Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.Vil du være med å utdanne morgendagens helsearbeidere og utvikle framtidens rehabiliteringstjeneste?

Ved Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologiFakultet for helsevitenskap er det ledig 100% fast stilling som førsteamanuensis. Stillingen er ledig fra 01.08.2023.

Vi ønsker deg som vil bli med på å utvikle framtidens rehabiliteringstjeneste, og har bred erfaring med undervisning og forskning/utviklingsarbeid knyttet til rehabilitering. Det er viktig at du ønsker å bidra til å oppfylle fakultetets strategi om kvalitet, robusthet og samfunnsrelevans i studiene og i praksisnær forskning som kan føre til innovasjon og forbedring av praksis og pasientenes/brukernes helse.

Instituttet har utstrakt forskningsvirksomhet og flere aktive forskningsgrupper. I tillegg tilbyr instituttet Bachelor i fysioterapi, Bachelor i ergoterapi, Bachelor i ortopediingeniørfag og seks spesialiseringer innen master i helsevitenskap (MAVIT).

Stillingen er tilknyttet avdeling for masterspesialiseringer, men oppgaver knyttet til bachelorutdanningene og PhD-programmet i Helsevitenskap kan også inngå.

Les mer om vårt institutt og våre forskningsgrupper:

Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi (RHT) - OsloMet

Les mer om våre masterspesialiseringer ved Master i Helsevitenskap: Studieoversikt - OsloMet

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å 

 • utvikle, planlegge og gjennomføre emner, samt drift av masterprogrammet i helsevitenskap, primært innen spesialiseringen, rehabilitering og habilitering
 • undervise og veilede på bachelor-, master- og ev. ph.d.-nivå
 • gjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeid
 • utføre faglig-administrative oppgaver
 • aktivt bidra til utvikling av instituttet og OsloMet som helhet
 • formidle forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet forøvrig
 • ta initiativ til og delta i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet
 • forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

Kvalifikasjonskrav

 • doktorgrad innen et fagområde som er relevant for rehabilitering
 • helse-, sosial- og/eller samfunnsfaglig bachelor- og mastergrad
 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen
 • erfaring med undervisning og veiledning på høgskole-/universitetsnivå
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk og engelsk

Som søker må du dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse i samsvar med OsloMet sine Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Det vil bli lagt vekt på

 • erfaring med forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • kunne vise til resultater med å innhente ekstern forskningsfinansiering
 • forskningsmetodisk bredde
 • pedagogiske evner
 • kjennskap til og /eller erfaring med helseteknologi
 • god kjennskap til norsk helsevesen
 • erfaring med- og interesse for tverrfaglig arbeid
 • god digital kompetanse, inkludert erfaring med studentaktive læringsformer og bruk av digitale undervisnings- og vurderingsverktøy

Vi ønsker deg som har

 • egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger

Vi vektlegger at du er samarbeidsorientert og motivert for å bygge faglige fellesskap, være opptatt av nytenkning og innovasjon innen utdanning, forskning og utviklingsarbeid.

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe og et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • muligheter til faglig utvikling
 • tid til profesjonsnær forsknings- og utdanningsaktivitet
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport.
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i førsteamanuensis i kode 1011, førstelektor i kode 1198, tilsvarende kroner 553.500,- til 714.000,- per år. Fra lønnen trekkes 2% pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse (SPK). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt rekrutteringssystem.
Din søknad blir vurdert av en sakkyndig komité. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, og en oversikt over disse, inkl. ph.d.-avhandling hvis relevant
 • kontaktinformasjon til 2 referanser
 • dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse inkludert profileringsdokument

Søkere som ikke kan dokumentere universitetspedagogisk basiskompetanse må opparbeide dette innen to år fra tiltredelse. OsloMet tilbyr emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Før oversendelse av dokumenter til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

 Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Avdelingsleder Karen Hesseberg, Tlf: 67236306/92667472

Søknadsfrist:     16. april 2023

Ref: 23/01813

 Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.08.2023
Lønn kr. 553.500,- til 714.000,- pr. år
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/01813
Kontakt
 • Karin Hesseberg , 67236306/92667472
Publisert 16.03.2023
Søknadsfrist 16.04.2023

Tilbake til ledige stillinger