Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4400 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Ved OsloMet-Holmlia er ledig en 100% stilling som vitenskapelig assistent. Ansettelsesperioden er to år. Arbeidssted vil være OsloMet sine lokaler på Holmlia.  

OsloMet-Storbyuniversitetet åpnet sine lokaler på Holmlia senter i Bydel Søndre Nordstrand i oktober 2022. Universitetet disponerer et areal på 600 m2 i femte etasje og er samlokalisert med bydelsadministrasjonen. Gjennom en synlig tilstedeværelse, tettere på praksis, i samarbeid med tjenestefelter og befolkning skal satsningen bidra til å styrke kvaliteten og relevansen av universitetets utdanning og forskning med mål om å være en bidragsyter og ressurs for lokalmiljøet og regionen.  I tråd med bydel Søndre Nordstrand sine strategier og regjeringens langtidsplan for forskning har satsningen en særlig oppmerksomhet mot å inkludere og løfte frem flere unge i utdanning, arbeids- og samfunnsliv. 

Stillingen inngår i et team som skal tilrettelegge for OsloMet’s utdannings-, forsknings- og formidlingsaktivitet i bydelen, samt være et nav i kontakten med bydelens tjenester og befolkning. Det forventes at vedkommende tar del i hele spekteret av arbeidsoppgaver som ligger til teamet. Samtidig får den som ansettes i stillingen et særlig ansvar for innsamling av datamateriale og dokumentasjon om aktiviteten, systematisering og enklere analyser av dette materialet for rapporterings-, evaluerings- og forskningsformål.  

Arbeidsoppgaver

Den vitenskapelige assistenten skal: 

 • være en faglig og administrativ støtte og samarbeidspartner for prosjektleder og aktiviteter i regi av OsloMet-Holmlia
 • håndtere og klargjøre datamateriale som grunnlag for dokumentasjon, evaluering og rapportering av prosjektet    
 • bidra til videreutvikling av kommunikasjon som når ut til målgruppene og prosesser som styrker samhandlingen, mellom ansatte, studenter og befolkning  
 • bidra i arbeidet med å systematisere og følge opp handlingsplaner og strategier
 • ha medansvar for gjennomføring av arrangementer i regi av OsloMet-Holmlia og presentere prosjektet for interne og eksterne grupper.
 • ha dialog med aktuelle forsknings- og studiemiljøer og ha oppfølgingsoppgaver for prosjekter og aktiviteter i regi av OsloMet-Holmlia

Kvalifikasjoner

 • mastergrad eller tilsvarende. For søkere med spesielle kvalifikasjoner kan kravet fravikes.
 • god kompetanse i samfunnsvitenskapelig metode, fortrinnsvis både i kvalitativ og kvantitativ metode.
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • god digital kompetanse

Det kan være en fordel om du har 

 • god kjennskap til noen av OsloMets utdanninger og/eller sentrale tjenester i bydelen
 • har kompetanse i flere språk enn norsk og engelsk 

OsloMet-Holmlia vil legge vekt på personlige egenskaper og egnethet for stillingen, som;

 • gode samarbeids og kommunikasjonsevner overfor innbyggere med ulike bakgrunner og behov, samt ulike tjenestesteder og fagmiljøer
 • evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • kunne vise engasjement, være sosial, initiativrik og nysgjerrig

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legges det vekt på utdanning, arbeidserfaring, personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

 • muligheten til å være med på å bygge opp en virksomhet fra grunnen av med mål om å gjøre en forskjell  
 • et arbeidsmiljø preget av forskjellighet hvor ingen dager er like, som involverer ansatte og studenter fra OsloMet og bydel Søndre Nordstrand
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse

fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger 

Lønn og vilkår

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMet’s lønnspolitikk. Brutto årslønn er 448 000- 502 300. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. I spesielle tilfeller vil høyere avlønning kunne bli vurdert.

Ansettelse er for en periode på to år. Dette er en stilling hvor arbeidsoppgavene skal gi mulighet for innsikt i vitenskapelig arbeid og metode. Har du mastergrad kan stillingen være kvalifiserende for doktorgradsstipendiatstilling seinere. 

Ansettelsen skjer på de vilkår som gjelder for ansatte i staten. Fordi stillingen inngår i et prosjekt må den ansatte påregne at det kan skje endringer i arbeidsoppgaver. 

Det er en forutsetning at du kan være til stede på arbeidsplassen om ikke annet er avtalt og være tilgjengelig på daglig basis. 

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknader kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Du kan også laste opp eventuelle tekster eller artikler du har skrevet.

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt din motivasjon for stillingen.

Generell informasjon

Den vitenskapelige assistenten har i det daglige prosjektleder som nærmeste leder. Stillingen er organisatorisk plassert på Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM) ved OsloMet-Storbyuniversitetet, med arbeidsplass OsloMet-Holmlia. 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Spørsmål om stillingene kan rettes til prosjektleder Mette Tollefsrud e-post: mettet@oslomet.no eller tlf: 414 34 200, Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med seniorrådgiver Tore Vogt, e-post: torevo@oslomet.no eller telefon 67 23 80 28. 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i vårt rekrutteringssystem

Ansettelsestype Åremålsstilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse høst 2023
Lønn 448 000- 502 300
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/03427
Kontakt
 • Mette Tollefsrud, 41434200
Publisert 08.06.2023
Søknadsfrist 31.08.2023

Takaisin avoimiin työpaikkoihin