Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) har sterke fagmiljøer innen skolefag, pedagogikk og digital kompetanse og utdanner lærere til norsk skole i nært samarbeid med praksisfeltet. Instituttet tilbyr bachelor- og masterstudier og bidrar til kompetanseheving av ansatte i skolen gjennom etter- og videreutdanning.

Vil du bli vår nye kollega og være med på å utdanne morgendagens lærere?

Ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig en fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor innen spesialpedagogikk/pedagogikk med ansettelse fra 01.08.20.

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning står midt oppe i spennende utfordringer med implementering av femårige masterutdanninger for grunnskolelærere og utvikling av skoleutviklingsprosjekter. For å nå våre ambisjoner søker vi dyktige og engasjerte medarbeidere.

Instituttet leder og administrerer den nasjonale Lærerspesialistutdanning i spesialpedagogikk, samt fagfordypninger og masterutdanninger på det spesialpedagogiske feltet for arbeid i grunnskolen og videregående opplæring.

Instituttet har bred kompetanse innenfor feltet spesialpedagogikk og innenfor organisasjonsutvikling og endringsledelse i grunnskolen, videregående opplæring og for den pedagogisk psykologiske tjenesten. Disse områdene ønsker vi å utvikle videre.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

• undervise og veilede på bachelor-, master- og etter- og videreutdanninger, eventuelt også phd-nivå.
• gjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeid
• delta i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet
• delta i forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
• følge opp studenter i praksis
• medvirke til å bygge fakultetets kompetanse på det spesialpedagogiske feltet og innenfor organisasjonsutvikling og endringsledelse for utdanningssektoren
• videreutvikle spesialpedagogikk som fag og som praktisk-pedagogisk forskningsfelt
• bidra til utvikling og ledelse av fagfordypningene/masterfordypningene i spesialpedagogikk basert på visjonen om en inkluderende skole
• formidle forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet forøvrig
• ha kontakt med skoler og skole-eiere
• aktivt bidra til utvikling av instituttet og OsloMet som helhet
• utføre faglig-administrative oppgaver

Kvalifikasjonskrav:

For førsteamanuensis kreves doktorgrad i spesialpedagogikk/pedagogikk fortrinnsvis med avhandling og publikasjoner innenfor områdene sansetap, utviklingshemning, kommunikasjon, språk og lesing, matematikkvansker og inkludering.

For førstelektor kreves embetseksamen, hovedfag eller mastergrad i spesialpedagogikk/pedagogikk og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling innenfor områdene sansetap, utviklingshemning, kommunikasjon, språk og lesing, matematikkvansker og inkludering

Søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet

Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk.

Dersom det på grunn av manglende søkergrunnlag eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette i stilling som førsteamanuensis/førstelektor, kan det bli aktuelt å ansette i stilling som universitetslektor. Fortrinnsvis vil dette være søkere som har påbegynt kvalifisering for førstestilling. For universitetslektor kreves det fullført utdanning på masternivå (eller tilsvarende) fra universitet, høgskole eller tilsvarende innenfor relevant fagområde.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Vi vil legge vekt på:

• dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse/undervisningserfaring fra arbeid i grunnskole, videregående skole og/eller lærerutdanning
• erfaring fra spesialpedagogisk arbeid i PP-tjeneste og/eller STATPED
• forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen, som for eksempel spesialpedagogisk arbeid i barnehage eller i grunnopplæringen
• erfaring med forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
• god kjennskap til det norske skolesystemet
• undervisnings- og veiledererfaring på ulike gradsnivåer
• pedagogiske evner
• god digital kompetanse
• god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
• personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen:

• har evne til å inspirere og motivere studenter
• skaper gode samarbeidsrelasjoner
• er kollektivt orientert med fokus på utvikling og kvalitet
• takler høyt og variert arbeidspress

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring, er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig vurdering
Din søknad vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:
• CV, attester og alle sider av vitnemål
• liste over vitenskapelig arbeider
• inntil ti vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandling

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Vi tilbyr:

• interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet
• deltakelse i forskningsgruppe
• mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskingsmiljø
• et kreativt og inspirerende fagmiljø
• kontakt med mangfoldig studentgruppe
• låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
• gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i kode 1011 for førsteamanuensis og 1198 for førstelektor, lønnstrinn 60-74, fra kr 532 300,- til kr 691 400,- per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger:

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:
• studieleder, Janne Herseth, 67237085
• seksjonsleder Emilia Andersson-Bakken, 67237586
• seksjonsleder, Cecilie Dalland, 67237577

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

Ansettelsestype Contrat de durée indéterminée
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/12382
Kontakt
  • Janne Herseth, 67 23 70 85
  • Emilia Andersson-Bakken, 67 23 75 86
  • Cecilie Dalland, 67 23 75 77
Publisert 14.02.2020
Søknadsfrist 06.03.2020

Retour aux postes vacants