Senter for profesjonsstudier (SPS)

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Vil du være med på å tilrettelegge registerdatabasen vår, medvirke i analysearbeid og utrednings- og forskningsrapporter? Senter for profesjonsforskning søker en vitenskapelig assistent til dette arbeidet.

Senter for profesjonsforskning er et ledende forsknings- og forskerutdanningsmiljø innen profesjonsforskning i Norden. Vi driver tverrfaglig forskning på ulike yrker og profesjoners kunnskapsgrunnlag, egenart og samfunnsrolle. Aktuelle profesjoner er for eksempel politi, lærere, sykepleiere, leger, jurister, ingeniører, sosionomer, etc.

Senteret har bygget opp flere kvantitative databaser, bl.a. med registerdata fra SSB (arbeidsmarkeds- og utdanningsdata, samt familie- og demografiopplysninger). Databasene er en sentral del av forskningsinfrastrukturen vår, og stillingen vil i stor grad være knyttet til dette arbeidet.

Vi studerer både trekk som er felles for alle profesjoner og spesifikke profesjoners særtrekk, under temaer som: karriereløp og arbeidsmarked, rekruttering til utdanninger, utdanningenes betydning som kvalifiserende og identitetsformende arena, profesjoners rolle i utforming og implementering av politikk, og profesjonsetikk og skjønnsutøvelse. Det tverrfaglige miljøet (sosiologer, statsvitere, økonomer, psykologer, pedagoger, historikere, filosofer og sosialantropologer) er preget av teoretisk og metodisk mangfold. For tiden er det ca. 50 personer knyttet til senteret.

Stillingen er midlertidig, 100 % og for inntil to år. Stillingen kan ikke besettes av personer som tidligere har vært ansatt i stipendiatstilling eller har oppnådd tilsvarende kompetanse.

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være

 • drifte og tilrettelegge senterets registerdatabase, som benyttes til bl.a. studier av utdannings- og arbeidsmarkedskarrierer; bearbeide strukturene i ulike datasett, koblinger mellom datasett, og klargjøring av datafiler til forskbare filer
 • gjennomføre dataanalyser og medvirke i utrednings- og forskningsrapporter

I tillegg kan det bli aktuelt med noe analyse- og skrivearbeid. Stillingen er nært forbundet med den øvrige forskningsvirksomheten og utøves i tett samarbeid med forskere og stipendiater ved senteret.

Kvalifikasjonskrav

 • relevant høyere utdanning, for eksempel master i økonomi, sosiologi eller statsvitenskap
 • gode kunnskaper i og erfaring med kvantitativ analyse av samfunnsvitenskapelige data og erfaring med statistikkprogrammer (som Stata, SAS, SPSS, R)
 • gode kunnskaper i norsk eller annet skandinavisk språk, og gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Det er en fordel om du også har

 • kompetanse i programmering. Det er blant annet nyttig å ha god kjennskap til dataprogrammering i statistikkpakker.
 • erfaring med verktøy for tekstutvinning/digital tekstanalyse eller interesse for å lære deg dette
 • erfaring med programmer for kvalitative komparative analyser (fuzzy-set QCA) eller interesse for å lære deg slike metoder

Generelle kriterier for ansettelse i stilling som vitenskapelig assistent framgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner
 • selvdreven, effektiv og nøyaktig
 • god skriftlig fremstillingsevne

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • et spennende tverrfaglig miljø med høy kompetanse
 • et miljø som arbeider for å utvikle et nytt forskningsfelt, og tett faglig samarbeid på et forskningsområde som bl.a. omfatter analyser av utdannings- og arbeidsmarkedskarrierer
 • muligheter for faglig videreutvikling, om ønskelig forberedelse til kommende forsker- og stipendiatkarriere
 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltakelse i en forskningsgruppe og et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i kode 1020, Vitenskapelig assistent, lønnstrinn 51-54 det vil si kroner 509 300–532 200 pr. år.  For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du gjøre det elektronisk gjennom vårt rekrutteringssystem.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål.
 • gjerne to referanser med kontaktinformasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du vil bli bedt om å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering. Har du spørsmål om rekrutteringssystemet eller møter utfordringer ved opplasting av filer; kontakt seniorrådgiver Gunda Marie Ruud på Gunda.Ruud@oslomet.no, telefon 67 23 53 69.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Håvard Helland, professor, 67 23 53 58, e-post: Havard.Helland@oslomet.no 

Søknadsfrist: 3. juni 2024

Ref.: 24/10759

Ansettelsestype Åremålsstilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse August 2024
Lønn Brutto årslønn 509 300–532 200
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 24/10759
Kontakt
 • Beate Elvebakk, 41784106
 • Håvard Helland, 67235358
Publisert 03.05.2024
Søknadsfrist 03.06.2024

Tilbake til ledige stillinger