Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for atferdsvitenskap

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.Institutt for atferdsvitenskap har om lag 50 ansatte og 1200 studenter tilknyttet instituttets virksomhet.

På Institutt for atferdsvitenskap ved OsloMet – storbyuniversitetet er det ledig et vikariat i 100% stilling i perioden 1.2.2023 til 31.07.25 som universitetslektor innen fagområdene miljøarbeid, habilitering, rehabilitering, opplæring og anvendt atferdsanalyse.

Les mer om Fakultet for helsevitenskap og Institutt for atferdsvitenskap

Les mer om våre forskergrupper 

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • emnenansvar, undervise, veilede og utvikle studentaktive læringsformer ved bachelorprogrammet i vernepleie og evnt. etter- og videreutdanninger delta i vurdering/sensurering av studenters arbeidskrav og eksamen
 • utføre faglig-administrative oppgaver
 • aktivt bidra til utvikling av bachelorprogrammet i vernepleie
 • følge opp studenter i praksis
 • kontakt med yrkesfeltet

Kvalifikasjonskrav

 • bachelorgrad i vernepleie
 • relevant mastergrad
 • fersk klinisk kompetanse fra miljøarbeid/habilitering/rehabilitering/opplæring/anvendt atferdsanalyse.
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk
 • Søkere må dokumentere grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet. 

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • erfaring med undervisning, veiledning og vurdering på høgskole-/universitetsnivå
 • kjennskap til programplanen for vernepleierutdanningen
 • har erfaring med digitale læringsplattformer og digitale undervisningsformer
 • har erfaring fra undervisning i temaer innen miljøarbeid/habilitering/rehabilitering/opplæring/anvendt atferdsanalyse
 • formell pedagogisk kompetanse
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Vi ønsker deg som

 • er tydelig, strukturert og løsningsorientert
 • har evne til å arbeide selvstendig
 • har gode samarbeidsevner
 • stor arbeidskapasitet og positivt engasjement
 • har god evne til å motivere, inspirere og veilede studenter 

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • eventuell publikasjonsliste
 • 2 referanser med kontaktinformasjon, en leder og en kollega

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

 Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskningsmiljø
 • deltakelse i forskningsgruppe og et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stilling som universitetslektor kode 1009, ltr. 51-66, kr. 478.300 – 615.000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Instituttleder, Johannes Gjerstad, 408 57 057
 • Avdelingsleder Anette Brogård Antonsen, 67 23 64 62

Spørsmål av administrativ karakter kontakt HR-rådgiver Hanne Christensen Eckholm, e-post: haeck@oslomet.no

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk.

Søknadsfrist:   05.februar 2023

Ref:                 23/00032

Ansettelsestype Vikar
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Så raskt som mulig
Lønn 478.300,- - 615.000,-
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo/Kjeller
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/00032
Kontakt
 • Anette Brogård Antonsen, 67236462
 • Johannes Gjerstad, 40857057
Publisert 11.01.2023
Søknadsfrist 05.02.2023

Tilbake til ledige stillinger