studieløpet.
 • i samarbeid med andre i fakultetsadministrasjonen sørge for godt og effektivt studie- og forskningsløp for våre ph.d. kandidater og å koordinere dette arbeidet.
 • kvalitetssikre og utvikle gode rutiner for forvaltning av ph.d.-programmene ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

Vi søker deg som har

 • universitets- eller høgskoleutdanning, fortrinnsvis mastergrad
 • erfaring med saksbehandling ved universitets- og høyskolesektor
 • gode engelsk- og norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • lang og relevant praksis og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid
 • gode IT-ferdigheter

Det er en fordel at du har

 • kjennskap til NOKUT-prosesser for godkjenning av høyere utdanning fra utlandet
 • erfaring med administrasjon av ph.d. program
 • erfaring med å lede prosesser
 • kjennskap til det Felles Studieadministrative systemet (FS)  

Vi ønsker deg som

 • jobber ryddig og strukturert
 • liker å arbeide i grenselandet, studier, forskning og administrasjon og er komfortabel i dialog med forskere
 • har gode samarbeidsegenskaper og er tydelig og klar i dialogen med andre
 • kan gi substansielle bidrag i utviklingen av ph.d.-program, råd om relevans, samarbeid, synlighet og kvalitet

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling innen forskningsadministrasjon
 • et godt sosialt miljø, med engasjerte og dedikerte medarbeidere
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Seniorrådgiver, Mona Eftekhardadkhah, +47 96758173, epost monaefte@oslomet.no
 • Seniorrådgiver, Hege Handberg, +47 67236334; epost hegehand@oslomet.no
 • Seksjonssjef, Jostein K. Sundet, +47 996 01 848, epost josteins@oslomet.no

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk som 1364 seniorrådgiver, lønnstrinn 60-74, dvs kroner 584 500 – 745 000 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

 

Søknadsfrist:          05.12.2023

Ref:                        23/07953

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Lønn Stillingen lønnes i henhold til Statens lønnsregulativ
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang Heltid
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/07953
Kontakt
 • Jostein K. Sundet, +4799601848
 • Mona Eftekhardadkhah, +4796758173
 • Hege Handberg, +4767236334
Publisert 14.11.2023
Søknadsfrist 05.12.2023
Logg inn og søk stillingen

Del lenker - Tips en venn

Tilbake til ledige stillinger