Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for naturvitenskapelige helsefag

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for naturvitenskapelige helsefag har ledig en treårig åremålsstilling som stipendiat innen fagområdet Medisinsikkerhet og Legemiddelovervåkning, tilknyttet prosjektet Kausalitet, kompleksitet og evidens i pharmacovigilance. HV har to ph.d.- programmer, og denne stipendiatstillingen er knyttet til ph.d. -programmet i helsevitenskap og til forskningsgruppen Legemidler og pasientsikkerhet.

Tiltredelse 1.janaur 2025.

Forskningsområde

Spontan rapportering av mistenkte bivirkninger fra pasienter, helsepersonell, eller produsenter er per i dag den primære metoden for overvåking av medisinsikkerhet (Pharmacovigilance). Denne metoden har imidlertid vesentlige begrensninger, som for eksempel underrapportering av mistenkte bivirkninger og dårlig kvalitet på bivirkningsmeldinger.

Dette prosjektet sikter mot å forbedre kvaliteten på bivirkningsmeldinger, med mål om å skape bedre begrunnede sikkerhetssignaler ved høy usikkerhet (for eksempel ved små datasett, nye medisiner, multifarmasi, sårbare pasientgrupper osv.). Studenten skal teste om systematisk bruk av en pasientsentrert klinisk tilnærming innen legemiddelovervåking kan forbedre kvaliteten på bivirkningsmeldinger. Nye metoder for årsaksvurdering vil også bli utforsket. Prosjektet vil koble det kliniske og det regulatoriske aspektet ved legemiddelovervåkning for bedre pasientsikkerhet.

Prosjektet er et internasjonalt samarbeid mellom OsloMet, det Regionale Senteret for Legemiddelovervåking i Toulouse (Frankrike), og Drug Safety Research Unit i Storbritannia.

Som stipendiat ved OsloMet har du mulighet til å søke om stipend for lengre forskningsopphold i utlandet.

Kvalifikasjonskrav og vilkår

 • mastergrad i farmasi (120 stp/ECTS, eller tilsvarende)
 • masteroppgave og/ eller jobberfaring om temaer knyttet til legemiddelovervåkning og/ eller klinisk farmakologi.
 • opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen. For å få opptak på ph.d. -programmene på Fakultetet for helsevitenskap må søkere ha B eller bedre på masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende (karakterkrav) eller bedre på mastergraden. I særskilte tilfeller kan søkere med karakteren C vurderes. I slike tilfeller vil særlig relevant erfaring knyttet til forskningsprosjekt og/eller vitenskapelig publisering bli vektlagt. Se informasjon om kriterier nettsiden for opptak
 • endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse
 • gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • gode norskkunnskaper eller annet skandinavisk språk, da stipendiaten vil jobbe med norske helseregistre og ha kontakt med helsepersonell

Generelle kriterier for ansettelse som stipendiat fremgår av forskriften (Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat - Lovdata).

Det vil være en fordel om du har

 • erfaring med kvalitative forskningsmetoder
 • erfaring med validering av kliniske verktøy
 • erfaring med pasientkontakt
 • kunnskaper i fransk på grunn av samarbeid med Senteret for Legemiddelovervåking i Toulouse

Personlige egenskaper

 • motivasjon for forskning innen fag- og forskningsfeltet
 • god gjennomføringsevne
 • evne til å jobbe selvstendig og konsentrert over tid, med arbeid som krever analytisk kompetanse og ferdigheter i vitenskapelig skriving
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • gode kreative ferdigheter og evne til nytenkning

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr deg

 • spennende utdanningsstilling på Norges tredje største universitet
 • tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • fleksibel arbeidstid og arbeidsplass midt i Oslo sentrum
 • mulighet til å jobbe i tett kontakt med nasjonale og internasjonale ledende eksperter i prosjektets fagområde
 • en arbeidsplass i utvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse (SPK)
 • gode velferdsordninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1017 som stipendiat, lønnstrinn 54, tilsvarende kroner 532 200 per år som startlønn.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «søk stillingen». 

Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter: 

 • søknad, CV og kopier av alle sider fra vitnemål og attester
 • utenlandsk utdanning bør være godkjent på forhånd, og godkjenningsbrev vedlegges. Info finnes her: https://www.nokut.no/en/about-nokut/international-cooperation/diploma-supplement/
 • motivasjonsbrev
 • hovedoppgave/masteroppgave
 • last opp eventuelle vitenskapelige arbeider eller lenke til full artikkel
 • liste over eventuelle publikasjoner og presentasjoner på internasjonale seminarer/konferanser

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Det kan bli foretatt bakgrunnssjekk for å verifisere opplysninger som framgår av CV og tilgjengelige dokumenter. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søker og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette. 

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner (kun aktuelt ved pliktarbeid) i forbindelse med intervju.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Dr. Elena Rocca, +47/90960481, elena.rocca@oslomet.no (benytt telefon i juli)
 • For administrative spørsmål, kate.olsen@oslomet.no

Søknadsfrist: 25.august 2024

Ref: 24/19286

Ansettelsestype FELLOW
Arbeidstid Heltid/Deltid
Tiltredelse 01.01.2025
Lønn kr 532 200 per år i startlønn
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 24/19286
Kontakt
 • Elena Rocca, 90960481
Publisert 27.05.2024
Søknadsfrist 25.08.2024
Logg inn og søk stillingen

Del lenker - Tips en venn

Tilbake til ledige stillinger