Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), Institutt for journalistikk og mediefag

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4400 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Institutt for journalistikk og mediefag har om lag 530 studenter og 30 faglig tilsatte. Vi holder til i Pilestredet 48, Eva Balkes Hus. Instituttet tilbyr bachelorstudier i fotojournalistikk, journalistikk samt medier og kommunikasjon, I tillegg tilbyr vi et fagforfatterstudium (årsstudium) og et masterstudium i journalistikk.

Instituttet for journalistikk og mediefag utdanner studenter i journalistikk, fotojournalistikk og medier og kommunikasjon.

Vår forskning utforsker journalistikk og mediefag på nasjonalt og internasjonalt plan, og dekker et bredt spekter fra digital journalistikk, medieentreprenørskap og innovasjon, til journalistikkens rolle i krig og konflikter, globalisering og klimajournalistikk.

Ved Institutt for journalistikk og mediefag er det ledig en fast 50% stilling som universitetslektor i journalistikk. Stillingen er ledig fra 01.08.2024.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 Den som ansettes vil ha følgende arbeidsoppgaver:

 • undervise bachelorstudenter i grunnleggende journalistiske ferdigheter, inkludert journalistisk etikk og kildekritikk
 • undervise og veilede på bachelor og masterprogrammene i journalistikk
 • bidra aktivt til videreutvikling av instituttets undervisningsformer i journalistikk
 • bidra aktivt til utvikling av instituttet og OsloMet som helhet
 • utføre faglig-administrative oppgaver

Kvalifikasjonskrav

Den som ansettes i stillingen må ha følgende kvalifikasjoner:

 • mastergrad, eller universitetsgrad tilsvarende master i journalistikk eller annen relevant mastergrad.
 • bred praktisk erfaring med journalistikk og medieproduksjon
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk, eller et skandinavisk språk og engelsk
 • gode pedagogiske og organisatoriske evner

Det vil bli lagt vekt på:

 • fersk undervisningserfaring på bachelornivå
 • vilje og evne til omstilling i møte med nye utfordringer i bransjene utdanningen retter seg mot
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

 

Personer som på ansettelsestidspunktet ikke har tilstrekkelige ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk, skal gis tilbud om opplæring i norsk, og skal innen tre år fra ansettelsestidspunktet kunne vise til norskferdigheter minimum tilsvarende nivå B2.

Søkere bør kunne dokumentere grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet. 

 

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 Søknadsprosess

 Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester, alle sider av vitnemål (inkludert undervisnings- og veiledningserfaring) og dokumentasjon på formell utdanning i pedagogikk, hvis aktuelt.
 • annen relevant dokumentasjon
 • 2 referanser med kontaktinformasjon

 

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles.

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

 Vi kan tilby deg

 • inkludering i et levende og aktivt forsknings- og undervisningsmiljø ved Institutt for journalistikk og mediefag
 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

 

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1009 universitetslektor, tilsvarende kr. 509 300 – 646 000 kroner pr. år.

 Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

 Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 •  Instituttleder Anne Hege Simonsen, telefon +47 911 45 937,

e-post anne.hege.simonsen@oslomet.no

 •  Nestleder Anders Graver Knudsen, telefon +47 907 47 539,

e-post anders-graver.knudsen@oslomet.no  

 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

 

Søknadsfrist: 03.05.2024

Ref:24/10147 

 

 

 

 

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Deltid
Tiltredelse 01.08.2024
Lønn 509 300 – 646 000 pr år
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 50%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 24/10147
Kontakt
 • Anne Hege Simonsen, 91145937
 • Anders Graver Knudsen, 90747539
Publisert 12.04.2024
Søknadsfrist 03.05.2024

Tilbake til ledige stillinger