Divisjon for digitalisering og infrastruktur, Avdeling for IKT

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Ønsker du å være en nøkkelperson for digital transformasjon ved OsloMet? 

OsloMet tilbyr et bredt spekter av høyere utdanning og driver forskning innen profesjonsrettede studier i Norge. Vi tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsstudier i tillegg til en rekke årsstudier og videreutdanninger innen blant annet helsefag, pedagogikk og lærerutdanning, samfunnsvitenskap, ingeniørfag, kunst og design, samt språkfag.  

IT-avdelingen har 45 ansatte fordelt på 3 seksjoner. IT avdelingen har en nøkkelrolle i OsloMets strategi for digital transformasjon, og skal støtte oppunder sektorens utviklingsambisjoner knyttet til digitalisering. Vi skal bruke teknologi til å transformere vår utdanning, forskning og formidling. Dette stiller høye krav til IT-avdelingens fremtidige leveranser. For å lykkes med dette ønsker vi å styrke laget med flere stillinger innenfor alle seksjonene.

Til seksjon for tjenestestyring- og utvikling søker vi to erfarne prosjektledere som vil få en sentral rolle i universitets digitaliseringsprosjekter. Dere vil inngå i et prosjektkontor som er under etablering, og lede prosjekter av forskjellig kompleksitet fra tidlig fase til gjennomført implementering. Dere vil jobbe sammen med våre arkitekter, utviklere og driftsmiljø, og samhandle med ulike miljøer i organisasjonen.  

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • avklare strategiske føringer og muligheter i samspill mellom teknologi, applikasjoner og forretningsprosesser
 • rådgi OsloMets ledelse i valg av løsninger og riktig ambisjonsnivå
 • styre prosjektleveranser, økonomi, ressursbruk og gevinster etter smidige prinsipper
 • skape velfungerende team lede forprosjekter og hovedprosjekter
 • sørge for intern forankring, bygge relasjoner og samarbeid med andre partnere/leverandører og sektoren
 • yte prosjektfaglig rådgivning

 Kvalifikasjonskrav

 • relevant høyere utdanning, fortrinnsvis mastergrad, Meget god og relevant praksis kan kompensere for kravet om formell utdanning.
 • minst 5 års relevant prosjekterfaring og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid.
 • gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk
 • det er ønskelig med sertifisering innen prosjektledelse (fortrinnsvis PRINCE2)

 Vi ønsker deg som

 • har evne til å forstå, forankre og videreformidle behov
 • er motiverende, service- og samarbeidsorientert
 • er analytisk, mulighetssøkende og leveranseorientert

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling
 • utfordrende prosjekter i en stor institusjon med samfunnsmessig betydning
 • et godt arbeidsmiljø preget av samarbeid og deling
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • mulighet for trening i arbeidstiden

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Seksjonssjef, Karine Rikheim, tel 934 17 309, karine.rikheim@oslomet.no
 • Seniorrådgiver, Ole Lycke, tel 992 03 584, ole.lycke@oslomet.no
Ta også gjerne en konfidensiell og uforpliktende kontakt med rådgiver i Experis IT, Marion Gangnes, tel: 902 76 400.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1113 Prosjektleder. Lønn fra kr 631 700 til kr 893 900, avhengig av kvalifikasjoner.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist:          4. februar

Ref:                        18/12998

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 2
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/12998
Kontakt
 • Karine Rikheim, seksjonssjef, 934 17 309
 • Ole Lycke, seniorrådgiver , 992 03 584
Publisert 21.12.2018
Søknadsfrist 04.02.2019

Retour aux postes vacants