Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA), Velferdsforskningsinstituttet NOVA

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

NOVA er ett av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt med vekt på forskning om oppvekst, velferd, sosialpolitikk og eldre år.

Ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA er det ledig stilling som forskningssjef i Seksjon for ungdomsforskning

Seksjon for ungdomsforskning er Norges største miljø for forskning på ungdoms oppvekst, livskvalitet og levekår innenfor en rekke områder som familie, skole, jevnalderfellesskap, risikoadferd, fritid og idrett. Forskningen ved seksjonen tar primært i bruk kvantitative og kvalitative metoder, også med et longitudinelt design, samt policyanalyser. Seksjonen består av 16 forskere med bakgrunn fra blant annet sosiologi, sosialantropologi og psykologi. Ungdatasententeret og dets sekretariat er en del av seksjonen faglige aktivitet (Ungdata.no).

Arbeidsoppgaver og ansvar:

NOVA er et oppdragsforskningsinstitutt og prosjektene er i hovedsak eksternt finansierte. Å ta initiativ til, delta i og legge til rette for akkvisisjon av prosjekter som bidrar til å opprettholde og videreutvikle kompetansen til seksjonen og dens forskere er derfor en viktig del av arbeidet som forskningssjef. Vi leter etter en forskningssjef som kan bygge på den eksisterende kompetansen i seksjonen og videreutvikle forskningen innenfor seksjonens og NOVAs strategiske satsinger.

NOVA er et institutt i Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet, og som forskningssjef ved NOVA er en del av ansvaret å aktivt arbeide for å understøtte OsloMets Strategi 2024, bidra til virksomheten og målene for SVA, samt å bygge relasjoner til utdanningene ved OsloMet.

NOVAs fire forskningssjefer rapporterer direkte til direktøren og inngår i NOVAs ledergruppe sammen med administrativ leder. Ansettelsen skjer for en periode på tre år med mulighet for forlengelse. Forskningssjefsstillingen er en funksjon som utøves på grunnlag av fast tilsetting ved NOVA, det vil si at forskningssjef også vil få tilbud om fast ansettelse som vitenskapelig ansatt.

Vi søker deg som har

 • doktorgrad innenfor relevant fagområde
 • erfaring fra prosjektakkvisisjon
 • erfaring fra forskning, inkludert vitenskapelig publisering
 • erfaring med forskning på ett eller flere av seksjonenes kjerneområder
 • det er også ønskelig med erfaring fra prosjektledelse og gruppeledelse
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Vi ønsker deg som

 • deltar i og har nettverk nasjonalt og internasjonalt
 • har gode samarbeidsevner
 • har faglig engasjement
 • har gode kommunikasjonsevner
 • har en inkluderende lederstil

Vi tilbyr

 • interessante lederoppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskningsmiljø
 • et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport
 • lønn etter avtale

Stillingen er plassert i stillingskode 1111 forskningssjef.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • direktør Guro Ødegård, tlf. 990 24 922, gorod@oslomet.no
 • seniorrådgiver HR May-Lill Skogli, tlf. 40 24 40 28, mlskog@oslomet.no

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”. 

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Søknadsfrist:     29. desember 2019

Ref:                       19/12424

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

 

 

 

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess

 

 

 

 Ansettelsestype Contrat de durée déterminée (plus court que 10 jours)
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Stensberggata 26
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/12424
Kontakt
 • May-Lill Skogli, 402 44 028
Publisert 04.12.2019
Søknadsfrist 29.12.2019

Retour aux postes vacants