OsloMet - storbyuniversitetet

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Leder til Senter for velferds- og arbeidslivsforskning 

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet og leverer kunnskap og kompetanse innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse utfordringene i samfunnet. Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet er Norges største anvendte samfunnsforskningsmiljø med over 200 forskere, og består blant annet av de fire forskningsinstituttene Arbeidsforskningsinstituttet AFI, By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Forbruksforskningsinstituttet SIFO, og Velferdsforskningsinstituttet NOVA, i tillegg til flere forskningssentre. Tematisk er mye av forskningen knyttet til velferdspolitikk, arbeidsliv, forbruk og by- og regional utvikling. Forskere ved SVA samarbeider med kollegaer ved OsloMet og med forskningsmiljøer i inn- og utland. Det er et uttalt mål å videreutvikle senterets faglige virksomhet som en del av OsloMets øvrige aktiviteter.

Til å lede Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) søker universitetet en leder som har det overordnede og strategiske ansvar for virksomheten ved SVA, og for at det utvikles i tråd med de strategier og mål som er vedtatt av universitetets styringsorganer eller rektor. Stillingen rapporterer til rektor.

Senterleders arbeidsoppgaver inkluderer:

 • lede og videreutvikle senteret som oppdragsforskningssenter i samarbeid med universitetets ledelse, senterstyret og egen ledergruppe.
 • bidra til å videreutvikle integreringen av senterets faglige virksomhet som del av universitetet OsloMet.
 • bidra til å utvikle nasjonale og internasjonale nettverk med relevans for forskningen ved senteret.
 • bidra til å profilere senteret, senterets enheter og universitetet OsloMet som Norges ledende miljø innen anvendt samfunnsvitenskapelig forskning.
 • være en konstruktiv bidragsyter i universitetets øverste ledergruppe

Vi søker deg som har

 • vesentlig erfaring fra ledelse av eksternfinansierte forskningsmiljøer, gjerne fra instituttsektoren
 • erfaring fra ledelse av endringsprosesser, strategiutvikling, implementering og økonomistyring. Det må kunne vises til dokumenterbare resultater
 • doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå som er relevant for senterets faglige aktivitet. Det er en fordel med toppkompetanse innen forskning (forsker 1, professor).
 • kunnskap om internasjonale og nasjonale trender innen senterets forskningsfelt 
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk, samt engelsk

Vi ønsker deg som 

 • har evne til å utøve strategisk ledelse
 • har gode samarbeidsevner og relasjonelle ferdigheter
 • har en motiverende, tydelig og inkluderende lederstil preget av samarbeid og medvirkning 
 • er resultatorientert 
 • har erfaring fra og kunnskap om medbestemmelse, samt relevante lover og avtaleverk
 • har evne til å være en synlig og dyktig kommunikator i det offentlige ordskiftet, samt overfor universitetets medarbeidere.
 • har kjennskap til og interesse for OsloMets øvrige faglige aktivitet

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling i et spennende fag- og forskningsmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • rektor Christen Krogh, telefon+47 67 23 69 25

Ta gjerne også uformell og uforpliktende kontakt med seniorrådgiver Øystein Dahl mobil +47 90 56 82 85 eller researchleder Maria Loftheim +047 482 57 231 i JeffersonWells.

Full stillingsbeskrivelse finner du på: ansatt.oslomet.no/stillingsbeskrivelser.

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1434, Lønn kroner 994 200 – 1 189 400 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i vårt rekrutteringssystem.

 

Søknadsfrist:          30. januar 2023

Ref:                        22/08427

Ansettelsestype Åremålsstilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Etter avtale
Lønn 994 200 – 1 189 400 per år
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 22/08427
Kontakt
 • Christen Krogh, +4767236925
 • Øystein Dahl, +4790568285
Publisert 10.01.2023
Søknadsfrist 30.01.2023

Tilbake til ledige stillinger