Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

Det prehospitale feltet er i utvikling – Vil du være med å påvirke veien videre innen forskning og utdanning?

Ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid er det ledig en 100 % midlertidig stilling som universitetslektor / øvingslærer innen paramedisinfeltet. Det kan være aktuelt å dele opp stillingen i to 50 % stillinger, skriv i søknaden om dette er aktuelt for deg. Varigheten på stillingen er ett år fra tiltredelse. Oppstart snarest mulig. 

Paramedisinutdanningen ved OsloMet søker en engasjert kollega med et brennende ønske om å bidra til utviklingen av en ny og spennende utdanning sammen med et proaktivt kollegium.

Vi ønsker deg som trives med å jobbe i faglige team, som trives med undervisning, veiledning og fagutvikling og som er innstilt på å ta i bruk ulike digitale læringsressurser.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

 • videreutvikle, planlegge, gjennomføre og evaluere emner i studiet
 • sensur og utvikling av vurderingsformer
 • undervise og veilede studenter på tvers av ulike fagemner
 • oppfølgning av studenter i klinisk veiledet praksis
 • bidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet
 • utføre faglig-administrative oppgaver

Kvalifikasjonskrav:

I stillingen som universitetslektor kreves bachelorgrad i paramedisin eller sykepleie og relevant mastergrad; eller 6-årig profesjonsstudium i medisin. 

I stillingen som øvingslærer kreves bachelorgrad i paramedisin eller sykepleie.

For begge stillingskategorier kreves det i tillegg:

 • relevant erfaring fra klinisk arbeid de siste tre år (ambulansetjeneste, AMK, akuttmottak, legevakt, akuttpsykiatrisk avdeling etc.)
 • god digital kompetanse og erfaring med fagutvikling/undervisning/veiledning
 • gode skriftlige og muntlige formidlingsevner i et skandinavisk språk og engelsk 


Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. 

Vi vil legge vekt på:

 • relevant klinisk erfaring fra prehospital akuttmedisin
 • erfaring med fagutvikling/undervisning/veiledning på høgskole/universitet
 • erfaring med digitale læringsplattformer og metoder
 • godt faglig nettverk innen det akuttmedisinske feltet

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen

 • har evne til å bygge gode relasjoner, motivere og inspirere
 • er tydelig, strukturert og fleksibel
 • har evne til å arbeide selvstendig og i team
 • har gjennomføringsevne og evne til å håndtere flere parallelle arbeidsprosesser
 • personlig egnethet vektlegges

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju. 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet
 • mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskningsmiljø ved Norges første og største paramedisinutdanning
 • pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1009 universitetslektor, lønnstrinn 51-66, kroner 509 300- 646 000 pr. år. Alternativt som 1007 Øvingslærer, lønnstrinn 47-60, kroner 480 900-584 500. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt rekrutteringssystem
Vennligst legg ved følgende i søknaden:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål 
 • Gjerne to referanser

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt Seksjon HR v/ malin.larsen@oslomet.no

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. 

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Andre opplysninger

 • Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:
  Studieleder Trine Møgster Jørgensen, telefon 917 58 844/67 23 60 95

Søknadsfrist: 21.09.2023
Ref:         23/05332

Ansettelsestype Midlertidig ansettelse
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Snarest mulig
Lønn Kr. 509 300- 646 000 / 480 900-584 500
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/05332
Kontakt
 • Trine Møgster Jørgensen, 91758844
Publisert 01.09.2023
Søknadsfrist 21.09.2023

Tilbake til ledige stillinger