Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for maskin, elektronikk og kjemi

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utgjør et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig internasjonalt preg. Arbeidet gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og er langt fremme på tverrfaglig og eksternt samarbeid. Fakultet for teknologi, kunst og design er i sterk vekst og vi rekrutterer høyt kvalifiserte medarbeidere fra hele verden.
Fakultet TKD har om lag 4 000 studenter og 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Fakultetet utfører forskning og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen teknologi, kunst og design.

Institutt for Maskin, Elektronikk og Kjemi (MEK) har en ledig åremålsstilling som stipendiat innen undervannsrobotikk med fokus på undervannsglidere for forsvarsanvendeler. Den som ansettes i stillingen vil være knyttet til gruppen Applied Robotics. 

Stillingen er knyttet til OASYS-prosjektet som har som mål å utvikle avanserte undervannsglidere som kan operere autonomt ved hjelp av droner og overvannsfarkoster. Forsvarets Forskningsinstitutt er partner i prosjektet, og vi skal nå se på potensielle anvendelser av denne teknologien i forsvarssammenheng.

Forskningsområde

En av barrierene mot bedre forståelse og bærekraftig utvikling av marin aktivitet er den høye prisen forbundet med havobservasjonssystemer. Autonome robotsystemer revolusjonerer stadig måten vi interagerer med havet og samler inn data på. Den største utfordringen med eksisterende autonome systemer er at de fortsatt krever bruk av bemannede oppdrag i utplasserings- / gjenopprettingsfasene, og dette utgjør en meget høy prosentandel av de totale driftskostnadene. Dette gjør systemer for havobservasjon utilgjengelig for mange.

På OsloMet har vi utviklet og demonstrert en innovativ type fullautomatisert lavkost mikro-undervannsglidere som kan operere autonomt med støtte fra droner og overflatefartøy for utsetting, innhenting, lading og kommunikasjon. Systemet reduserer behovet for menneskelig innblanding til et minimum, og den lave kostnaden gjør teknologien tilgjengelig for nye aktører og anvendelser innen overvåkning og datainnsamling. Stipendiaten vil jobbe med å utvikle undervannsgliderne videre så de kan operere på grunt vann, og som del av en liten sverm av fartøy. Dette vil bli testet for forsvarsanvendelser i samarbeid med Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI). Et nytt system for hybridfremdrift må utvikles så gliderne skal fungere i den norske skjærgården og havnenære områder. Tidligere prosjekter på OsloMet har kun brukt én glider om gangen, men stipendiaten skal nå også arbeide med metoder og teknologi for at tre fartøyer kan være utsendt samtidig og samarbeide aktivt under et oppdrag. Dette inkluderer infrastruktur for utplassering og kontroll, i tillegg til kommunikasjon og oppførsel for autonomt samarbeid.

Stipendiatens hovedoppgave er å gjøre forskning innenfor rammene i prosjektet ved å utforske de vitenskapelige og tekniske utfordringene som må til for å få undervannsglidere til å fungere i en sverm på grunt vann. Forskningen vil bli gjort i tett samarbeid med veiledere, i tillegg til andre ansatte på instituttet.

Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) er en partner i prosjektet, og stipendiaten vil samarbeide med forskere derfra. Det er også forventet at stipendiaten bidrar til andre aktiviteter ved Oceanlab, som koordinerer forsking, innovasjon og formidling relatert til havteknologi og bærekraft på OsloMet. Forskningsresultater skal formidles på både internasjonale konferanser, i tillegg til ulike nasjonale arenaer.

Stillingen lyses ut som 3 år med 100% forskning, eller 4 år med 75% forskning og 25% andre arbeidsoppgaver (undervisning, veiledning og/eller administrativt arbeid). Det er et mål at kandidaten skal fullføre PhD-programmet/-graden innenfor den besluttede tidsrammen. Beslutningen om 3- eller 4- årig stilling vil bli diskutert som en del av intervjuene i ansettelsesprosessen.

Kvalifikasjonskrav og vilkår

 • mastergrad/hovedfag innen elektronikk, mekanikk, kybernetikk, eller lignende felt. Graden må inneholde 120 studiepoeng (ECTS). Fortrinnsvis med spesialisering relater til maritim robotikk
 • en faglig profil som passer instituttets behov
 • gode kommunikasjonsferdigheter på engelsk, muntlig og skriftlig

For ansettelse i stillingen stilles følgende karakterkrav:

 • minimum gjennomsnittskarakter B på emner som inngår i mastergraden
 • minimum karakter B på masteroppgave/hovedoppgave
 • minimum gjennomsnittskarakter C på emnene som inngår i bachelorgraden. Dersom du har en integrert mastergradsutdanning regnes karakterene fra de tre første normerte studieårene

Godkjent opptak til doktorgradspstudiet i ingeniørvitenskap ved Fakultet for teknologi, kunst og design innen tre måneder etter ansettelse er en forutsetning for stillingen. Dersom du allerede har en doktorgrad i nærliggende fagfelt, vil du ikke kvalifiseres for stillingen.

I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på instituttets helhetlige behov og søkerens potensiale for forskning innenfor fagfeltet. 

Generelle kriterier for ansettelse i akademiske stillinger dekkes av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat - Lovdata.

Stillingen er underlagt sikkerhetsloven. Den som ansettes må sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Ønskede egenskaper

 • erfaring med 3D CAD-design og rapid prototyping
 • programmeringsferdigheter i C++ og Python
 • erfaring med PCB-design og feilsøking av elektronikk
 •  evne og motivasjon til å jobbe med praktiske utfordringer og fysiske roboter
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr deg

 • spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • mulighet til å bidra til å utvikle og styrke OsloMet Oceanlab
 • en arbeidsplass i utvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Søknadsprosess

For å bli vurdert for stillingen, må du laste opp følgende dokumenter innen søknadsfristen:

 • Søknadsbrev som beskriver din motivasjon og hvordan din faglige profil er relevant for denne stillingen. 
 • Kopier av vitnemål og karakterutskrift for bachelor- og mastergrad (som lister emner og karakterer) og attester. Bemerk at en beskrivelse av karaktersystemet ved universitetet/ landet du tok din grad må legges ved. Dette må være et offisielt dokument med et stempel fra ditt universitet. Utenlandske vitnemål må oversettes til engelsk av universitetet som har utstedt vitnemålet.
  • Mastergrad må være fullført ved søknadstidspunktet. Dersom du ikke har mottatt vitnemål før søknadsfristen, må du legge ved foreløpig karakterutskrift på engelsk eller et skandinavisk språk fra ditt universitet/vitnemålsportalen innen søknadsfristen, i tillegg til en offisiell bekreftelse fra utdanningsinstitusjon på at alle eksamener til mastergraden, inkludert masteroppgave, er fullført. Offisielt vitnemål og karakterutskrift må ettersendes innen tiltredelsesdato. 
 • Navn og kontaktinformasjon til to referanser (navn, relasjon, e-post og telefonnummer).
 • Vitenskapelig arbeid som du ønsker skal bli vurdert og kopi av masteroppgave/hovedoppgave. 
 • Søkere fra land der engelsk ikke er førstespråk må legge ved resultatet av en offisiell språktest. Følgende søkere er unntatt fra dette språkkravet:
  • Søkere fra EU/EØS-land.
  • Søkere som har fullført minst ett års studier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA.
  • Søkere som har et “International Baccalaureate (IB)”-vitnemål.

Følgende språkprøver er godkjent dokumentasjon: TOEFL, IELTS, Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) eller Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE). På disse prøvene skal man minst ha oppnådd disse poengsummene:

 • TOEFL: 600 (papir-basert prøve), 92 (Internet-basert prøve)
 • IELTS: 6.5, der ingen av seksjonene skal ha lavere poengsum enn 5.5 (bare Academic IELTS-prøven er godkjent).

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Det kan bli foretatt bakgrunnssjekk for å verifisere opplysninger som framgår av CV og tilgjengelige dokumenter. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søker og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Professor Alex Alcocer (Hovedveileder), alex.alcocer@oslomet.no, 90648012

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017 stipendiat, kr. 532 200 per år.

Dersom du har administrative spørsmål til stillingen, ta kontakt med hrtkd@oslomet.no. 

Søk på stillingen elektronisk via vårt rekrutteringssystem.

 

Søknadsfrist: 7. juli

Ref: 24/09320

 

Ansettelsestype Åremålsstilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Etter avtale
Lønn Stillingen lønnes i henhold til Statens lønnsregulativ
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 24/09320
Kontakt
 • Alex Alcocer , +4767238843
Publisert 11.06.2024
Søknadsfrist 07.07.2024

Tilbake til ledige stillinger