Senter for profesjonsstudier

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for profesjonsstudier skal utvikle studier av profesjoner som et tverrvitenskapelig forskningsfelt.

Ønsker du å jobbe med forskningsadministrasjon og økonomistyring i et samfunnsvitenskapelig forskningsmiljø? 

Senter for profesjonsstudier (SPS) er et ledende forsknings- og forskerutdanningssenter innen profesjonsstudier i Norden. Senteret har ca. 50 ansatte, og har bl.a. ansvar for et av universitetets doktorgradsprogram. I tillegg har vi flere større forskningsprosjekter med ekstern finansiering. Du kan lese mer om senteret her.

Ved SPS er det ledig en 100% fast stilling som seniorrådgiver. Seniorrådgiverstillingen dekker et bredt og variert spekter av arbeidsoppgaver, fra løpende driftsoppgaver og saksbehandling til aktiv medvirkning i mer strategiske beslutninger.

Stillingen er en del av senterets administrasjon, som arbeider tett opp mot de vitenskapelig ansatte. Hovedansvarsområdet vil være forskningsadministrative oppgaver knyttet til eksternfinansierte prosjekter, senterets økonomi, planlegging og rapportering. Den som har stillingen vil arbeide i nært med senterleder gjennom saksforberedelse og utarbeiding av beslutningsgrunnlag for senterleder og senterets ulike organ.

Administrasjonen består av fire andre stillinger og de ansatte forventes å være fleksible og trå støttende til på andre administrative områder i hektiske perioder.

 Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • hovedansvar for administrativ støtte til senterets forskere i utarbeidelses-, søknads-, gjennomførings- og avslutningsfasen av eksternfinansierte prosjekter (som NFR- og EU-prosjekter). Herunder bistand til prosjektutforming, prosjektøkonomi, økonomiforvaltning og strategiske analyser av muligheter og utfordringer.
 • strategisk og løpende økonomistyring, herunder tertialvise regnskapsrapporter, langtids- og årsbudsjett.
 • bidra til strategisk arbeid ved senteret, som langtidsplan, planlegging og rapportering, årsrapporter og bistand ved høringer
 • bidra til andre løpende arbeidsoppgaver, som rekruttering, innkjøp og arrangementer
 • kommunikasjon og samarbeid med fellesadministrasjonen og andre enheter på OsloMet

Arbeidsoppgavene utføres i tett samarbeid med senterleder og øvrig administrasjon.

Du må ha

erfaring og kunnskap om:

 • forskningsadministrativt arbeid knyttet til eksternt finansierte prosjekter, særlig NFR- og EU-prosjekter
 • økonomistyring

Det forutsettes at du har gode forutsetninger for begge arbeidsområdene, og relevant utdanning tilsvarende hovedfags- eller mastergrad og erfaring fra minst ett av dem.

 •  god systemforståelse. Kjennskap til bl.a. UBW, p360 og Cristin er en fordel.
 •  gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

 Vi ønsker deg som

 • ryddig, fokusert og har høy arbeidskapasitet
 • analytisk og nøyaktig
 • initiativrik, fleksibel, serviceorientert og som samarbeider lett
 • ønsker å bidra til utviklingen av SPS kjernevirksomhet, forskning og forskerutdanning

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • gode muligheter for faglig utvikling
 • et senter som fungerer som en sammensveiset enhet hvor du kommer tett på fagmiljøet
 • hyggelige kollegaer i administrasjonen og ved resten av senteret
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel hverdag og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt:

Senterleder Oddgeir Osland, 67 23 53 26, oddos@oslomet.no

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk som Seniorrådgiver 1364, lønnstrinn 60-74, dvs kroner 532 300-691 400 pr. år.

 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 5/1-20  

Ref: 19/09734

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess

 

 

 

 Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Pilestredet
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/09734
Kontakt
 • Oddgeir Osland, 22452736
Publisert 02.12.2019
Søknadsfrist 05.01.2020

Retour aux postes vacants