Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), Institutt for sosialfag

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4400 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Institutt for sosialfag har rundt 90 medarbeidere og ca. 1250 studenter og er lokalisert sentralt i Oslo. Det representerer det største fagmiljøet i Norge innen det sosialfaglige feltet.

Ved Institutt for sosialfag er det ledig tre 100 % stillinger som førsteamanuensis/universitetslektor i barnevern/sosialt arbeid. Instituttet ønsker å styrke sin kompetanse innenfor fosterhjemsfeltet og innen sosial bærekraft. 

Tilgang til mange nok og gode nok fosterhjemsplasser er en stor utfordring innen barnevernet. Vi søker derfor en ansatt med særlig kompetanse og interesse på feltet. I tillegg ønsker vi å rekruttere to ansatte innenfor sosial bærekraft. Det er to hovedområder innenfor sosial bærekraft instituttet særlig ønsker å utvikle: Det ene hovedområdet er forskning og undervisning om hvordan tilgang til arbeid, utdanning og gode nærmiljøer bidrar til tilhørighet og trygghet, og det andre hovedområdet er hvordan sosialt arbeid som ivaretar medvirkning og deltakelse i lokalmiljøet kan bidra til sosial bærekraft. Sosial bærekraft er et vidt begrep, og det vil være rom for, og forventninger til, at de som tilsettes i stillingene bidrar til å utforme og utvikle forståelsen av begrepet.

Angi i søknaden hvilket/hvilke fagområder du søker på.

Med beliggenhet i Oslo sentrum har instituttet storbyen som arena for forskning og utdanning. Sentrale tema er hvordan velferdspolitiske tiltak på individ, gruppe og samfunnsnivå kan bidra til økt livskvalitet for utsatte grupper. Gjennomgående perspektiver er blant annet etnisk tilhørighet, menneskelig og kulturelt mangfold, mangeartede familie- og bomønstre, rus- og voldsproblematikk og betydningen av utfoldelse og delaktighet for psykisk og fysisk helse. 

Instituttet tilbyr bachelor i barnevern og sosialt arbeid, master i sosialfag; sosialt arbeid, barnevern, barnevernsarbeid, familiebehandling og Nordic Social Policy and Global Sustainability Development.  I tillegg har fakultetet et PhD program, hvor instituttet bidrar med studieretning sosialt arbeid og sosialpolitikk.  Instituttet har over 90 medarbeidere, ca. 1500 studenter og representerer det største sosialfaglige miljøet i Norge. 

Arbeidsoppgaver

 • forskning og formidling med relevans for instituttet, med særlig fokus på forskning om fosterhjem og/eller sosial bærekraft
 • undervisning innenfor studieprogrammene ved instituttet, inkludert videreutdanning
 • veiledning og oppfølging av studenter både i praksis og i oppgaveskriving
 • delta aktivt i instituttets fagmiljø
 • utføre fag-administrative oppgaver
 • bidra til utvikling av samarbeid med arbeidslivet
 • bidra til utvikling av eksternfinansiert forskning

Kvalifikasjoner

Du må

 • for førsteamanuensis: ha doktorgrad innen sosialfag eller annet relevant samfunnsfag. For universitetslektor: ha master i barnevern eller sosialt arbeid
 • ha kompetanse og ferdigheter innen veiledning og undervisning. Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre universitetets program for universitetspedagogikk innen to år
 • ha gode formidlingsevner skriftlig og muntlig på både norsk og engelsk
 • ha gode samarbeidsevner 

Du bør ha

 • erfaring med forskning og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen. Vitenskapelig produksjon fra de siste seks årene vil bli vektlagt.
 • stort faglig engasjement, med genuin interesse for å utvikle fagområdet
 • sosialfag i fagkretsen
 • erfaring med ekstern finansiering av forskning
 • god evne til å motivere og inspirere studenter
 • gode evne til å koordinere både faglige og administrative oppgaver
 • evne til å arbeide selvstendig
 • evne til tverrfaglig samarbeid 

Generelle kriterier for ansettelse i stilling som førsteamanuensis fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger-

Dersom du søker stilling som førsteamanuensis må du dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse i samsvar med OsloMet sine Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse. 

Universitetet gjennomfører prøveforelesning i forbindelse med intervju, og hvor kandidatene skal forelese over sitt forskningsfokus relevant for fosterhjemsarbeid eller  globalisering og sosial bærekraft. 

Vi tilbyr deg

 • mulighet til faglig utvikling i et spennende undervisnings- og forskningsmiljø
 • et kreativt og inspirerende arbeidsmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse 
  fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger 

Andre opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ: 1011 førsteamanuensis årslønn 615700-745 000, 1009 Universitetslektor årslønn 509 300-646 000. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komité. Når du søker elektronisk på stillingen må du laste ned. 

 • CV
 • attester
 • vitnemål (alle sider)
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • vitenskapelige arbeider fra de siste 6 år
 • dersom du søker stilling som førsteamanuensis; dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse inkludert profileringsdokument

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Dersom vi får mer enn 20 kvalifiserte søkere til stillingen, vil det bli etablert en presilingskomite for å sile ut de mest kvalifiserte søkerne før sakkyndig komité vurderer søkerne.

Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og last ned ovenfornevnte vedlegg ved å benytte knappen “søk stillingen”.  Ved behov for teknisk assistanse kontakt: Tore Vogt, 67 23 80 28 eller e-post: torevo@oslomet.no.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Instituttleder Anne Britt Djuve, tlf. 959 67 244
 • Faggruppeleder Anita Sundnes, tlf. 992 51 668
 • Faggruppeleder Asgeir Falch-Eriksen, tlf. 948 61 084

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse høst 2024/vår 2025
Lønn 509 300-745 000
Antall ledige stillinger 3
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 24/10434
Kontakt
 • Anne Britt Djuve, 67237339
 • Anita Sundnes, 99251668
 • Asgeir Faøch-Eriksen, 94861084
Publisert 22.05.2024
Søknadsfrist 23.05.2024

Tilbake til ledige stillinger