Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA), Velferdsforskningsinstituttet NOVA

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

NOVA er ett av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt med vekt på forskning om oppvekst, velferd, sosialpolitikk og eldre år.

Beskrivelse

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet har nå en fast stilling ledig som controller/prosjektøkonom. Hos NOVA vil du jobbe i et tverrfaglig miljø både i forskningsadministrasjonen og blant våre forskere. Du vil ha allsidige og spennende oppgaver knyttet til økonomioppfølging av egen prosjektportefølje, samt bidra inn i instituttets virksomhetsstyring. 

Stillingen er en del av NOVAs forskningsadministrasjon, som fungerer som støtteapparat rundt NOVAs kjerneaktiviteter: akkvisisjon, forskning og formidling.  

Arbeidsoppgaver

 • Etablering og oppfølging av kostnads- og inntektsbudsjett i prosjekter i egen portefølje 
 • Rapportering til oppdragsgivere på prosjektregnskap 
 • Ressursperson for prosjekt- og forskningsledere i økonomiske spørsmål og bemanning i prosjekter 
 • Bidra til oppbygging og videreutvikling av rutiner og god arbeidsflyt 
 • Bidra til å videreutvikle NOVAs virksomhetsstyring, herunder 
  • Økonomiske analyser og resultatoppfølging  
  • Bistå i periodeavslutninger 
  • Utvikling og vedlikehold av styringsinformasjon, herunder bygge rapporter med ulike datakilder 
 • Delta i utviklingsoppgaver både i administrasjonen og i instituttet 

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav: 

 • Høyere økonomisk utdannelse, minimum bachelor 
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk/annet nordisk språk og engelsk 
 • God digital kompetanse og systemforståelse 

Det er en fordel med: 

 • Erfaring innenfor prosjektøkonomi 
 • Erfaring med bruk av Excel, Power BI, Agresso/UBW 
 • Kompetanse og interesse for utviklingsarbeid 

Vi søker deg som: 

 • Har evne til analytisk tenkning 
 • Jobber strukturert og systematisk 
 • Ser muligheter fremfor utfordringer 

Samarbeid med mange ulike personer både i seksjonen og på instituttet er en viktig del av stillingen, og evnen til å skape gode samarbeidsrelasjoner og vilje til å bidra der behovene oppstår er derfor viktig.   

Vilkår

Vi tilbyr deg: 

 • en stilling med høy grad av selvstendighet og faglig ansvar 
 • gode muligheter for videreutvikling 
 • et godt arbeidsmiljø og kompetente og engasjerte medarbeidere 
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse  
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger, som for eksempel trening i arbeidstiden, sosiale arrangementer, variert kulturtilbud og kompetanseheving.   

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju, (vitnemålsportalen er godkjent). OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Kandidater som ikke sender inn dokumentasjon på oppnådd kompetanse vil ikke bli vurdert. 

Andre opplysninger: 

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte: 

 • økonomi- og administrasjonssjef Renate Mundheim, renmun@oslomet.no 

 

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i Staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1434 rådgiver, lønnstrinn 58-66 (kr. 534 900 – 615 000 per år). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.  

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.  

 Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Etter avtale
Lønn lønnstrinn 58-66 (kr. 534 900 – 615 000 per år)
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/01576
Kontakt
 • Tanja Blickfeldt Jørgensen, 95069344
 • Renate Mundheim, 93451537
Publisert 27.02.2023
Søknadsfrist 19.03.2023

Tilbake til ledige stillinger