Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Fakultetsadministrasjonen, Stab

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Fakultetsadministrasjonen med ca. 100 medarbeidere utgjør litt under 20% av fakultetets ansatte. Virksomheten omfatter administrasjon av studier, praksis, forskning og utvikling, oppdrag, kommunikasjon, økonomi og HR. Administrasjonen jobber tverrfaglig og i nært samarbeid med fakultetets enheter.

Seniorrådgiver ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 

Ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier søker vi etter en seniorrådgiver for fakultetets ledelse. Stillingen har som funksjon å understøtte dekanens arbeid, og vil i tillegg knyttes til saksområder som er underlagt fakultetsdirektøren. Stillingen er organisatorisk plassert i stab med fakultetsdirektør som personalansvarlig.

Arbeidsoppgavene som ligger til stillingen omfatter både utviklings- og driftsoppgaver og er svært varierte – fra planarbeid, prosjektstyring og utviklingsprosesser til praktiske gjøremål.  

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

 • planlegge, koordinere og følge opp prosesser og prosjekter
 • gjennomføre saksbehandling av ulik art og kompleksitet
 • utføre administrative støtteprosesser

 Vi søker deg som har

 • mastergrad
 • god organisasjons- og virksomhetsforståelse
 • erfaring fra eller kjennskap til virksomhetsstyring, gjerne fra universitets- og høyskolesektoren eller annen offentlig virksomhet
 • erfaring med ledelse og organisasjonsutvikling
 • god muntlig og meget god skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • god IT-kunnskap og evne til å sette deg raskt inn i nye systemer

Vi ønsker deg som

 • har gode analytiske evner
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er detaljorientert og har en strukturert arbeidsform
 • arbeider selvstendig, men fungerer også godt i team
 • har evne til å se muligheter, er løsningsorientert og fleksibel
 • har høy arbeidskapasitet og kan håndtere flere parallelle oppgaver

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen, dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

en spennende jobb på Norges tredje største universitet

 • muligheter for faglig utvikling
 • et miljø med kompetente og engasjerte medarbeidere
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • et mangfoldig kulturtilbud
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autoriserte. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • fakultetsdirektør, Jarle V. Traavik, tlf. 67 23 69 12

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ 1364 seniorrådgiver. Lønn kroner 532 300-691 400 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

 

Søknadsfrist:          4. mars

Ref:                       20/01988

 

Ansettelsestype Contrat de durée indéterminée
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 20/01988
Kontakt
 • Jarle V. Traavik, 67 23 69 12
Publisert 12.02.2020
Søknadsfrist 04.03.2020

Retour aux postes vacants